Używanie Setup i instalowanie dodatków 3b Medical Lqx2a00

3B Medical Lqx2a00 to zaawansowane urządzenie medyczne, które umożliwia lekarzom i innym pracownikom medycznym przeprowadzanie różnych procedur. Korzystanie z niego jest bardzo proste, ponieważ można go łatwo skonfigurować i zainstalować niezbędne dodatki. Aby skonfigurować urządzenie, należy skorzystać z instrukcji, która jest dostarczana wraz z urządzeniem. Instalacja dodatków jest również prosta, a do ich instalacji potrzebne będą dodatkowe oprogramowanie i części. 3B Medical Lqx2a00 jest niezwykle przydatnym narzędziem do wykonywania procedur medycznych, a jego łatwa instalacja i używanie sprawiają, że staje się ono coraz bardziej popularne.

Ostatnia aktualizacja: Używanie Setup i instalowanie dodatków 3b Medical Lqx2a00

Pomoc techniczna dla systemu Windows 7 zakończyła się 14 stycznia 2020 r.

Zalecamy migrację do systemu Windows 11, aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej

System Windows może automatycznie pobierać zalecane sterowniki oraz szczegółowe informacje dotyczące sprzętu i urządzeń. Jest to dobry sposób zapewnienia prawidłowego działania sprzętu i urządzeń.

Sterowniki i informacje

System Windows może znajdować i pobierać dwa rodzaje aktualizacji dla urządzeń podłączonych do komputera:

 • Sterowniki. Sterownik to oprogramowanie umożliwiające komputerowi komunikację z urządzeniami sprzętowymi. Bez sterowników urządzenia podłączone do komputera, na przykład mysz czy zewnętrzny dysk twardy, nie będą działać prawidłowo. System Windows może automatycznie sprawdzać, czy są dostępne sterowniki dla nowych urządzeń podłączonych do komputera.

  W przypadku sprzętu, który był podłączony do komputera w przeszłości, zaktualizowane sterowniki mogą stać się dostępne w późniejszym terminie. ale te sterowniki nie są instalowane automatycznie. Aby zainstalować te aktualizacje opcjonalne, przejdź do usługi Windows Update w Panelu sterowania, sprawdź dostępność aktualizacji, a następnie wyświetl i zainstaluj aktualizacje sterowników dostępne dla tego komputera.

 • Informacje. System Windows może pobierać ikony w wysokiej rozdzielczości dla wielu urządzeń sprzętowych podłączonych do komputera wraz ze szczegółowymi informacjami na ich temat, takimi jak nazwa produktu, producent i numer modelu, a nawet dokładne dane o możliwościach synchronizacji urządzenia. Te szczegółowe informacje mogą ułatwić odróżnienie podobnych urządzeń podłączonych do komputera, takich jak różne telefony komórkowe.

W dowolnym momencie można sprawdzić, czy usługa Windows Update znalazła nowe sterowniki i ikony dla sprzętu, szczególnie jeśli ostatnio zainstalowano nowe urządzenie. Jeśli chcesz, aby usługa Windows Update automatycznie wyszukiwała najnowsze sterowniki i ikony, wykonaj następujące czynności:

  Otwórz menu Urządzenia i drukarki, klikając przycisk Start , a następnie w menu Start kliknij polecenie Urządzenia i drukarki.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę komputera, a następnie kliknij pozycję Ustawienia instalacji urządzenia.

  Kliknij pozycję Tak, zrób to automatycznie (zalecane), a następnie kliknij pozycję Zapisz zmiany. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub podaj potwierdzenie.

Jeśli pozycja Tak jest już wybrana, kliknij pozycję Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe.

Aby uzyskiwać wszystkie ważne i zalecane aktualizacje dla komputera i urządzeń, upewnij się, że usługa Windows Update jest włączona i prawidłowo skonfigurowana.

Nawet jeśli usługa Windows Update jest skonfigurowana do automatycznego pobierania i instalowania wszystkich aktualizacji ważnych i zalecanych, możesz nie uzyskać wszystkich zaktualizowanych sterowników dostępnych dla Twoich urządzeń. Na przykład aktualizacje opcjonalne mogą obejmować zaktualizowane sterowniki udostępnione dla wcześniej zainstalowanego sprzętu lub urządzeń. System Windows nie pobiera ani nie instaluje automatycznie aktualizacji opcjonalnych, ale otrzymasz powiadomienie, gdy będą one dostępne.

