Podręcznik wyboru Aeg L7wbe846g

Aeg L7WBE846G to bezpieczny i wygodny podręcznik wyboru, który umożliwia wybór optymalnych opcji i wybór najlepszych opcji dla Twoich potrzeb. Zawiera wyjaśnienia wyboru i instrukcje dotyczące wyboru, a także wskazówki dotyczące sugerowanych opcji. Ponadto, podręcznik zawiera szczegółowe opisy konfiguracji, które ułatwiają wybór opcji i zapewniają wygodny i bezpieczny wybór opcji. Podręcznik wyboru Aeg L7WBE846G jest przyjazny dla użytkownika i łatwy w użyciu, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla wszystkich, którzy chcą szybko i bezpiecznie wybrać odpowiednie opcje.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wyboru Aeg L7wbe846g

Zobacz poniższy poradnik dla AEG L7WBE846G. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG L7WBE846G, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG L7WBE846G. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG L7WBE846G tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG L7WBE846G

Marka:
AEG
Produkt:
Pralki
Model/nazwa:
L7WBE846G
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski

Powiązane produkty AEG L7WBE846G

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWT10420W. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWT10420W będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWT10420W

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EWT10420W (1060 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT10420W

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Instrukcja obslugi Návod k pouzití Használati útmutatóPralka automatyczna Automatická pracka Automata mosógép EWT 13420 W - EWT 10420 WWe were thinking of you when we made this product3Witamy w wiecie Electrolux Dzikujemy za wybranie doskonalego produktu firmy Electrolux. Mamy nadziej, e korzystanie z niego bdzie dla Ciebie ródlem prawdziwej przyjemnoci. Ambicj Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej jakoci produktów, które pomog uczyni Twoje ycie jeszcze bardziej wygodnym. Zachcamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie wykorzysta wszystkie zalety Twojego nowego urzdzenia. [... ] Jeli zmiana nie jest moliwa, na wywietlaczu miga komunikat "Err", a kontrolka przycisku "Start/ Pauza" miga na czerwono przez kilka sekund. Aby pomimo wszystko zmieni program, naley anulowa trwajcy program (patrz poniej). Anulowanie programu Aby anulowa program, naley ustawi pokrtlo wyboru programów na pozycji "Stop". Koniec programu Pralka zatrzymuje si automatycznie, ganie przycisk "Start/Pauza", a na wywietlaczu miga "0". Otwarcie pokrywy jest sygnalizowane podwójnym dwikiem,, klik" blokady. Odlczy urzdzenie od zasilania i zakrci zawór wody.Zalecamy zostawianie otwartej pokrywy i bbna po zakoczeniu prania, aby ulatwi wietrzenie wntrza.Tryb czuwaniaJeli urzdzenie jest podlczone do zasilania przez 10 minut, a nie wykonano adnej czynnoci po rozpoczciu lub zakoczeniu cyklu prania, urzdzenie przechodzi do trybu czuwania. Ganie owietlenie wywietlacza, a przycisk "Start/Pauza" miga powoli. Aby wyj z trybu czuwania, naley nacisn dowolny przycisk lub przekrci pokrtlo wyboru programów.14 praktyczne wskazówki dotyczce praniaPraktyczne wskazówki dotyczce praniaSortowanie i przygotowanie prania · Posortowa pranie zgodnie z symbolami konserwacji odziey (patrz rozdzial Midzynarodowe symbole konserwacji odziey): zwykle, wytrzymale rzeczy mog wytrzyma pranie i energiczne wirowanie, natomiast rzeczy delikatne wymagaj prania z zachowaniem pewnych rodków ostronoci. W przypadku wsadu mieszanego zloonego z rzeczy z rónych materialów, naley wybra program i temperatur odpowiedni do materialu najdelikatniejszego. Naley przestrzega zalece podanych na metkach: "pra oddzielnie" oraz "pra kilka razy oddzielnie". · Wszelkie ubrania i rzeczy z materialów wielowarstwowych (piwory, kurtki, anoraki, itp. ), kolorowe dzianiny, rzeczy welniane oraz materialy z aplikacjami odwróci na lew stron. · Drobne, delikatne przedmioty (skarpetki, poczochy, staniki, itp. ) praw plóciennym woreczku. Ilo prania wkladana do bbna nie powinna przekracza maksymalnej pojemnoci pralki. W przypadku bardzo zabrudzonego prania lub materialów z gbki naley zmniejszy wielko wsadu. Materialy maj róne objtoci oraz róne wlaoeciwoci zatrzymywania wody. Dlatego napelniajc bben naley stosowa nastpujce zasady: · bben zaladowa do pelna, lecz nie przeladowywa, w przypadku rzeczy bawelnianych, lnianych i mieszanek bawelniano-lnianych, · bben zaladowa do polowy w przypadku bawelny z dodatkami oraz wlókien syntetycznych, · bben zaladowa do jednej trzeciej objtoci w przypadku tkanin bardzo delikatnych, np. W przypadku wsadu mieszanego, bben zaladowa odpowiednio do wlaciwoci najdelikatniejszej tkaniny. Detergenty i dodatki Stosowa wylcznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. cile przestrzega zalece producenta oraz instrukcji podanych w rozdzialach Komora na detergenty oraz Dawkowanie detergentów. Odradzamy stosowanie kilku rodzajów detergentu w tym samym czasie. Ist-praktyczne wskazówki dotyczce prania 15nieje niebezpieczestwo uszkodzenia tkanin. Ilo detergentu zaley od wielkoci wsadu, twardoci wody oraz stopnia zabrudzenia prania. ] Ujawniona wada zostanie usunieta na koszt gwaranta w cigu 14 dni od daty zgloszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland. W wyjtkowych przypadkach koniecznosci sprowadzenia czci zamiennych od producenta termin naprawy moe zosta wydluony do 30 dni. Sprzt przeznaczony jest do uywania wylcznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. 6. Gwarancja nie obejmuje: ­ uszkodze powstalych na skutek uywania urzdzenia niezgodnie z instrukcj obslugi, ­ uszkodze mechanicznych, chemicznych lub termicznych, ­ uszkodze spowodowanych dzialaniem sily zewntrznej np. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWT10420W

