Szczegółowa instrukcja obsługi Cisco 3640a

Szczegółowa instrukcja obsługi Cisco 3640a zawiera instrukcje dotyczące konfiguracji i użytkowania routera Cisco 3640a. Jest to wielokrotnie wykorzystywany router wyższego poziomu, który może być wykorzystywany w sieciach wielu firm. Instrukcja obsługi Cisco 3640a zawiera informacje dotyczące konfiguracji portów, protokołów routingu, konfiguracji VLAN i wiele innych. Ponadto instrukcja zawiera informacje dotyczące monitorowania i zarządzania siecią oraz wszystkich komponentów wykorzystywanych w routerze. Instrukcja obsługi Cisco 3640a może być bardzo przydatna dla osób, które chcą nauczyć się, jak skonfigurować i użytkować router Cisco 3640a.

Ostatnia aktualizacja: Szczegółowa instrukcja obsługi Cisco 3640a

Aby przygotować Cisco 7940/7960 do pracy z SIP, musisz wykonać kilka kroków.

Po pierwsze, pobierz najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego dla telefonu (znajdziesz je tu: http://www. pl/sip-ip-phone7960) i utwórz plik konfiguracyjny w oparciu o poniższą instrukcję. Gdy telefon pobierze informacje z serwera TFTP i będzie włączony, będzie gotowy do działania. Poniżej opiszemy wszystko krok po kroku.

Gdy telefon jest włączony, wymaga on od serwera TFTP:

 • Najświeższej wersji oprogramowania
 • Pliku Dual-boot (OS79XX. TXT)
 • Specjalnie utworzonego dla danego telefonu pliku konfiguracyjnego (adres MAC zawarty w nazwie)
 • Domyślnego pliku konfiguracyjnego
 • Pliku ring-list
 • Pliku dial-plan

Serwer DHCP powinien mieć ustawione poniższe opcje (albo należy skonfigurować je samodzielnie):

 • dhcp option #1 (maska podsieci)
 • dhcp option #3 (domyślna brama sieciowa)
 • dhcp option #6 (adres serwera DNS)
 • dhcp option #15 (nazwa domeny)
 • dhcp option #50 (adres IP)
 • dhcp option #66 (adres serwera TFTP)
 • Proces instalacji telefonu IP Cisco

  1. Telefon pobiera najświeższą wersję pliku instalacyjnego.

  2. Telefon otrzymuje numer swojego VLAN – aby otrzymać parametry z serwera DHCP, telefon (w przypadku podłączenia do bramy sieciowej Cisco Catalyst) powinien otrzymać numer Voice-VLAN, który został ustawiony w danej bramie sieciowej.

  3. Telefon otrzymuje adres IP - z serwera DHCP lub własnych ustawień.

  4. Telefon pobiera z serwera TFTP lub pamięci następujące pliki:

 • SEP. cnf. xml – Utworzony na serwerze TFTP-server który SEP. xml który zawiera następujące dane (wersja aktualizacji oprogramowania): <device><loadInformation>P0S3-08-2-00</loadInformation></device> Telefon sprawdza wersję swojego oprogramowania. Jeżeli trzeba, aktualizuje ją.
 • <Software update version>. loads – jeżeli wersja jest odpowiednia, telefon wykorzystuje już istniejące w pamięci pliki, które zostały określone w pliku SEP. xml.
 • OS79XX. TXT – ten plik odpowiada za bezproblemowe przełączanie się telefonu między SIP, MGCP lub SCCP, wykorzystując ten sam serwer TFTP.
 • SIPDefault. cnf – domyśle parametry dla wszystkich telefonów. Ustawienia omówimy później.
 • SIP<MAC-address>. cnf – ustawienia dla jednego telefonu. Ich strukturę omówimy później.
 • RINGLIST. DAT – zawiera pliki z dzwonkami i ich lokalizacją.
 • dialplan. xml - zawiera przykładowy plan wybierania. Może zostać wysłany do telefonu przy pomocy Notify (NTFY) przez nagłówek Event.
 • 5. Telefon sprawdza wersję oprogramowania.

  Nazwa pliku powinna być następująca: SIPXXXXYYYYZZZZ. cnf, gdzie XXXXYYYYZZZZ to adres MAC telefonu napisany wielkimi literami.

  Przykładowa nazwa pliku: SIP00503EFFD842.