Aby uzyskać wszystkie dostępne aktualizacje dla swoich urządzeń, sprawdzaj okresowo w usłudze Windows Update wszystkie dostępne aktualizacje, łącznie z opcjonalnymi. Możesz przeglądać dostępne aktualizacje, a następnie wybierać je z listy aktualizacji znalezionych przez system Windows dla komputera. W tym celu:

Otwórz usługę Windows Update, klikając przycisk Start . W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

W lewym okienku kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje, a następnie poczekaj, aż system Windows sprawdzi, czy są dostępne najnowsze aktualizacje dla Twojego komputera.

Jeśli są dostępne jakieś aktualizacje, kliknij link w polu w obszarze Windows Update, aby uzyskać więcej informacji na ich temat. Każdy typ aktualizacji może zawierać sterowniki.

Na stronie Wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować wyszukaj aktualizacje dla urządzeń sprzętowych, zaznacz pole wyboru obok każdego sterownika, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK. Mogą nie być dostępne żadne aktualizacje sterowników.

Na stronie Windows Update kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje.

Uwagi: 

 • Usługa Windows Update informuje, czy aktualizacja jest ważna, zalecana, czy opcjonalna.

  Niektóre aktualizacje wymagają ponownego uruchomienia komputera.

  Usługa Windows Update poinformuje, czy aktualizacje zostały pomyślnie zainstalowane.

  Najlepiej jest zezwolić systemowi Windows na automatyczne instalowanie sterowników. Czasami system Windows może nie być w stanie znaleźć sterownika dla urządzenia. W takim przypadku możesz wyszukać sterownik lub aktualizację dla urządzenia w witrynie internetowej jego producenta albo spróbować zainstalować oprogramowanie dostarczone z urządzeniem.

  Device Stage to nowa funkcja w tej wersji systemu Windows. Wyświetla ona szczegółowe informacje na temat urządzenia i zadań, które możesz dzięki niemu wykonać. Gdy podłączysz urządzenie zgodne z funkcją Device Stage do komputera, zostanie ona automatycznie uruchomiona. Czasami funkcja Device Stage może zostać uruchomiona, ale nie wyświetlić żadnego lub wszystkich zadań i informacji dotyczących urządzenia. Oto kilka możliwych przyczyn takiej sytuacji i opis zalecanego postępowania:

  Uwaga: Jeśli podłączysz do komputera urządzenie, które powinno obsługiwać funkcję Device Stage, ale zostaje otwarte tylko okno Autoodtwarzanie, skontaktuj się z producentem urządzenia. Dowiedz się, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania lub oprogramowania układowego umożliwiające współdziałanie urządzenia z funkcją Device Stage, i potwierdź, że urządzenie rzeczywiście obsługuje funkcję Device Stage.

  Funkcja Device Stage może wymagać Twojej zgody na pobranie informacji o urządzeniu. Sprawdź, czy w oknie funkcji Device Stage widoczny jest komunikat o dostępności zaktualizowanych informacji, i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Komputer może nie mieć połączenia z Internetem. Funkcja Device Stage nie może pobierać informacji o urządzeniu, jeśli komputer jest w trybie offline. Spróbuj podłączyć urządzenie później, gdy komputer będzie działać w trybie online.

  Funkcja Device Stage może próbować pobrać informacje o urządzeniu. Poczekaj kilka minut i sprawdź, czy funkcja Device Stage może znaleźć informacje, zwłaszcza przy pierwszym podłączeniu urządzenia do komputera. Funkcja Device Stage będzie próbować pobrać informacje o urządzeniu, nawet jeśli lokalizacja, w której te informacje są przechowywane, jest zajęta. Jeśli nie chcesz czekać, spróbuj ponownie podłączyć urządzenie później.

 • Ty i użytkownicy możecie instalować dodatki, aby korzystać z rozszerzonych funkcji obsługi plików w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach i Formularzach Google. Istnieją na przykład dodatki do systemów zatwierdzania dokumentów, podpisów cyfrowych i zaawansowanej edycji obrazów w prezentacjach. Możesz instalować dodatki u użytkowników lub zezwolić im na samodzielne instalowanie dodatków. Po zainstalowaniu dodatku jest on dostępny dla wszystkich plików tego samego typu.

