Uruchomienie Gaszenie Craftsman 320 16492

Craftsman 320 16492 to wytrzymały, profesjonalny silnik benzynowy o mocy 7,5 KM. Można go używać w wielu różnych aplikacjach, w tym w maszynach do koszenia trawy, urządzeniach do usuwania śniegu i w wielu innych. Aby uruchomić silnik Craftsman 320 16492, należy najpierw sprawdzić stan oleju silnikowego, a następnie włączyć zapłon. Następnie należy umieścić kluczyk w pozycji "START" i trzymać go, aż silnik zacznie pracować. Aby wyłączyć silnik, należy wyłączyć zapłon i odłączyć akumulator. Po wyłączeniu silnika należy naprawić usterki, które mogłyby go spowolnić lub zatrzymać.

Ostatnia aktualizacja: Uruchomienie Gaszenie Craftsman 320 16492

Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa elektrowni i elektrociepłowni

Projektujemy i dostarczamy instalacje przeciwpożarowe dla elektrowni i elektrociepłowni – zarówno tych największych, jak i mniejszych podmiotów, czy przyzakładowych elektrowni wytwarzających energię i/lub ciepło z węgla, lub biomasy dla własnych celów produkcyjnych (jak np. cementownie). Często nasze projekty dla branży energetycznej dotyczą zarówno zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, jak i wybuchowego.

Kliknij i zobacz, co robimy:

 • Kompleksowa ochrona mostu skośnego: system detekcji i sygnalizacji pożaru oraz instalacja zraszaczowa
 • Instalacje hydrantowe wewnętrzne
 • Pompownia wody ppoż i zbiornik wody ppoż.
 • Gaszenie transformatorów
 • Instalacje gaszenia zbiorników oleju
 • Modernizacje oświetlenia (podstawowego, ewakuacyjnego, awaryjnego) do wymogów ppoż.
 • Oddymianie klatek schodowych i inne modernizacje

Praktyka oparta na doświadczeniach…

…w zakresie zabezpieczania instalacji spalania biomasy i węgla, przed zagrożeniem pożarem i wybuchem. Lista obok przedstawia firmy, dla których zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy systemy ochronne, a także w dużej mierze wykonaliśmy opracowania w zakresie oceny ryzyka wybuchu.

 • PN-EN
 • VdS
 • FM Global
 • NFPA
 • chemia i petrochemia
 • energetyka
 • branża drzewna
 • branża spożywcza
 • przetwórstwo odpadów
 • dobieramy komponenty instalacji do środowiska pracy
 • mamy doświadczenie w trudnych branżach
 • w tym w środowisku korozyjnym C5M/C5-I 
 • Zdajemy sobie sprawę, że większość inwestycji związanych z modernizacją instalacji przeciwpożarowej wynika z wymogów, które stawiają zakładom przemysłowym ubezpieczyciele. Jeśli też jesteś w tej sytuacji, zapewne ubezpieczyciel wskazał, zgodnie z jaką normą lub standardem mają być wykonane zabezpieczenia przeciwpożarowe. Najważniejsze dla Ciebie jest to, że niezależnie jakie wymagania nakreślił Tobie ubezpieczyciel, spełnimy je wszystkie.

  Które obszary elektrowni chronimy?

  POŻAR ELEKTROWNI TO STRATY IDĄCE W MILIONY ZŁOTYCH

  Realizowaliśmy już prace na wielu elektrowniach i elektrociepłowniach. Doświadczenie to pokazało nam, jakie straty może przynieść ewentualny pożar, bądź wybuch, na tego typu obiektach. Szczególnie że zdecydowana większość zapotrzebowania na energię i ciepło systemowe w Polsce pokrywane jest ze spalania węgla oraz współspalania go z biomasą. Tego typu obiekty przeznaczone są do pracy w trybie ciągłym, stąd ewentualny pożar może przynieść milionowe straty, ale i ogromne kłopoty w zapewnienie ciągłości dostaw energii i ciepła do odbiorców.

  JAK W PRAKTYCE WYGLĄDA NASZA PRACA DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ?

  Dla elektrowni i elektrociepłowni spalających węgiel (lub węgiel z biomasą) musimy uwzględnić wiele czynników składających się na wyjątkowo trudne środowisko pracy. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z wysoką temperaturą oraz dużym zapyleniem. W efekcie wszelkie projekty z zakresu bezpieczeństwa pożarowego muszą eliminować nie tylko ryzyko powstania pożaru, jak i ryzyko fałszywego alarmu pożarowego. Takie załączenie się instalacji gaśniczej w wyniku fałszywego alarmu również może prowadzić do milionowych szkód.