  Każda linijka pliku powinna prezentować się następująco:

  nazwa_zmienna: definition; dodatkowy komentarz

  W poniższym przykładzie należy zmienić następujące parametry:

 • 111111: Twój numer SIP z Panelu Klienta.
 • Password: Twoje hasło numeru SIP z zakładki "Konfiguracji konta SIP" ‎‎w Panelu Klienta.
 • 1234-100: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej z Panelu Klienta.
 • Password: Twoje hasło numeru SIP ‎

W przypadku konieczności zmienia się też inne parametry. Przykład pliku konfiguracyjnego SIPDefault. cnf:

# SIP Default Configuration File

# Image Version

image_version: P0S3-08-3-00

# Proxy Server

 • proxy1_address:: sip. com
 • proxy1_address:: pbx. com
 • proxy2_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy3_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy4_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy5_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy6_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  # Proxy Server Port (default - 5060)

  proxy1_port: 5060

  proxy2_port: 5060

  proxy3_port: 5060

  proxy4_port: 5060

  proxy5_port: 5060

  proxy6_port: 5060

  # Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)

  proxy_register: 1

  # Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)

  timer_register_expires: 3600

  # Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)

  preferred_codec: g711ulaw

  # TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)

  tos_media: 5

  # Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))

  dtmf_inband: 1

  # Out of band DTMF Settings

  #(none-disable, avt-avt enable (default), avt_always-always avt)

  dtmf_outofband: avt

  # DTMF dB Level Settings

  #(1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)

  dtmf_db_level: 3

  # SIP Timers

  timer_t1: 500; Default 500 msec

  timer_t2: 4000; Default 4 sec

  sip_retx: 10; Default 10

  sip_invite_retx: 6; Default 6

  timer_invite_expires: 180; Default 180 sec

  ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

  # Dialplan template (. xml format file relative to the TFTP root directory)

  dial_template: dialplan

  # TFTP Phone Specific Configuration File Directory

  tftp_cfg_dir: ""; Example:. /sip_phone/

  # Time Server

  #(There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)

  sntp_server: ""; SNTP Server IP Address

  sntp_mode: anycast (default); unicast, multicast, or directedbroadcast

  time_zone: EST; Time Zone Phone is in

  dst_offset: 1; Offset from Phone's time when DST is in effect

  dst_start_month: April; Month in which DST starts

  dst_start_day: ""; Day of month in which DST starts

  dst_start_day_of_week: Sun; Day of week in which DST starts

  dst_start_week_of_month: 1; Week of month in which DST starts

  dst_start_time: 02; Time of day in which DST starts

  dst_stop_month: Oct; Month in which DST stops

  dst_stop_day: ""; Day of month in which DST stops

  dst_stop_day_of_week: Sunday; Day of week in which DST stops

  dst_stop_week_of_month: 8; Week of month in which DST stops 8=last week of month

  dst_stop_time: 2; Time of day in which DST stops

  dst_auto_adjust: 1; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment

  time_format_24hr: 1; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)

  # Do Not Disturb Control

  #(0-off (default), 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)

  dnd_control: 0;

  # Caller ID Blocking

  #(0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)

  callerid_blocking: 0; (Default is 0 - disabled and sending all calls as anonymous)

  # Anonymous Call Blocking

  anonymous_call_block: 0; (Default is 0 - disabled and blocking of anonymous calls)

  # DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)

  dtmf_avt_payload: 101; Default 101

  # Sync value of the phone used for remote reset

  sync: 1; Default 1

  ####### New Parameters added in Release 2. 1 #######

  # Backup Proxy Support

  proxy_backup: ""; Dotted IP of Backup Proxy

  proxy_backup_port: 5060; Backup Proxy port (default is 5060)

  # Emergency Proxy Support

  proxy_emergency: ""; Dotted IP of Emergency Proxy

  proxy_emergency_port: 5060; Emergency Proxy port (default is 5060)