  Znajdowanie i instalowanie dodatków

  Użytkownicy mogą instalować dodatki z Google Workspace Marketplace. Możesz też zainstalować dodatki u użytkowników lub umieścić pewne dodatki na białej liście, aby mieć kontrolę nad tym, co użytkownicy mogą instalować. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji „Instalowanie dodatków z Google Workspace Marketplace w organizacji” (poniżej).

  Uwaga: dodatki do Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Formularzy Google są przenoszone do Google Workspace Marketplace. Jeśli chcesz przenieść dodatki do Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Formularzy, musisz współpracować z twórcami tych aplikacji. Dopóki nie zostaną one przeniesione, nie należy odinstalowywać żadnych dodatków, ponieważ nie będzie można ich znaleźć w Google Workspace Marketplace i zainstalować ponownie.

  Instalowanie dodatków z Google Workspace Marketplace w organizacji

  • Jako administrator możesz zainstalować potrzebne dodatki z Google Workspace Marketplace.
  • W konsoli administracyjnej Google możesz dodać do białej listy wszystkie dodatki, które mają zainstalować użytkownicy. Dowiedz się więcej o kontroli nad instalowaniem przez użytkowników aplikacji z Google Workspace Marketplace.

  Zezwalanie użytkownikom na instalowanie i używanie dodatków spoza organizacji

  1. Kliknij Funkcje i aplikacje.
  2. Kliknij Dodatki.
  3. Zaznacz pole Zezwalaj użytkownikom na instalowanie dodatków do Dokumentów Google ze sklepu z dodatkami.
  4. Kliknij Zapisz.

  Czy to było pomocne?

  Jak możemy ją poprawić?

  Instalowanie dodatku Widoczność magazynu - Supply Chain Management | Dynamics 365 | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 8 min

  Ważne

  Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

  W tym artykule opisano sposób instalowania i konfigurowania dodatku Widoczność magazynu dla systemu Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management.

  Musisz korzystać z Microsoft Dynamics Lifecycle Services, aby zainstalować dodatek Widoczność magazynu. Lifecycle Services to portal współpracy, który zapewnia środowisko i zbiór regularnie zaktualizowanych usług ułatwiających zarządzanie cyklem życia aplikacji w aplikacjach Finanse i Działania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasoby w Lifecycle Services (LCS).

  Porada

  Zalecamy dołączenie do grupy użytkowników dodatku Widoczność magazynu, gdzie możesz znaleźć przydatne przewodniki, otrzymywać nasze najnowsze aktualizacje oraz zadawać pytania dotyczące korzystania z Widoczności magazynu. Aby dołączyć, wyślij e-mail do zespołu produktu Widoczność magazynu na adres inventvisibilitysupp@microsoft. com i podaj swój identyfikator środowiska Supply Chain Management.

  Wymagania wstępne dodatku Widoczność magazynu

  Aby można było zainstalować dodatek Widoczność magazynu, musisz wykonać następujące zadania:

  • Uzyskaj projekt implementacji usługi Lifecycle Services z co najmniej jednym wdrożonym środowiskiem.
  • Upewnij się, że wymagania wstępne konfigurowania dodatków są spełnione. Więcej informacji o tych wymaganiach wstępnych zawiera temat Omówienie dodatków. Widoczność zapasów nie wymaga podwójnego łączenia.
  • Uwaga

   Aktualnie obsługiwane kraje i regiony to Kanada (CCA, ECA), Stany Zjednoczone (WUS, EUS), Unia Europejska (NEU, WEU), Wielka Brytania (SUK, WUK), Australia (EAU, SEAU), Japonia (EJP, WJP) i Brazylia (SBR, SCUS).

   Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych wymagań wstępnych, skontaktuj się z zespołem ds. produktu Widoczność magazynu pod adresem .

   Instalowanie dodatku Widoczność magazynu

   Przed zainstalowaniem tego dodatku zarejestruj aplikację i dodaj klucz tajny klienta do Azure Active Directory (Azure AD) w swojej subskrypcji Azure. Stosowne instrukcje zawierają tematy Rejestrowanie aplikacji i Dodawanie klucza tajnego klienta. Pamiętaj o zanotowaniu wartości pól Identyfikator aplikacji (klienta), Klucz tajny klienta i Identyfikator dzierżawy, ponieważ będą potrzebne później.

   Jeśli masz więcej niż jedno środowisko usługi Lifecycle Services, utwórz inną aplikację Azure AD dla każdego z nich. Jeśli do zainstalowania dodatku Widoczność magazynu dla różnych środowisk używasz tego samego identyfikatora aplikacji i identyfikatora dzierżawcy, wystąpi problem z tokenem w starszych środowiskach. W związku z tym ważna będzie tylko ostatnia instalacja.