  Montujemy systemy detekcji potrafiące wykryć tlenie się pożaru

  Dobieramy systemy detekcji i sygnalizacji odporne na trudne warunki pracy

  Zapobiegamy fałszywym alarmom, czyli gasimy tylko wtedy, kiedy pojawia się pożar

  Minimalizujemy straty wynikające z uruchomienia gaszenia wskutek fałszywego alarmu

  Chronimy wszystkie kluczowe obiekty w elektrociepłowniach / elektrowniach

  Prace prowadzimy bez wpływu na ciągłość działania elektrowni

  Poruszamy się i pracujemy tylko w udostępnionych nam strefach

  Ściśle przestrzegamy wszelkich procedur bezpieczeństwa

  Pamiętaj, że pyły węglowe, jak i pyły biomasy są wybuchowe! .

  Dlatego oprócz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, w wielu miejscach na terenie elektrowni / elektrociepłowni należy zadbać również o bezpieczeństwo wybuchowe, zgodnie z zapisami Dyrektywy ATEX.

  Zakres realizowanych systemów ochrony przeciwpożarowej

  Dzielimy most na wiele sekcji zraszaczowych, aby w razie pożaru nie zalewać całej długości przenośnika

  Montujemy instalację, rury, zraszacze i doprowadzamy do nich zasilanie wodne wraz z centralami sterującymi

  W razie potrzeb dostarczamy systemy grzania rurociągów, aby zapobiec zamarzaniu wody

  Przy projektowaniu systemu sygnalizacji pożaru uwzględniamy wyjątkowo trudne warunki pracy dla czujników, aby przeciwdziałać fałszywym alarmom

  Zapewniamy możliwość szybkiego wykrycia pożaru już na etapie tlenia się

  Dostarczamy sygnalizatory optyczne i akustyczne

  WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

  Projektujemy i montujemy instalacje hydrantowe wewnętrzne; modernizujemy istniejące instalacje hydrantowe

  Łączymy piony hydrantowe, aby podnieść ciśnienie w instalacji i zapewnić wymaganą wydajność

  Nasze zadania realizujemy bez konieczności zakłócania pracy obiektu

  POMPOWNIE I ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  Projektujemy i montujemy pompownie wody ppoż. oraz zbiorniki wody ppoż – nawet o pojemności ok. 1000 m<sup>3</sup>; modernizujemy istniejące pompownie

  Zadanie realizujemy kompleksowo: od zaprojektowania, przez dostawę i montaż, po prace z zakresu AKPiA oraz instalacji elektrycznych, na pracach wykończeniowych i dokumentacji kończąc.

  W zależności od potrzeb i budżetu zapewniamy zraszanie wodą (główny cel: schładzanie powierzchni do czasu rozpoczęcia akcji gaśniczej przez straż pożarną) lub gaszenie pianą (główny cel: gaszenie pożaru)

  Projektujemy i montujemy instalacje zraszaczowe dla transformatorów olejowych

  Rekomendujemy prefabrykowaną klatkę samonośną montowaną na szybkozłączki, co pozwala uniknąć budowy kosztownej konstrukcji wsporczej. Jednocześnie taka konstrukcja klatki pozwala inwestorowi w razie konieczności na demontaż części pierścienia, aby uzyskać dostęp do transformatora.

  Dostarczamy centrale sterujące, zawory wzbudzające oraz zasuwy odcinające pod stacją.

  MODERNIZACJA KLATEK SCHODOWYCH (I INNYCH OBIEKTÓW NA TERENIE ELEKTROWNII) WZGLĘDEM WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

  Dostarczamy klapy dymowe z elektrycznym systemem sterowania oddymianiem, które podłączamy do central sterujących gaszeniem

  Realizujemy niezbędne modernizacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

  Wykonujemy obliczenia dotychczasowego oświetlenia wraz z wizualizacją nieprawidłowości, które należy poprawić

  Dostarczamy także tablice oświetleniowe, łączniki oświetleniowe, puszki odgałęźne oraz instalacje ochrony od porażeń

  MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Projekt

  Dostawa

  Montaż

  Uruchomienie

  Serwis

  Problem:

  • operat pożarowy dla sortowni odpadów wykazał konieczność zastosowania instalacji gaśniczej
  • ciężar instalacji wodnej przekraczał wytrzymałość konstrukcyjną dachów hal
  • inwestor wymagał zmniejszenia powierzchni pod zabudowę zbiornika wody ppoż. oraz pompowni

  Rozwiązanie:

 • zastosowaliśmy pianową instalację gaśniczą ze zbiornikiem piany oraz systemem dozowania, co zmniejszyło zużycie wody o 30%
 • to pozwolił zmniejszyć ciężar instalacji mocowanej do dachów hal, jak również zmniejszyć zbiornik wody ppoż. oraz pompownię
 • Współpraca z rzeczoznawcą ppoż.