  # Configurable VAD option

  enable_vad: 0; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable

  ####### New Parameters added in Release 2. 2 #####

  # NAT/Firewall Traversal

  nat_enable: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  nat_address: ""; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)

  voip_control_port: 5060; UDP port used for SIP messages (default - 5060)

  start_media_port: 16384; Start RTP range for media (default - 16384)

  end_media_port: 32766; End RTP range for media (default - 32766)

  nat_received_processing: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  # Outbound Proxy Support

  outbound_proxy: ""; restricted to dotted IP or DNS A record only

  outbound_proxy_port: 5060; default is 5060

  ####### New Parameter added in Release 3. 0 #######

  # Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup

  cnf_join_enable: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

  ####### New Parameters added in Release 3. 1 #######

  # Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing

  semi_attended_transfer: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

  # Telnet Level (enable or disable the ability to Telnet into the phone)

  telnet_level: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged

  ####### New Parameters added in Release 4. 0 #######

  # XML URLs

  services_url: ""; URL for external Phone Services

  directory_url: ""; URL for external Directory location

  logo_url: ""; URL for branding logo to be used on phone display

  # HTTP Proxy Support

  http_proxy_addr: ""; Address of HTTP Proxy server

  http_proxy_port: 80; Port of HTTP Proxy Server (80-default)

  # Dynamic DNS/TFTP Support

  dyn_dns_addr_1: ""; restricted to dotted IP

  dyn_dns_addr_2: ""; restricted to dotted IP

  dyn_tftp_addr: ""; restricted to dotted IP

  # Remote Party ID

  remote_party_id: 0; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  Ustawienia pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu IP

  W pliku mogą być zmienione następujące parametry: anonymous_call_block, autocomplete, callerid_blocking, call_hold_ringback, call_waiting, dnd_control – oraz inne w razie konieczności. Plik powinien nazywać się SIP. Poniżej znajduje się przykład pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu:

  # SIP Configuration Generic File

  # Line 1 appearance

 • line1_name: 111111
 • line1_name: 1234-100
 • # Line 1 Registration Authentication

 • line1_authname: 111111
 • line1_authname: 1234-100
 • # Line 1 Registration Password

  # Line 2 appearance

  line2_name: football

  # Line 2 Registration Authentication

  line2_authname: "UNPROVISIONED"

  # Line 2 Registration Password

  line2_password: "UNPROVISIONED"

  ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

  # Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)

  phone_label: ""; Has no effect on SIP messaging

  # Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

  line1_displayname: "User ID"

  # Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

  line2_displayname: ""

  ####### New Parameters added in Release 3. 0 ######

  # Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and Telnet)

  phone_prompt: "SIP Phone"; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)

  # Phone Password (Password to be used for console or Telnet login)

  phone_password: "cisco"; Limited to 31 characters (Default - cisco)

  # User classification used when Registering [ none (default), phone, ip]

  user_info: none

  Ustawienia parametrów z menu telefonu IP Cisco

  Niektóre parametry mogą być skonfigurowane ręcznie przez menu telefonu IP Cisco. Domyślnie ustawienia telefonów IP Cisco 7940/7960 są zablokowane. Aby je odblokować, musisz wprowadzić hasło podane w pliku konfiguracyjnym. Zrobisz to, klikając w Settings > Unlock Config. Aby zablokować ustawienia, kliknij Lock Config lub Exit. Zapisz wszystkie zmiany parametrów, aby telefon mógł ponownie się uruchomić.

  time_zone: BT

  dst_offset: 01/00

  dst_start_month: April

  dst_start_day: 1

  dst_start_time: 02/00

  dst_stop_month: October

  dst_stop_day: 1

  dst_stop_time: 02/00

  dst_stop_autoadjust: 1

  DST – daty przejścia na czas letni i zimowy.