   Po zarejestrowaniu aplikacji i dodaniu klucza tajnego klienta do Azure AD wykonaj następujące kroki, aby zainstalować dodatek Widoczność magazynu.

   1. Zaloguj się do Lifecycle Services.

   2. Na stronie głównej wybierz projekt, w którym jest wdrożone środowisko.

   3. Na stronie projektu wybierz środowisko, w którym chcesz zainstalować dodatek.

   4. Przewijaj stronę środowiska w dół do momentu, aż znajdziesz sekcję Dodatki środowiska w sekcji Integracja Power Platform. Tam znajdziesz nazwę środowiska Dataverse. Potwierdź, że nazwa środowiska Dataverse jest nazwą, której chcesz używać dla widoczności zapasów.

    Obecnie są obsługiwane tylko środowiska Dataverse utworzone za pomocą usługi Lifecycle Services. Jeśli środowisko Dataverse zostało utworzone w inny sposób (na przykład za pomocą centrum administracyjnego PowerApps) i jest połączone ze środowiskiem Supply Chain Management, należy najpierw naprawić problem mapowania, zanim zostanie zainstalowany dodatek Widoczność magazynu.

    Możliwe, że twoje środowisko podwójnego zapisu jest połączone z instancją Dataverse, a Lifecycle Services nie jest ustawiony na integrację z Power Platform. Ten błąd w łączeniu może spowodować nieoczekiwane zachowanie. Zalecamy, by szczegóły środowiska Lifecycle Services pasowały do tego, co jest podłączone w podwójnym zapisie, więc to samo połączenie może być używane przez zdarzenia biznesowe, tabele wirtualne i dodatki. Zobacz Niezgodne połączenie, aby uzyskać informacje na temat naprawiania problemów z mapowaniem. Po rozwiązanie problemu z mapowaniem można kontynuować instalację widoczności magazynu.

   5. W sekcji Dodatki środowiska wybierz opcję Zainstaluj nowy dodatek.

   6. Wybierz opcję Zainstaluj nowy dodatek. Zostanie otwarta lista dostępnych dodatków.

   7. Z listy wybierz opcję Widoczność magazynu.

   8. Ustaw następujące pola dla swojego środowiska:

   9. Identyfikator aplikacji AAD (klienta) — wprowadź utworzony i zanotowany wcześniej identyfikator aplikacji Azure AD.
   10. Identyfikator dzierżawy AAD — wprowadź identyfikator dzierżawy zanotowany wcześniej.
   11. Zaakceptuj regulamin, zaznaczając pole wyboru Regulamin.

   12. Wybierz Zainstaluj. Stan dodatku będzie widoczny jako Instalowany. Po zakończeniu instalacji odśwież stronę. Stan powinien zostać zmieniony na Zainstalowany.

   13. W Dataverse zaznacz sekcję Aplikacje w lewej nawigacji i sprawdź, czy widoczność zapasów Power Apps została zainstalowana pomyślnie. Jeśli sekcja Aplikacje nie istnieje, skontaktuj się z zespołem ds.

   Jeśli system ostrzega, że nie masz uprawnienia do instalowania widoczności zapasów w usługach Lifecycle Services, skontaktuj się z administratorem, aby zmodyfikować Twoje uprawnienia.

   Jeśli instalacja ze strony Lifecycle Services trwa dłużej niż godzinę, to prawdopodobnie na Twoim koncie użytkownika brakuje uprawnień do instalowania rozwiązań w środowisku Dataverse. Wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać problem:

  • Anuluj proces instalacji dodatku Inventory visibility na stronie Lifecycle Services.

  • Zaloguj się do centrum administracyjnego Microsoft 365 i upewnij się, że konto użytkownika, którego chcesz używać do zainstalowania tego dodatku, ma przypisaną licencję „Dynamics 365 Unified Operations Plan”. W razie potrzeby przypisz licencję. powerplatform. com" data-linktype="external">centrum administracyjnego Power Platform, używając odpowiedniego konta użytkownika. Następnie zainstaluj dodatek Widoczność inwentarza, wykonując następujące czynności:

  • Wybierz środowisko, w którym chcesz zainstalować dodatek.
  • Wybierz Aplikacje Dynamics 365.
  • Wybierz Zainstaluj aplikację.
  • Wybierz Widoczność magazynu
  • Po zakończeniu instalacji wróć na stronę usługi Lifecycle Services i spróbuj ponownie zainstalować dodatek Widoczność magazynu.

