Podręcznik protokołu komunikacyjnego Hitachi Ub 18del

Podręcznik protokołu komunikacyjnego Hitachi UB 18del jest narzędziem ułatwiającym projektowanie i programowanie systemów zautomatyzowanych. Umożliwia on tworzenie sieci sterowania ruchem, systemów wizyjnych, systemów detekcji i innych systemów sterowania. Oferuje on wiele przydatnych funkcji, w tym szybkość transmisji danych, rozbudowaną bezpieczeństwo, kontrolę przepływu danych i diagnostykę. Jest to platforma otwarta, która pozwala na współpracę z innymi produktami i systemami, umożliwiając tworzenie złożonych systemów sterowania. W przypadku systemów UB 18del, protokół komunikacyjny jest zarządzany za pośrednictwem protokołu Ethernet, co pozwala na szybką i bezpieczną komunikację.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik protokołu komunikacyjnego Hitachi Ub 18del

Komputery i urządzenia połączone w sieć muszą się ze sobą komunikować. Aby to było możliwe, konieczne jest, aby robiły to tym samym językiem. Rolę języków komunikacji komputerów pełnią protokoły komunikacyjne (sieciowe).
Protokół jest to zbiór reguł, określających zasady komunikacji. W ciągu wielu lat, od czasu powstania pierwszych sieci komputerowych, opracowano wiele różnych protokołów, dzięki którym można osiągnąć różne efekty. Jedne protokoły przeznaczone są do przesyłania plików, inne do prowadzenia rozmów telefonicznych, a jeszcze inne wykorzystywane są przez gry komputerowe, do synchronizacji stanu rozgrywki. Niektóre protokoły pozwalają na szyfrowanie danych lub na ich kompresję. Istnieją nawet protokoły do przesyłania pieniędzy. Większość aplikacji internetowych działa na bazie protokołów HTTP i HTTPS.
Wszystkie protokoły są traktowane przez sprzęt jednakowo. Karty sieciowe, modemymodemy 3G i LTE wszystkie te dane traktują jak strumień bajtówbajtów i wysyłają tam, dokąd zostały zaadresowane. Problem rozpoznania protokołu komunikacyjnego spada na oprogramowanie. Programy rozpoznające są w stanie komunikować się za pomocą, co najwyżej kilku, zapisanych w ich kodzie protokołów. Kiedy napotyka na taki, którego nie zna, komunikacja staje się niemożliwa.

Komputery mogą przesyłać miedzy sobą sygnały niosące informacje rożnymi kanałami transmisyjnymi (przewodowymi: kable miedziane, kable światłowodowe lub bezprzewodowymi: radiowe, telewizyjne, satelitarne, mobilne).

W przypadku przesyłania dużych informacji dzieli się ją na pakiety. Pakiet posiada nagłówek, w którym umieszcza się: adres końcowy, adres kolejności tekstu i sumę kontrolną. Nagłówek pakietu zawiera informacje podobne do koperty (adres nadawcy i odbiorcy) oraz dodatkowe oznaczenia dotyczące podziału na pakiety.

RkVvXjcMRKmzT1

Źródło: CP, licencja: CC BY 3.

Modem1
Bajt1

Protokół Modbus (we wszystkich stosowanych obecnie implementacjach ASCII/RTU/TCP) wykorzystywany jest powszechnie do komunikacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami systemów automatyki oraz aplikacjami nadzoru i/lub sterowania pracującymi na komputerach PC z urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Opracowany pierwotnie przez firmę Modicon stał się standardem przyjętym przez większość znanych producentów sterowników przemysłowych i sprzętu pomiarowego.  
 
Należy on do rodziny protokołów typu master-slave, w których tylko jedno urządzenie (jednostka nadrzędna - master) może inicjować transakcje, a pozostałe (jednostki podrzędne - slave) odpowiadają jedynie na zdalne zapytania mastera. Transakcja składa się z polecenia (query) wysyłanego z jednostki master do slave oraz odpowiedzi (response) przesyłanej zwrotnie, zawierającej żądane dane lub potwierdzenie realizacji polecenia. Wyjątkiem są wiadomości rozgłoszeniowe broadcast przeznaczone dla wszystkich jednostek podrzędnych w sieci, na które jednostki slave nie przesyłają żadnej odpowiedzi.  