  Ad1Instrukcja obsługi Cisco Systems 3. 0(10)Cisco Systems 3. 0(10)2Instrukcja obsługi Cisco Systems 303Cisco Systems 3033Instrukcja obsługi Cisco Systems 301Cisco Systems 3014Instrukcja obsługi Cisco Systems 12 SP+Cisco Systems 12 SP+5Instrukcja obsługi Cisco Systems 30XCisco Systems 30X6Instrukcja obsługi Cisco Systems 500 SeriesCisco Systems 500 Series7Instrukcja obsługi Cisco Systems 509GCisco Systems 509G8Instrukcja obsługi Cisco Systems 6941Cisco Systems 69419Instrukcja obsługi Cisco Systems 6900Cisco Systems 690010Instrukcja obsługi Cisco Systems 6945Cisco Systems 694511Instrukcja obsługi Cisco Systems 6901Cisco Systems 690112Instrukcja obsługi Cisco Systems 691Cisco Systems 69113Instrukcja obsługi Cisco Systems 6911Cisco Systems 691114Instrukcja obsługi Cisco Systems 6921Cisco Systems 692115Instrukcja obsługi Cisco Systems 78-14189-02Cisco Systems 78-14189-0216Instrukcja obsługi Cisco Systems 78-18233-01Cisco Systems 78-18233-0117Instrukcja obsługi Cisco Systems 7902GCisco Systems 7902G18Instrukcja obsługi Cisco Systems 7000Cisco Systems 700019Instrukcja obsługi Cisco Systems 78-10450-02Cisco Systems 78-10450-0220Instrukcja obsługi Cisco Systems 7900 SeriesCisco Systems 7900 Series21Instrukcja obsługi Cisco Systems 7905/7912Cisco Systems 7905/791222Instrukcja obsługi Cisco Systems 7906/7911GCisco Systems 7906/7911G23Instrukcja obsługi Cisco Systems 7905GCisco Systems 7905G24Instrukcja obsługi Cisco Systems 7911Cisco Systems 791125Instrukcja obsługi Cisco Systems 7906GCisco Systems 7906G26Instrukcja obsługi Cisco Systems 7900Cisco Systems 790027Instrukcja obsługi Cisco Systems 7905Cisco Systems 790528Instrukcja obsługi Cisco Systems 7911GCisco Systems 7911G29Instrukcja obsługi Cisco Systems 7912GCisco Systems 7912G30Instrukcja obsługi Cisco Systems 7920Cisco Systems 792031Instrukcja obsługi Cisco Systems 7925G-EXCisco Systems 7925G-EX32Instrukcja obsługi Cisco Systems 7925GCisco Systems 7925G33Instrukcja obsługi Cisco Systems 7921Cisco Systems 792134Instrukcja obsługi Cisco Systems 7926GCisco Systems 7926G35Instrukcja obsługi Cisco Systems 7931GCisco Systems 7931G36Instrukcja obsługi Cisco Systems 7921GCisco Systems 7921G37Instrukcja obsługi Cisco Systems 7915Cisco Systems 791538Instrukcja obsługi Cisco Systems 7940/7960Cisco Systems 7940/796039Instrukcja obsługi Cisco Systems 7936Cisco Systems 793640Instrukcja obsługi Cisco Systems 7940GCisco Systems 7940G41Instrukcja obsługi Cisco Systems 7940Cisco Systems 794042Instrukcja obsługi Cisco Systems 7941/7961Cisco Systems 7941/796143Instrukcja obsługi Cisco Systems 7941G/7941G-GECisco Systems 7941G/7941G-GE44Instrukcja obsługi Cisco Systems 7960Cisco Systems 796045Instrukcja obsługi Cisco Systems 7965GCisco Systems 7965G46Instrukcja obsługi Cisco Systems 7945GCisco Systems 7945G47Instrukcja obsługi Cisco Systems 7960GCisco Systems 7960G48Instrukcja obsługi Cisco Systems 7970Cisco Systems 797049Instrukcja obsługi Cisco Systems 7975Cisco Systems 797550Instrukcja obsługi Cisco Systems 7961G/7961G-GECisco Systems 7961G/7961G-GE51Instrukcja obsługi Cisco Systems 7941G-GECisco Systems 7941G-GE52Instrukcja obsługi Cisco Systems 8941Cisco Systems 894153Instrukcja obsługi Cisco Systems 7970 SeriesCisco Systems 7970 Series54Instrukcja obsługi Cisco Systems 8945Cisco Systems 894555Instrukcja obsługi Cisco Systems 9971 E-1Cisco Systems 9971 E-156Instrukcja obsługi Cisco Systems 7985GCisco Systems 7985G57Instrukcja obsługi Cisco Systems 9900Cisco Systems 990058Instrukcja obsługi Cisco Systems APPENDIXA 7905GCisco Systems APPENDIXA 7905G59Instrukcja obsługi Cisco Systems BT INET 7941Cisco Systems BT INET 794160Instrukcja obsługi Cisco Systems CALLMANAGER OL-1531-01Cisco Systems CALLMANAGER OL-1531-0161Instrukcja obsługi Cisco Systems Cisco Access Registrar 4. 2Cisco Systems Cisco Access Registrar 4. 