   Konfigurowanie widoczności zapasów w aplikacji Supply Chain Management

   Wdróż pakiet integracyjny Widoczność magazynu

   Jeśli korzystasz z rozwiązania Supply Chain Management w wersji 10. 17 lub starszej, skontaktuj się z pokładowym zespołem pomocy technicznej ds. Widoczności zapasów pod adresem , aby uzyskać paczkę z plikami. Następnie wdróż pakiet w usługach Lifecycle Services.

   Jeśli podczas wdrażania wystąpi błąd niezgodności wersji, należy ręcznie zaimportować projekt X ++ do środowiska programistycznego. Następnie utwórz pakiet do wdrożenia w swoim środowisku programistycznym i wdróż go w środowisku produkcyjnym.

   Kod jest dołączony do programu Supply Chain Management w wersji 10. 18. Jeśli używasz tej lub nowszej wersji, wdrożenie nie jest wymagane.

   Upewnij się, że poniższe funkcje są włączone w środowisku Supply Chain Management. (Domyślnie są włączone).

   Opis funkcjiWersja koduPrzełącz klasę
   Włączanie lub wyłączanie korzystania z wymiarów magazynowych w tabeli InventSum10. 11InventUseDimOfInventSumToggleWłączanie lub wyłączanie korzystania z wymiarów magazynowych w tabeli InventSumDelta10. 12InventUseDimOfInventSumDeltaToggle

   Konfiguracja integracji Widoczności zapasów

   Po zainstalowaniu tego dodatku należy przygotować system Supply Chain Management do pracy z tym dodatkiem, wykonując następujące kroki.

  • W Supply Chain Management otwórz obszar roboczy Zarządzanie funkcjami i włącz następujące funkcje:

  • Integracja Widoczności zapasów — wymagana.
  • Integracja Widoczności zapasów z przesunięciem rezerwacji — zalecana, ale opcjonalna. Wymaga wersji 10. 22 lub nowszej. Więcej informacji zawiera temat Rezerwacje dodatku Widoczność magazynu.
  • Wybierz kolejno opcje Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Parametry integracji dodatku Widoczność magazynu.

  • Otwórz kartę Ogólne i wybierz następujące ustawienia:

  • Punkt końcowy dodatku Widoczność magazynu — wprowadź adresu URL środowiska, w którym jest uruchamiany dodatek Widoczność magazynu. Więcej informacji można znaleźć w temacie Znajdowanie punktu końcowego usługi.
  • Maksymalna liczba rekordów w jednym żądaniu — należy ustawić maksymalną liczbę rekordów, które mają być dołączane w jednym żądaniu. Należy wprowadzić dodatnią liczbę całkowitą mniejszą lub równą 1000. Wartość domyślna to 512. Zdecydowanie zaleca się utrzymywanie wartości domyślnej, chyba że użytkownik otrzyma zawiadomienie od pomocy technicznej firmy Microsoft lub w inny sposób będzie musiał ją zmienić.
  • Jeśli włączono opcjonalną funkcje Integracja dodatku Widoczność magazynu z przesunięciem rezerwacji, otwórz kartę Przesunięcie rezerwacji i dokonaj następujących ustawień:

  • Włącz przesunięcie rezerwacji — aby włączyć tę funkcję, ustaw wartość Tak.
  • Modyfikator przesunięcia rezerwacji — wybierz stan transakcji magazynowej, który będzie powodować przesunięcie rezerwacji w dodatku Widoczność magazynu. To ustawienie określa etap przetwarzania zamówienia, który wyzwala przesunięcia. Etap jest śledzony według stanu transakcji magazynowej zamówienia. Umożliwia wybranie jednej z poniższych opcji:
  • Na zamówienie — w przypadku stanu W transakcji po utworzeniu zamówienia będzie wysyłane żądanie przeciwstawne. Ilość przesunięcia będzie ilością z utworzonego zamówienia.
  • Rezerwa — w przypadku stanu Zarezerwuj zamówioną transakcję zamówienie wysyła żądanie przeciwstawne, gdy zostanie zarezerwowane, skompletowane, zaksięgowane z listą wysyłkową lub zafakturowane. Żądanie zostanie wyzwolone tylko raz, podczas pierwszego kroku w momencie wystąpienia wymienionego procesu. Ilość przesunięcia to ilość, w której stan transakcji magazynowej zmienił się z Zamówione na Zamówione zarezerwowane (lub późniejszy) w odpowiednim wierszu zamówienia.
  • Przejdź do Zarządzanie zapasami > Okresowe > Integracja widoczności magazynu i włącz zadanie. Wszystkie zdarzenia zmiany zapasów z Supply Chain Management zostaną teraz zaksięgowane w widoczności magazynu.