Zgodnie z tym założeniem protokół Modbus zaimplementowano także w modułach pomiarowych (i sterujących) serii ADAM-4k/5k/6k, co oczywiście znacznie poszerza spektrum ich zastosowań. W zależności od wykorzystywanego medium transmisyjnego (komunikacja szeregowa / ethernetowa) skorzystać więc możemy z:

TypSeriaGrupaPrzykłady
Modbus/RTUSeria ADAM-4000Wybrane moduły I/OADAM-4017+/4055/4068... Seria ADAM-5000Kasety komunikacyjneADAM-5000E... Kasety programowalneADAM-5550, APAX-5580... Modbus/TCP
 
ADAM-5000/TCP... ADAM-5550, APAX-5580.... Seria ADAM-6000Wszystkie moduły I/OADAM-6017/6050/6060... Seria ADAM-6200ADAM-6217/6250/6260... WISE-4000WISE-4010/4050/4060/LAN

Dodatkowo: zaprojektowano także kilka urządzeń pracujących w trybie "Modbus Data Gateway", czyli - najprościej ujmując - pozwalających na współpracę między poszczególnymi odmianami protokołu Modbus (np. ADAM-4572, moduły serii EKI-122X).

Struktura ramki w protokole Modbus/RTU

W przypadku protokołu Modbus/RTU przesyłane w obydwie strony wiadomości zorganizowane są w postaci ramek o czterech ściśle określonych polach:

ADDRESSFUNCTION CODEDATACHECKSUM

W implementacji RTU dla zapytania mamy:

• ADDRESS [1 bajt] - określa do którego urządzenia wpiętego w sieć (tu RS-485) adresowane jest zapytanie
• FUNCTION CODE [1 bajt] - określa kod funkcji/zapytania
• DATA [różnej długości] - przekazuje parametry wejściowe wywoływanej funkcji
• CHECKSUM [2 bajty] - stanowi sumę kontrolną

Dla odpowiedzi:

• ADDRESS [1 bajt] - określa adres urządzenia slave odpowiadającego na zapytanie
• FUNCTION CODE [1 bajt] - określa kod funkcji/zapytania z zapytania
• DATA [różnej długości] - przekazuje parametry wynikowe funkcji
• CHECKSUM [2 bajty] - stanowi sumę kontrolną

Najczęściej wykorzystywane funkcje (spośród wielu dostępnych ściśle zdefiniowanych w standardzie) przedstawiono w poniższej tabeli:

Function codeFunction description0x01Read Coils0x02Read Discrete Inputs0x03Read Holding Registers0x04Read Input Registers0x05Write Single Coil0x06Write Single Register0x08Loopback Diagnostic0x0FWrite Multiple Coils0x10Write Multiple Registers

Oprócz znajomości kodów i struktury poszczególnych funkcji Modbus potrzebne są nam jeszcze adresy rejestrów. W przypadku modułów pomiarowych serii ADAM możemy je znaleźć w dokumentacji lub odczytać za pomocą ADAM. NET Utility. Dla najpopularniejszych modułów serii ADAM-4000 - czyli modułu wejść analogowych ADAM-4017+ i modułu we/wy cyfrowych ADAM-4055 będą to następujące wartości:

ADAM-4017+ ADAM-4055Analog InputsDigital Inputs40001AI-0R00001DI-040002AI-100003DI-1... ? 40008AI-700008DI-7Analog Inputs TypesDigital Outputs40201AI-0 typR/W00017DO-040202AI-1 typ00018DO-140208AI-7 typ00024DO-7Module Info40211Name-140212Name-240213Firmware-140214Firmware-2