262Instrukcja obsługi Cisco Systems APPENDIXA 7912GCisco Systems APPENDIXA 7912G63Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 6921Cisco Systems Cisco Systems IP Phone 692164Instrukcja obsługi Cisco Systems Cisco IP Phone 7911GCisco Systems Cisco IP Phone 7911G65Instrukcja obsługi Cisco Systems Cisco 7962g Unified Ip Phone CP7962GCisco Systems Cisco 7962g Unified Ip Phone CP7962G66Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 3600Cisco Systems Cisco Systems IP Phone 360067Instrukcja obsługi Cisco Systems Cisco CallManager 4. 1(3)Cisco Systems Cisco CallManager 4. 1(3)68Instrukcja obsługi Cisco Systems Cisco Small Business WIP310Cisco Systems Cisco Small Business WIP31069Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 6901Cisco Systems Cisco Systems IP Phone 690170Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 4Cisco Systems Cisco Systems IP Phone 471Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 7690Cisco Systems Cisco Systems IP Phone 769072Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 7902GCisco Systems Cisco Systems IP Phone 7902G73Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 7905GCisco Systems Cisco Systems IP Phone 7905G74Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 7906GCisco Systems Cisco Systems IP Phone 7906G75Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 7910Cisco Systems Cisco Systems IP Phone 791076Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 7912GCisco Systems Cisco Systems IP Phone 7912G77Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 7911GCisco Systems Cisco Systems IP Phone 7911G78Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 7920 IPCisco Systems Cisco Systems IP Phone 7920 IP79Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 7920Cisco Systems Cisco Systems IP Phone 792080Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 7960GCisco Systems Cisco Systems IP Phone 7960G81Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 7940Cisco Systems Cisco Systems IP Phone 794082Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 7940GCisco Systems Cisco Systems IP Phone 7940G83Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 7975GCisco Systems Cisco Systems IP Phone 7975G84Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone IP phone 7960Cisco Systems Cisco Systems IP Phone IP phone 796085Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone AS5800Cisco Systems Cisco Systems IP Phone AS580086Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 8961Cisco Systems Cisco Systems IP Phone 896187Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone EGW 2200Cisco Systems Cisco Systems IP Phone EGW 220088Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone DVC-1000Cisco Systems Cisco Systems IP Phone DVC-100089Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone OL-1365-01Cisco Systems Cisco Systems IP Phone OL-1365-0190Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone MD-110Cisco Systems Cisco Systems IP Phone MD-11091Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone OL-8978-02Cisco Systems Cisco Systems IP Phone OL-8978-0292Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone OL-19025-01Cisco Systems Cisco Systems IP Phone OL-19025-0193Instrukcja obsługi Cisco Systems CISCO UNIFIED 7941G/7941G-GECisco Systems CISCO UNIFIED 7941G/7941G-GE94Instrukcja obsługi Cisco Systems Cisco Unified 7975GCisco Systems Cisco Unified 7975G95Instrukcja obsługi Cisco Systems CISCO UNIFIED 7961G/7961G-GECisco Systems CISCO UNIFIED 7961G/7961G-GE96Instrukcja obsługi Cisco Systems CISCO UNIFIED OL-18988-01Cisco Systems CISCO UNIFIED OL-18988-0197Instrukcja obsługi Cisco Systems Cisco Voice Provisioning Tool OL-7700-01Cisco Systems Cisco Voice Provisioning Tool OL-7700-0198Instrukcja obsługi Cisco Systems Cisco Unified Ip Phone 7942GCisco Systems Cisco Unified Ip Phone 7942G99Instrukcja obsługi Cisco Systems COMMUNICATION MANAGER 8961Cisco Systems COMMUNICATION MANAGER 8961100Instrukcja obsługi Cisco Systems Cisco Unified Ip Phone 7962GCisco Systems Cisco Unified Ip Phone 7962G101Instrukcja obsługi Cisco Systems COMMUNICATION MANAGER 9951Cisco Systems COMMUNICATION MANAGER 9951102Instrukcja obsługi Cisco Systems Cysco Systems Iphone 7960GCisco Systems Cysco Systems Iphone 7960G103Instrukcja obsługi Cisco Systems COMMUNICATION MANAGER 9971Cisco Systems COMMUNICATION MANAGER 9971104Instrukcja obsługi Cisco Systems IP 7940Cisco Systems IP 7940105Instrukcja obsługi Cisco Systems E-1 6911Cisco Systems E-1 6911106Instrukcja obsługi Cisco Systems E-1 6901Cisco Systems E-1 6901107Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Telephony v1. 