   Odinstalowywanie dodatku Widoczność magazynu

   Aby odinstalować dodatek Widoczność magazynu, trzeba:

  • Zaloguj się do modułu Supply Chain Management.

  • Przejdź do Zarządzanie zapasami > Okresowe > Integracja widoczności magazynu i wyłącz zadanie.

  • Przejdź do usługi Lifecycle Services i otwórz stronę środowiska, z którego chcesz odinstalować ten dodatek (zobacz też Instalowanie dodatku Widoczność zapasów).

  • Wybierz Odinstaluj.

  • Proces odinstalowywania powoduje teraz zakończenie pracy dodatku Widoczność magazynu oraz wyrejestrowanie dodatku z usługi Lifecycle Services i usunięcie wszelkich tymczasowych danych przechowywanych w pamięci podręcznej danych dodatku Widoczność magazynu. Jednak podstawowe dane zapasów, które zostały zsynchronizowane w subskrypcji Dataverse, pozostają. Aby usunąć te dane, wykonaj resztę procedury.

  • Otwórz Power Apps.

  • Wybierz środowisko na pasku nawigacji.

  • Wybierz środowisko Dataverse, które jest połączone ze środowiskiem usługi Lifecycle Services.

  • Przejdź do obszaru Rozwiązania i usuń następujące rozwiązania w następującej kolejności:

  • Dynamics 365 Inventory Visibility — kotwica
  • Dynamics 365 Inventory Visibility — wtyczki
  • Dynamics 365 Inventory Visibility — aplikacja
  • Dynamics 365 Inventory Visibility — formanty
  • Dynamics 365 Inventory Visibility — podstawa
  • Po usunięciu tych rozwiązań usuwane są także dane przechowywane w tabelach.

   Jeśli baza danych Supply Chain Management zostanie przywrócona po odinstalowaniu dodatku Widoczność zapasów, a następnie użytkownik chce ponownie zainstalować ten dodatek, przed ponownym zainstalowaniem tego dodatku należy upewnić się, że stare dane widoczności zapasów przechowywane w subskrypcji Dataverse (jak opisano w poprzedniej procedurze) zostały usunięte. Pozwoli to uniknąć problemów z niespójnościami danych, które mogłyby wystąpić.

   Wyczyść dane widoczności zapasów przed przywróceniem bazy danych Dataverse Supply Chain Management

   Jeśli użytkownik używa widoczności zapasów, a następnie przywraca bazę danych Supply Chain Management, przywrócona baza danych może zawierać dane, które nie są spójne z danymi poprzednio zsynchronizowanymi przez widoczność zapasów do Dataverse. Ta niespójność danych może spowodować błędy systemowe i inne problemy. Dlatego przed przywróceniem bazy danych Supply Chain Management ważne jest, aby przed przywróceniem bazy wyczyścić wszystkie dane dotyczące widoczności zapasów z Dataverse.

   Aby przywrócić bazę danych Supply Chain Management, należy skorzystać z następującej procedury:

  • Odinstaluj dodatek Widoczność zapasów i usuń wszystkie powiązane dane w Dataverse, jak opisano w Odinstaluj dodatek Widoczność zapasów
  • Przywróć bazę danych Supply Chain Management, na przykład w sposób opisany w części Przywracanie punktu w czasie bazy danych (PITR) lub przywracanie bazy danych produkcji na raz do środowiska piaskownicy.
  • Aby nadal korzystać z tej funkcji, zainstaluj ponownie i skonfiguruj dodatek Widoczność zapasów w sposób opisany w te sposób: Zainstaluj dodatek widoczność zapasów oraz skonfiguruj integrację z widocznością zapasów

  Opinia

  Prześlij i wyświetl opinię dla

  Dodatkowe zasoby

  Używanie Setup i instalowanie dodatków 3b Medical Lqx2a00

  Bezpośredni link do pobrania Używanie Setup i instalowanie dodatków 3b Medical Lqx2a00

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Używanie Setup i instalowanie dodatków 3b Medical Lqx2a00