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWT10420W.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65270 AC. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65270 AC będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65270 AC

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65270 AC (9882 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65270 AC

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] LAVATHERM 65270ACSUSZARKAINSTRUKCJA OBSLUGI2SPIS TRECI4 6 7 7 9 9 9 11 14 16 22 24 25 INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA OCHRONA RODOWISKA OPIS URZDZENIA AKCESORIA PANEL STEROWANIA PRZED PIERWSZYM UYCIEM PROGRAMY OBSLUGA URZDZENIA PORADY I WSKAZÓWKI KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW DANE TECHNICZNE INSTALACJASERWISKontaktujc si z serwisem naley dysponowa poniszymi informacjami. Model Numer produktu Numer seryjny W niniejszej instrukcji uyte zostaly nastpujce symbole: Ostrzeenie ­ Wane informacje dotyczce bezpieczestwa. ochrony rodowiska Producent zastrzega sobie moliwo wprowadzenia zmian bez wczeniejszego powiadomieniaPOLSKI3Z MYL O PERFEKCYJNYCH REZULTATACHDzikujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowalimy go z myl o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposaylimy w innowacyjne technologie, które ulatwiaj ycie -- nie wszystkie te funkcje mona znale w zwyklych urzdzeniach. [... ] Zainstalowany w musi znajdowa si na wysokoci od 50 cm (min. ) do 1 m (maks. ) od podlogi. Naley uwanie przeczyta instrukcj dolczon do zestawu.Nazwa produktu: PDSTP10. Pozwala umieci urzdzenie wyej, aby ulatwi zaladunek i wyjmowanie prania. Naley uwanie przeczyta instrukcj dolczon do produktu.9PANEL STEROWANIA1456781 Pokrtlo wyboru programów Wlcz/Wylcz 2 Przycisk 3 Przycisk 4 Przycisk 5 Przycisk 6 Przycisk gramu Delikatne Sygnal dwikowy Ochrona przed zagnieceniami Opónienie rozpoczcia pro-7 Wywietlacz Start/Pauza 8 Przycisk opróni zbiornik na skropli9 Kontrolki: ny, oczyci filtr, oczyci skraplaczPRZED PIERWSZYM UYCIEMWytrze bben suszarki wilgotn ciereczk lub ustawi krótki program suszenia (np. 30minutowy) z ladunkiem wilgotnych ciereczek.PROGRAMYProgramy Wsad1) Charakterystyka Dostpne funkcje Oznaczenie na metceBawelniane che Ekstra su7 kg 7 kg Do suszenia odziey bawelnianej. wszystkie wszystkieSuche do szafy 2) Suche do prasowania 2)7 kgwszystkie10ProgramyWsad1)Charakterystyka Do suszenia codziennych ubra, takich jak dinsy, bluzy itp., o rónej gruboci materialu (np. Do suszenia pocieli takiej jak: pojedyncze i podwójne przecieradla, poszewki na poduszki, narzuta. Do suszenia pojedynczych lub podwójnych kolder i poduszek (z wypelnieniem z pierza, puchu lub wlókien syntetycznych). SyntetyczneDostpne funkcjeOznaczenie na metceJeansPociel3 kgwszystkie wszystkie z wyjtkiem Ochrona przed zagnieceniami 3) wszystkie3)PoduszkiDelikatnecheEkstra su-3, 5 kgDo suszenia grubych lub wielowarstwowych tkanin, np. koszule nie wymagajce prasowania, obrusy, ubrania dziecice, skarpetki, bielizna