0Cisco Systems IP Telephony v1. 0108Instrukcja obsługi Cisco Systems 7971GCisco Systems 7971G109Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-10802-02Cisco Systems OL-10802-02110Instrukcja obsługi Cisco Systems Linksys SPA9000Cisco Systems Linksys SPA9000111Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-12041-01Cisco Systems OL-12041-01112Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-11524-01Cisco Systems OL-11524-01113Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-11528-01Cisco Systems OL-11528-01114Instrukcja obsługi Cisco Systems OL- 142197Cisco Systems OL- 142197115Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-12997-01Cisco Systems OL-12997-01116Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-11953-01Cisco Systems OL-11953-01117Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-13127-01Cisco Systems OL-13127-01118Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-12727-01Cisco Systems OL-12727-01119Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-13674-07Cisco Systems OL-13674-07120Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-14625-01Cisco Systems OL-14625-01121Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-14628-01Cisco Systems OL-14628-01122Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-15499-01Cisco Systems OL-15499-01123Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-15790-01Cisco Systems OL-15790-01124Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-15792-01Cisco Systems OL-15792-01125Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-16342-01Cisco Systems OL-16342-01126Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-16445-01Cisco Systems OL-16445-01127Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-18985-01Cisco Systems OL-18985-01128Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-18613-01Cisco Systems OL-18613-01129Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-21035-01Cisco Systems OL-21035-01130Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-20852-01Cisco Systems OL-20852-01131Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-19025-01Cisco Systems OL-19025-01132Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-21011-01Cisco Systems OL-21011-01133Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-20949-01Cisco Systems OL-20949-01134Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-21853-01Cisco Systems OL-21853-01135Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-22751-01Cisco Systems OL-22751-01136Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-23091-01Cisco Systems OL-23091-01137Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-24541-01Cisco Systems OL-24541-01138Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-4660-01Cisco Systems OL-4660-01139Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-4314-01Cisco Systems OL-4314-01140Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-5109-01Cisco Systems OL-5109-01141Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-5375-01Cisco Systems OL-5375-01142Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-23089-01Cisco Systems OL-23089-01143Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-5378-01Cisco Systems OL-5378-01144Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-5385-01Cisco Systems OL-5385-01145Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-24124-01Cisco Systems OL-24124-01146Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-6030-01Cisco Systems OL-6030-01147Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-24582-01Cisco Systems OL-24582-01148Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-8131-01Cisco