  Rzeczoznawca zakwestionował poprawność wcześniejszych zabezpieczeń ppoż. Dzięki bliskiej współpracy wdrożyliśmy instalację gaszenia, która bez przeszkód została zaakceptowana zarówno przez rzeczoznawcę jak i straż pożarną.

  Lżejsza instalacja, aby nie obciążać hali

  W sortowniach odpadów stosuje się wodne instalacje gaśnicze. W tym jednak przypadku duży ciężar instalacji mocowanej do dachów hal przekroczyłby ich wytrzymałość. Aby wyeliminować ten problem wdrożyliśmy lżejszą instalację pianową.

  Mniejsza pompownia i zbiornik na wodę

  Działka pianowe pozwoliły także zmniejszyć pompownię oraz zbiornik wody ppoż. co było kluczowe dla inwestora, który dysponował ograniczonym terenem pod ich zabudowę. Efektem “ubocznym” był niższy koszt tych instalacji.

  Operat pożarowy wykonany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż wykazał, że zakład przetwórstwa odpadów nie spełnia wszystkich wymogów pożarowych. W rezultacie konieczne było zabezpieczenie dwóch hal o łącznej powierzchni 1024 m2, we wnętrzu których segregowane i składowane są odpady (głównie papier i plastik). Instalacja gaśnicza w szczególności miała zabezpieczać 8 dużych boksów z odpadami oraz jedną ze ścian budynku. To ostatnie działanie miało chronić sąsiedni zakład, który znajdował się w zbyt bliskiej odległości.

  Zadanie, które zrealizowaliśmy pod klucz, obejmowało:

 • projekt, montaż i uruchomienie instalacji gaśniczej
 • pozyskanie pozwoleń, ekspertyz i odbiorów (akceptacja projektu przez rzeczoznawcę ppoż, badanie gruntu pod zbiornik wody ppoż oraz pompownię, ekspertyza wytrzymałości dachów hal, pozwolenie na budowę, odbiór przez PSP)
 • Jak ograniczyć powierzchnię zbiornika ppoż i pompowni

  Klientowi zależało na zminimalizowaniu wielkości zbiornika na wodę ppoż oraz pompowni. Miały one stanąć w miejscu, gdzie na co dzień prowadzone są intensywne prace z wykorzystaniem koparek oraz koparek o dużym zasięgu ramienia. Duża powierzchnia wspomnianych instalacji zwiększałaby ryzyko kolizji czego nie akceptował inwestor.

  Instalacja zalewowa systemu gaszenia pianą

  Z tego względu pierwotna koncepcja klienta opierająca się na gaszeniu wodą została zmieniona na instalację opartą o tzw. działka pianowe. To rozwiązanie pozwoliło zmniejszyć wymaganą intensywność zalewania pożaru o ponad połowę. Oznaczało to dla klienta mniejsze zużycie wody, a to z kolei przełożyło się na możliwość zastosowania mniejszego zbiornika oraz pompowni.

  Aby dodatkowo zaoszczędzić miejsce w tym przypadku zdecydowaliśmy się zastosować kompaktową pompownię kontenerową.

  Pompa Diesla dla instalacji ppoż. Podobną zastosowaliśmy w opisanej inwestycji

  Czy ciężar instalacji gaśniczej może uszkodzić halę?

  To nie jedyne zalety zastosowania działek pianowych. Obliczono, że klasyczna instalacja oparta o zraszacze wodne w chwili zadziałania ważyłaby aż 16 ton. Ten ciężar znacznie przekroczyłby wytrzymałość konstrukcyjną dachów obu hal, do których miała być mocowana instalacja, co groziło ich uszkodzeniem. W skrajnym przypadku mogło dojść do ich zawalenia.

  Ten fakt został potwierdzony stosownymi obliczeniami w ramach których uwzględniono także inne czynniki jak wpływ wiatru oraz śniegu.