z fiszbinami. Nie przytrzasn prania midzy drzwiami urzdzenia a gumow uszczelk.12WLCZANIE URZDZENIANacisn przycisk Wlcz/Wylcz, aby wlczy lub wylczy urzdzenie. Po wlczeniu urzdzenia na wywietlaczu pojawiaj si odpowiednie wskaniki.FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO TRYBU CZUWANIAAby zmniejszy zuycie energii, funkcja automatycznego trybu czuwania wylcza urzdzenie: · jeli w cigu 5 minut nie zostanie nacinity przycisk Start/Pauza; · po piciu minutach od zakoczenia programu. Nacisn przycisk Wlcz/Wylcz, aby wlczy urzdzenie.W chwili wlczenia funkcji zapala si kontrolka nad przyciskiem. Wlcz/Wylcz Delikatne Sygnal dwikowy Ochrona przed zagnieceniami Opónienie rozpoczcia programu Start/PauzaUSTAWIANIE PROGRAMUFUNKCJA DELIKATNEDo bardziej lagodnego suszenia tkanin delikatnych i wraliwych na wysok temperatur (np. Wywietlany czas suszenia odnosi si do 5 kg ladunku w programach do suszenia tkanin bawelnianych i odziey jeansowej. W przypadku innych programów czas suszenia odnosi si do zalecanych wielkoci ladunków. Czas suszenia w programach do suszenia tkanin bawelnianych i odziey jeansowej przy ladunku wikszym ni 5 kg jest dluszy.FUNKCJA SYGNAL DWIKOWYGdy funkcja sygnalu dwikowego jest wlczona, sygnal dwikowy jest emitowany w przypadku: · zakoczenia cyklu · rozpoczcia i zakoczenia fazy chronicej przed zagnieceniami · przerwania cyklu Funkcja sygnalu dwikowego jest domylnie stale wlczona. Mona jej uy w celu wlczenia lub wylczenia sygnalu dwikowego.FUNKCJE SPECJALNEWraz z programem suszenia mona ustawi jedn lub wicej funkcji specjalnych. Aby wlczy lub wylczy dan funkcj, naley nacisn odpowiedni przycisk.FUNKCJA OCHRONA PRZED ZAGNIECENIAMIWydlua faz chronic przed zagnieceniami (30 minut) pod koniec cyklu suszenia do 90 minut. Podczas trwania fazy chronicej przed zagnieceniami mona wyj pranie.13FUNKCJA OPÓNIENIE ROZPOCZCIA PROGRAMUUmoliwia opónienie rozpoczcia programu suszenia w zakresie od 30 minut do 20 godzin. Nacisn kilkakrotnie przycisk Opónienie rozpoczcia programu, a na wywietlaczu pojawi si dany czas opónienia, jeli program ma rozpocz (np. Aby wlczy funkcj Opónienie rozpoczcia programu, naley nacisn przycisk Start/Pauza. ] Dokona nowego wyboru.Drzwi nie zamykaj si.Próbowano zmieni program lub Wskazanie Err funkcj po rozpoczciu si cyklu su(bld) na wy- szenia. Funkcja, któr próbowano wlczy, nie dziala z wybranym programem. Czas trwania programu nie jest zgodny z Czas do zakoczenia programu jest obliczany na podstawie iloci i stopczasem winia wilgotnoci prania. Zbiornik na skropliny jest pelny.Jest to procedura automatyczna i nie oznacza usterki urzdzenia.Opróni zbiornik na skropliny3), nacisn przycisk Start/Pauza.23Zbyt mala ilo prania. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65270 AC

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65270 AC.

Podręcznik wyboru Aeg L7wbe846g

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wyboru Aeg L7wbe846g

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wyboru Aeg L7wbe846g