Korzystając z tych informacji możemy już budować strukturę naszych zapytań Modbus/RTU. Na początek skorzystamy z funkcji 0x04 - Read input Registers. Struktura jej zapytań i stosownych odpowiedzi, zgodnie ze standardem Modbus wygląda następująco:

Read input Registers - struktura zapytaniaFUNCTION CODE1 bajtDATAStarting Address2 bajty0x0000-0xFFFFQuantity of Input Registers (N)0x0001-0x007DRead input Registers - struktura odpowiedziByte Count2xNInput RegistersNx2 bajtów-

Przykładowe transakcje będą więc wyglądały następująco:

• Odczyt nazwy urządzenia i wersji firmware dla modułu ADAM-4017+:

010400-D200-04E4-30odp. 0840-17-50-00-A2-02-00-00C9-14

• Odczyt wartości wejścia analogowego AI-0 dla modułu ADAM-4017+:

00-0000-0131-CA02E5-F933-E2

Do ustawienia pojedynczego wyjścia cyfrowego skorzystamy z funkcji 0x05 - Write Single Coil:

Write Single Coil - struktura zapytaniaOutput AddressOutput Value0x0000 / 0xFF00Write Single Coil - struktura odpowiedzi

Przykładowe transakcje - włączenie i wyłączenie wyjścia cyfrowego DO-0 w module ADAM-4055 - będą więc wyglądały następująco:

0500-10FF-008D-CC8C-09CC-3CCD-F9

Do ustawienia kilku wyjść cyfrowych (jedną transakcją) skorzystamy funkcji 0x0F - Write Multiple Coils:

Write Multiple Coils - struktura zapytaniaDATAQuantity of Outputs0x0001-0x07B0NOutputs ValueN bajtówWrite Multiple Coils - struktura odpowiedzi

Przykładowe transakcje - włączenie i wyłączenie wszystkich wyjść cyfrowych w module ADAM-4055 - będą więc wyglądały następująco:

0F00-08FF3F-0354-3E007F-43

Do odczytu stanu wejść cyfrowych skorzystamy z funkcji 0x02 - Read Discrete Inputs:

Read Discrete Inputs - struktura zapytaniaQuantity of InputsRead Discrete Inputs - struktura odpowiedziInputs Status

Przykładowa transakcja - odczyt stanu wszystkich wejść cyfrowych w module ADAM-4055 - będzie więc wyglądała następująco:

79-FFAA21-B3

UWAGA: W przedtawionych wyżej przykładach, w każdej z komend (zgodnie ze standardem Modbus) występują dwa kończące bajty reprezentujące sumę kontrolną CRC. Do jej wygenerowania (algorytm jest bardziej złożony niż np. w przypadku protokołu ADAM-ASCII) skorzystać możemy np. z poniższej funkcji (Pascal/Delph):

procedure GenerateModbusCRC(var modbus_command:string);
var CRC:word;
bajt, bit:byte;
LSB:byte;
begin
CRC:=$FFFF;
for bajt:=1 to length(modbus_command) do
begin
CRC:=CRC xor ord(modbus_command[bajt]);
for bit:=1 to 8 do
begin
LSB:=CRC and $0001;
if LSB=1 then CRC:=CRC-1;
CRC:=CRC shr 1;
if LSB=1 then CRC:=CRC xor $A001;
end;
end;
modbus_command:=modbus_command+chr(CRC and $00FF)+chr((CRC and $FF00) shr 8);
end;

Na podstawie przedstawionych powyżej danych i przykładów (oraz oczywiście po sięgnięciu do dokumentacji protokołu Modbus) możemy jak widać we własnym zakresie - od podstaw - zorganizować komunikację naszej aplikacji z modułami pomiarowymi ADAM - w oparciu o bezpośrednią obsługę łącza szeregowego. Nie jest to sprawa trywialna - trzeba pamiętać o pewnych dodatkowych, nie opisanych wyżej właściwościach protokołu Modbus, oraz - co bardzo ważne - odpowiednio zaimplementować obsługę błędów. Na szczęście nie zawsze jesteśmy do tego zmuszeni - z pomocą przychodzi nam zazwyczaj implementacja protokołu w systemach SCADA/HMI, plus szeroka dostępność serwerów OPC (pozycja taka występuje także w ofercie Advantech). Jednakże znajomość struktury tegoż protokołu będzię zapewne pomocna także i w takim przypadku...