Systems OL-8131-01149Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-8555-01Cisco Systems OL-8555-01150Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-8152-01Cisco Systems OL-8152-01151Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-9531-01Cisco Systems OL-9531-01152Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-8148-01Cisco Systems OL-8148-01153Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-8356-01Cisco Systems OL-8356-01154Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-8555-02Cisco Systems OL-8555-02155Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-9420-01Cisco Systems OL-9420-01156Instrukcja obsługi Cisco Systems PHONE GUIDE 7940GCisco Systems PHONE GUIDE 7940G157Instrukcja obsługi Cisco Systems SGH-Blast SeriesCisco Systems SGH-Blast Series158Instrukcja obsługi Cisco Systems PHONE GUIDE 7960GCisco Systems PHONE GUIDE 7960G159Instrukcja obsługi Cisco Systems SCCP 7940GCisco Systems SCCP 7940G160Instrukcja obsługi Cisco Systems SCCP 7960GCisco Systems SCCP 7960G161Instrukcja obsługi Cisco Systems SERIES 7970Cisco Systems SERIES 7970162Instrukcja obsługi Cisco Systems SPA303Cisco Systems SPA303163Instrukcja obsługi Cisco Systems SPA50XCisco Systems SPA50X164Instrukcja obsługi Cisco Systems SPA525GCisco Systems SPA525G165Instrukcja obsługi Cisco Systems SPA9000Cisco Systems SPA9000166Instrukcja obsługi Cisco Systems SPA525G2Cisco Systems SPA525G2167Instrukcja obsługi Cisco Systems SPA942Cisco Systems SPA942168Instrukcja obsługi Cisco Systems SPA921Cisco Systems SPA921169Instrukcja obsługi Cisco Systems SPA941Cisco Systems SPA941170Instrukcja obsługi Cisco Systems SPA922Cisco Systems SPA922171Instrukcja obsługi Cisco Systems SPA94XCisco Systems SPA94X172Instrukcja obsługi Cisco Systems SPA92XCisco Systems SPA92X173Instrukcja obsługi Cisco Systems UNIFIED 6911Cisco Systems UNIFIED 6911174Instrukcja obsługi Cisco Systems SPA962Cisco Systems SPA962175Instrukcja obsługi Cisco Systems UNIFIED 6921Cisco Systems UNIFIED 6921176Instrukcja obsługi Cisco Systems UNIFIED 8961Cisco Systems UNIFIED 8961177Instrukcja obsługi Cisco Systems UNIFIED 9951Cisco Systems UNIFIED 9951178Instrukcja obsługi Cisco Systems UNIFIED 9971Cisco Systems UNIFIED 9971179Instrukcja obsługi Cisco Systems UNIFIED OPERATIONS MANAGER OL-19470-01Cisco Systems UNIFIED OPERATIONS MANAGER OL-19470-01180Instrukcja obsługi Cisco Systems UNIFIED 7931GCisco Systems UNIFIED 7931G181Instrukcja obsługi Cisco Systems VWCCCisco Systems VWCC182Instrukcja obsługi Cisco Systems UNIFIED 9571Cisco Systems UNIFIED 9571183Instrukcja obsługi Cisco Systems UNIFIED OL-23092-01Cisco Systems UNIFIED OL-23092-01184Instrukcja obsługi Cisco Systems VIDEO CAMERA OL-20862-01Cisco Systems VIDEO CAMERA OL-20862-01185Instrukcja obsługi Cisco Systems WIP300Cisco Systems WIP300186Instrukcja obsługi Cisco Systems Wireless IP Phone 7920Cisco Systems Wireless IP Phone 7920187Instrukcja obsługi Cisco Systems 12 seriesCisco Systems 12 series188Instrukcja obsługi Cisco Systems 6961Cisco Systems 6961189Instrukcja obsługi Cisco Systems 7912Cisco Systems 7912190Instrukcja obsługi Cisco Systems APPENDIXA 7902GCisco Systems APPENDIXA 7902G191Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 6945Cisco Systems Cisco Systems IP Phone 6945192Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Phone 7970Cisco Systems Cisco Systems IP Phone 7970193Instrukcja obsługi Cisco Systems Cisco Unified 7940GCisco Systems Cisco Unified 7940G194Instrukcja obsługi Cisco Systems IP Telephony OL-11591-01Cisco Systems IP Telephony OL-11591-01195Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-21851-01Cisco Systems OL-21851-01196Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-12232-01Cisco Systems OL-12232-01197Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-14587-01Cisco Systems OL-14587-01198Instrukcja obsługi Cisco Systems OL-6640-01Cisco Systems OL-6640-01199Instrukcja obsługi Cisco Systems SPA301Cisco Systems SPA301
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