  Zakres zrealizowanych prac:

 • projekt wykonawczy instalacji opartej o działka pianowe
 • zewnętrzny zbiornik wody p. poż poj. w przybliżeniu 350m3 wraz z fundamentem
 • pompownie kontenerową z pompą diesel, zbiornikiem piany, armaturą i wyposażeniem
 • połączenie siecią ppoż. budynku pompowni z halą rurami PEHD
 • wykonanie zasilania wodnego do zbiornika ppoż.
 • ułożenie okablowania zasilającego od stacji transformatorowej do pompowni ppoż.
 • rozdzielacz ze stacjami zalewowymi uruchamianymi elektrycznie
 • system rur, kształtek, dyszy wraz z armaturę i systemem mocującym
 • montaż, uruchomienie instalacji oraz szkolenia
 • Jakie zabezpieczenia sprawdzą się w sortowni odpadów?

  Dotychczasowe pożary w sortowniach i miejscach gromadzenia odpadów bardzo klarownie pokazywały, jak niebezpieczne są to obiekty w momencie wystąpienia pożaru. Ogień rozchodzi się gwałtownie i szybko zajmuje duży obszar. Pożar powoduje duże i trujące zadymienie, które zawsze jest potencjalnie niebezpieczne dla otaczającego środowiska. Ze względu na niejednolity rodzaj materiałów palnych, nigdy nie wiadomo, w którą stronę pożar się rozejdzie, a także czy nie dojdzie dodatkowo do eksplozji. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie tych instalacji odpowiednimi systemami ppoż. Pytanie jest jakimi?

 • Należy zastosować specjalne, przeznaczone bezpośrednio do gaszenia w halach magazynowych instalacje zraszaczowe.
 • Nieskuteczne w takich warunkach okazują się systemy gaszenia wodą. Topniejący plastik, którego w sortowniach odpadów jest duże nagromadzenie, tworzy niejako „skorupę”, po której spływa woda, nie dostając się w głąb hałdy śmieci.
 • Skuteczne jest za to gaszenie pianą, która dzięki strukturze rozlewiskowej, dobrze radzi sobie z dotarciem do głębszych warstw śmieci, gdzie często rozprzestrzenia się pożar.
 • Gaszenie pianą posiada także zaletę związaną z mniejszym zapotrzebowaniem na powierzchnię pod zbiornik z wodą. W tego typu instalacjach zwykle występuje maksymalne wręcz wykorzystanie terenu, dlatego mniejszy zbiornik, spełniający jednak jednocześnie wymogi przeciwpożarowe, spotyka się często z dużą aprobatą u inwestora
 • Istotne we wczesnym wykryciu niebezpieczeństwa będą odpowiednie czujki dymu i temperatury, czy też nawet kamery termowizyjne. Pozwolą one na szybką reakcję gaśniczą. W przypadku czujek dymu istnieje jednak ryzyko, że często nagromadzony w dużych ilościach pył i kurz może inicjować fałszywe alarmy.

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym. eu/instalacje-przeciwpozarowe/system-gaszenia-iskier/" target="_self">

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Bezpieczeństwo pożarowe:
 • Jak chronić transformatory?
 • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
 • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
 • Branże, dla których najczęściej pracujemy:
 • Spożywcza
 • Energetyczna
 • Przetwarzanie odpadów
 • AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
  MODEL: KW9800 ATS 3F

  4-SUW
  O MOCY 9. 8 KW
  BENZYNOWY
  AUTOMATYKA START - STOP: ATS/SZR. Automatyczne uruchomienie/gaszenie generatora w wyniku awarii zasilania.
  Jednostka napędowa
  Model: KRAFTWELE 188F
  Typ: 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem, 4-suw
  Moc silnika: 18 (KM)
  Paliwo: Benzyna 95
  Zasilanie: Gaźnik
  Olej: 10W40
  Zabezpieczenie olejowe: Bezpiecznik poziomu oleju
  Rozruch: Manualny/Elektryczny
  Praca ciągła: 10 mth
  Ilość cylindrów: 1/I
  Częstotliwość (Hz): 50;
  Napięcie (V): 230/400;
  Moc nominalna (KW): 9. 0;
  Moc maksymalna (KW): 9. 8;
  System kontroli: AVR;
  Rozruch: Manualny + Elektryczny;
  Pojemność zbiornika (L): ~ 25 L;
  Zużycie paliwa: ok. 2. 2 l / h - Zależne od obciążenia;
  Wymiary (dl x szer x wys): 690 x 510 x 660 mm;
  Masa (kg): 90.

  Uruchomienie Gaszenie Craftsman 320 16492

  Bezpośredni link do pobrania Uruchomienie Gaszenie Craftsman 320 16492

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uruchomienie Gaszenie Craftsman 320 16492