Ciąg dalszy w drugiej części artykułu "Protokół Modbus/TCP, czyli komunikacja w sieci Ethernet z modułami ADAM i nie tylko".

Bateria Akumulator Green Cell do Hitachi C18DSL C18DSL2 C18DSLP4 CG18DSDL CJ18DSL 18 V 4 Ah

Green Cell to najczęściej wybierany na polskim rynku producent zamiennych baterii do zasilania elektroniki użytkowej. Ta marka gwarantuje korzystny stosunek ceny do jakości, a zastosowane materiały w tym ogniwa nie ustępują poziomem oryginalnym bateriom.

Parametry techniczne:

• producent ogniw: Green Cell,

• napięcie: 18 V,

• rodzaj ogniw: Li-Ion,

• typ: Li-lon,

• zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak,

• zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem: tak,

• kod produktu: PT124,

• producent: Green Cell,

• pojemność: 4000 mAh.

Kompatybilne urządzenia:

 • Hitachi CL 18DSL
 • Hitachi DV18DSDLW4
 • Hitachi WH18DBDL2WP
 • Hitachi DH18DSLP4
 • Hitachi C18DSLWP
 • Hitachi UB 18DGL
 • Hitachi DN18DSLTJ
 • Hitachi DS18DSFL
 • Hitachi UB18DEL
 • Hitachi FCG 18DL
 • Hitachi WR18DBDL
 • Hitachi CR 18DSLP4
 • Hitachi DS 18DSFL
 • Hitachi WH 18DDL
 • Hitachi WR18DSHLWP
 • Hitachi DV18DBELW4
 • Hitachi RB 18DSL
 • Hitachi CG 18DSDL
 • Hitachi UC18YRSL
 • Hitachi WF18DSL
 • Hitachi G 18DSLP4
 • Hitachi CR18DSLWP
 • Hitachi DV18DSDL
 • Hitachi DH 18DSLP4
 • Hitachi WH18DBDL2W4
 • Hitachi DH18DSL
 • Hitachi C18DSLP4
 • Hitachi UB 18DEL
 • Hitachi DS18DSDLWP
 • Hitachi UB18DDL
 • Hitachi CJ18DGLW4
 • Hitachi FCG 18DAL
 • Hitachi WR18DBAL2
 • Hitachi CR 18DSL
 • Hitachi DS 18DSDL
 • Hitachi WH 18DBDL
 • Hitachi WR18DSHLW4
 • Hitachi G18DSLWP
 • Hitachi AW18DBLW4
 • Hitachi C 18DSLP4
 • Hitachi DS18DBSLWQ
 • Hitachi G 18DSL
 • Hitachi CR18DSLW4
 • Hitachi DH 18DSL
 • Hitachi WH18DBDL
 • Hitachi C18DSL2
 • Hitachi UB 18DDL
 • Hitachi CE18DSLW4
 • Hitachi DS18DSDLW4
 • Hitachi UB18DAL
 • Hitachi WR 18DSHL
 • Hitachi DS 18DSAL
 • Hitachi WH 18DBAL2
 • Hitachi WR18DSHL
 • Hitachi G18DSLW5
 • Hitachi DS18DBSLWP
 • Hitachi WH18DSL
 • Hitachi CJ 18DSLP4
 • Hitachi UC 18YRSL
 • Hitachi WF 18DSL
 • Hitachi DV 18DSL
 • Hitachi CR18DSLP4
 • Hitachi DV18DJLWC
 • Hitachi C 18DSL2
 • Hitachi WH18DBAL2
 • Hitachi R18DSL
 • Hitachi DH18DBQLWP
 • Hitachi C18DSL
 • Hitachi UB 18DAL
 • Hitachi DS18DSDL
 • Hitachi WR 18DSDL
 • Hitachi WR18DSDLWP