  Cisco Unified IP Phone 3905 User Guide for
  Cisco Unified Communications Manager Express Version 8. 8 (SIP)
  First Published: July 22, 201 1
  Last Modified: July 22, 201 1
  Americas Headquarters
  Cisco Systems, Inc.
  170 West Tasman Drive
  San Jose, CA 95134-1706
  USA
  http://www. cisco. com
  Tel: 408 526-4000
  800 553-NETS (6387)
  Fax: 408 527-0883
  Text Part Number: OL-24411-01

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its af filiates in the U. S. and other countries. A listing of Cisco's trademarks can be found at http:// www. com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R) © 201 1 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  CONTENTS Overview 1 Physical Description of Cisco Unified IP Phone 3905 1 Phone Connections 3 Adjusting the Handset Rest 3 Operating Y our Phone 5 Adjust the V olume 5 Answer a Call 6 Auto Answer 6 Auto Answer with Y our Speakerphone 6 Call Forward All 6 Call Pickup 7 Conference 7 End a Call 7 Hold/Resume a Call 8 Manage Call W aiting 8 Mute a Call 8 Place a Call 8 Redial a Number 9 Shared Lines 9 T ransfer a Call 9 V oice Messages 10 Personalize Y our V oicemail 10 Check for V oice Messages 10
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  Contents Cisco Unified IP Phone 3905 User Guide for Cisco Unified Communications Manager Express Version 8. 8 (SIP) iv OL-24411-01
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  CHAPTER 1 Overview This guide provides phone layout and feature descriptions for the Cisco Unified IP Phone 3905. • Physical Description of Cisco Unified IP Phone 3905, page 1 Physical Description of Cisco Unified IP Phone 3905 The Cisco Unified IP Phone 3905 is a single-line phone. Buttons near the handset provide direct access to several features. Cisco Unified IP Phone 3905 User Guide for Cisco Unified Communications Manager Express Version 8. 8 (SIP) OL-24411-01 1
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  Overview Physical Description of Cisco Unified IP Phone 3905 Item Description 1 Handset Functions as traditional phone handset. 2 Message waiting Indicates new voice message (steady red) or an incoming call (blinking). indicator 3 Phone screen Displays phone menus and call activity including caller ID (phone number), call duration, and call state. 4 Navigation Pad and Allows you to scroll through menu items and highlight items. When the phone Select (center) is on-hook, displays the call logs (M
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  Overview Phone Connections Phone Connections For your phone to work, it must be connected to the corporate IP telephony network. Y our system administrator can help you connect your phone. 1 DC adaptor port (DC48V) 4 Network port (10/100 SW) connection. IEEE 802. 3af power enabled. 2 AC-to-DC power supply (optional) 5 Access port (10/100 PC) connection 3 AC power wall plug (optional) 6 Handset connection Adjusting the Handset Rest Y ou can adjust the handset rest of a wall-mounted phone so that t
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
  Overview Adjusting the Handset Rest Procedure Step 1 Set the handset aside and pull the square plastic tab from the handset rest. Step 2 Rotate the tab halfway (180 degrees). Step 3 Hold the tab between two fingers, with the small notches (in the corners) facing you. Step 4 Make sure the tab lines up evenly with the slot in the cradle. Step 5 Slide the tab back into the handset rest. An extension protrudes from the top of the rotated tab. Return the handset to the handset rest. Cisco Unified
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
  CHAPTER 2 Operating Your Phone This section describes how to operate your Cisco IP Phone and includes information on phone features. Note Because there are dif ferences in phone and site configurations, not all features described here might apply to your phone. Consult your system administrator for more information. • Adjust the V olume, page 5 • Answer a Call, page 6 • Call Forward All, page 6 • Call Pickup, page 7 • Conference, page 7 • End a Call, page 7 • Hold/Resume a Call, page 8 • Manage
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
  Operating Your Phone Answer a Call Answer a Call • Lift the handset. • If you are using the speakerphone, press the Speaker button. Auto Answer Auto Answer prompts your phone to automatically answer incoming calls after one ring. Y our system administrator sets up Auto Answer to work with your speakerphone. Auto Answer with Your Speakerphone Auto Answer prompts your phone to automatically answer incoming calls after one ring. Keep the handset in the cradle to auto answer with your speaker phone.
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
  Operating Your Phone Call Pickup Call Pickup Call Pickup allows you to answer a call that is ringing on a co-worker ’ s phone by redirecting the call to your phone. Y ou might use Call Pickup if you share call-handling tasks with co-workers. There are two ways you can pick up a call: 1 Pickup—Allows you to answer a call that is ringing on another phone within your call pickup group. If multiple calls are available for pick up, your phone picks up the oldest call first (the call that has been rin
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
  Operating Your Phone Hold/Resume a Call Hold/Resume a Call Procedure Step 1 T o put a call on hold, press the Hold button. The line button flashes green. Step 2 T o resume the call, press the flashing green line button. Manage Call Waiting Call W aiting provides cues to notify you that a new call is ringing on your phone when you are talking on another call, including a call waiting tone (single beep) and an amber flashing line button. Note Unanswered calls are routed to your voicemail system (
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
  Operating Your Phone Redial a Number • Press the Line button for your extension, and then dial the number. • Press the Speaker button, and then dial the number. • If you have established speed-dial numbers, press the Featur e button enabled for speed-dial. Redial a Number T o redial the most recently dialed number: • Press the Redial button. • T o place the call, get a dial tone on the line, then press the Redial button. Shared Lines Shared lines allow you to use one phone number for multiple
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
  Operating Your Phone Voice Messages Procedure Step 1 Press T ransfer button to put the first call on hold and initiate a new call. Step 2 Press the T ransfer button the second time to finish the transfer. Voice Messages V oice messages are stored on your voicemail system. Y our company determines the voicemail system your phone uses. Personalize Your Voicemail Procedure Step 1 Dial the voicemail access number (provided by your system administrator). Step 2 Follow the voice prompts. Check for Vo

  Szczegółowa instrukcja obsługi Cisco 3640a

  Bezpośredni link do pobrania Szczegółowa instrukcja obsługi Cisco 3640a

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Szczegółowa instrukcja obsługi Cisco 3640a