 • Hitachi G18DSLW4
 • Hitachi NP18DSL
 • Hitachi DS18DBL2WP
 • Hitachi WH18DSDL
 • Hitachi CJ 18DSL
 • Hitachi DV 18DSFL
 • Hitachi CR18DSL
 • Hitachi WH 18DSL
 • Hitachi C 18DSL
 • Hitachi DH18DBLWP
 • Hitachi CB18DBLW4
 • Hitachi DS18DSAL
 • Hitachi WM18DBL
 • Hitachi CJ18DSLWP
 • Hitachi CN18DSLW4
 • Hitachi WR18DSDL
 • Hitachi G18DSLP4
 • Hitachi DV18DBSLWP
 • Hitachi NP 18DSL
 • Hitachi DS18DBL2W4
 • Hitachi WH18DSAL
 • Hitachi DV 18DSDL
 • Hitachi WH 18DSDL
 • Hitachi DV18DSL
 • Hitachi R 18DSL
 • Hitachi DH18DBLW4
 • Hitachi WM 18DBL
 • Hitachi WR 18DBDL
 • Hitachi CJ18DSLW4
 • Hitachi CL18DSL
 • Hitachi G18DSL
 • Hitachi CV18DBLWP
 • Hitachi DV18DBL2WP
 • Hitachi C18DGLW4
 • Hitachi DS18DBL
 • Hitachi UB18DSL
 • Hitachi DS 18DBL
 • Hitachi WH 18DSAL
 • Hitachi N18DSL
 • Hitachi DV18DSFL
 • Hitachi DH18DBDLWJ
 • Hitachi RB18DSL
 • Hitachi DH18DSLWP
 • Hitachi DS18DJLWU
 • Hitachi WR 18DBAL2
 • Hitachi CJ18DSLP4
 • Hitachi UF18DSL
 • Hitachi FCG18DL
 • Hitachi WR18DBDL2WP
 • Hitachi CR18DGLW4
 • Hitachi CV18DBLWE
 • Hitachi DV18DBL2W4
 • Hitachi C18DBALW4
 • Hitachi DS18DBELW4
 • Hitachi UB 18DSL
 • Hitachi N 18DSL
 • Hitachi DV18DSDLWP
 • Hitachi P18DSLW4
 • Hitachi WH18DDL
 • Hitachi DH18DSLW4
 • Hitachi DS18DJLWC
 • Hitachi CG18DSDL
 • Hitachi DS18DSL
 • Hitachi UB18DGL
 • Hitachi CJ18DSL
 • Hitachi UF 18DSL
 • Hitachi FCG18DAL
 • Hitachi DV 18DBL
 • Hitachi WR18DBDL2W4
 • Hitachi DS 18DSL
 • Hitachi G18DBVLW5
 • Hitachi CV18DBLW4
 • Hitachi DV18DBL

Kompatybilne modele:

 • 330-068
 • 334-421
 • BSL1830C
 • C344569R
 • 336-384
 • 338890
 • 330-067
 • 334-420
 • BSL1830
 • C343911R
 • 336-290
 • 338-892
 • BSL1825
 • C343284P
 • 335790
 • 338-891
 • 33055
 • BSL1820
 • C343257P
 • 335788
 • 338-890
 • 330139
 • 334421
 • BSL1815X
 • C352101P
 • 335180
 • 336385
 • 339782
 • 330068
 • 334420
 • BSL1815S
 • BSL1860
 • C350273R
 • 335-790
 • 336384
 • 339-782
 • 330067
 • BSL1815
 • BSL1850
 • C34890P
 • 335-788
 • 336290
 • 338892
 • 330-139
 • BSL1840
 • C346681R
 • 335-180
 • 336-385
 • 338891

Podręcznik protokołu komunikacyjnego Hitachi Ub 18del

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik protokołu komunikacyjnego Hitachi Ub 18del

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik protokołu komunikacyjnego Hitachi Ub 18del