Podręcznik opisu sprzętu D Link Dss 5e

Podręcznik opisu sprzętu D Link DSS 5e zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji i użytkowania routera DSS 5e. Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące konfiguracji sprzętu, włączania i wyłączania funkcji bezpieczeństwa, a także opisy funkcji routingu, sieci bezprzewodowej i innych. Podręcznik zawiera również instrukcje dotyczące ustawiania zaawansowanych opcji sieci, takich jak porty, adresy IP, protokoły routingu i inne. Podręcznik opisu sprzętu D Link DSS 5e zawiera również informacje o często występujących problemach oraz instrukcje dotyczące ich naprawy.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik opisu sprzętu D Link Dss 5e

Przełącznik niezarządzalny, 5 portów RJ-45 10/100/1000 Mbit autosensing, Half/Full Duplex, metoda przełączania store-and-forward, 2 warstwa przełączania, obudowa desktop.

Kod Producenta

Liczba portów 10/100 Mbps

Liczba portów 1000 Mbps

Liczba slotów

Trunk

Zarządzalność

QoS

Montaż w szafach RACK

Wysokość

Szerokość

Głębokość

Kolor obudowy

Opis Techniczny:

 
DGS-1005D5 szt. TakNie4Brak31 mm115 mm142 mmsrebrno-szary
R1aFVvLua1GzS1
Film przedstawia rozmowę dwójch kobiet na temat otwarcia działalności gospodarczej.

Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3. 0.

m5c22b8299ced8543_1524809872848_0
RRUGEBGKmK5S31
Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej w branży sterylizacja medyczna.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Z 2012 r. poz. 739)

R1RTufAkv6JrH1
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 739)

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Wniosek CEIDG‑1 jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),

 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Przykładowy dokument CEIDG:

R1K5AFEsmI0Ci1
Dokument zawiera przykładowo wypełniony wwniosek do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

m5c22b8299ced8543_1524810012610_0
R1SbTaMD9pK5e1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej w branży sterylizacja medyczna.

Wyciąg PKD dla zawodu technik sterylizacji medycznej

RMgoFP1SpmH2C1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

m5c22b8299ced8543_1524810097676_0
R1ABZBx5cxWWq1

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

m5c22b8299ced8543_1524810135062_0
RqsQxYUNy1YnU1
m5c22b8299ced8543_1524810160664_0
R1J0DrZxbmD1V1

ROZWIĄZANIEROZWIĄZANIE

m5c22b8299ced8543_1527884616585_0
m5c22b8299ced8543_1524810241684_0
R1ESOgqRBrolJ1
m5c22b8299ced8543_1524810361288_0
R1O0JJLlBjZIs1
m5c22b8299ced8543_1524810773430_0
R2NO3OXXSqoWT1
Sprawdź czy znacz stawki VAT

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:

 • odbiorcami towarów i usług są osoby fizyczne, albo firmy nie będące płatnikami VAT,

 • cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,

 • naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.

m5c22b8299ced8543_1524810387726_0
RpTUr4C50PNHC1
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Rozpoczynając działalność gospodarczą mamy do wyboru następujące formy opodatkowania:

 • kartę podatkową,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

 • zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów,

 • pełną księgowość – księgi handlowe.

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.

m5c22b8299ced8543_1524811560240_0
RaKjqGsCACXXg1
interaktywna gra

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

RIMBPeR3mOLeI1
Krzyżówka

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

ROZWIĄZANIEROZWIĄZANIE

m5c22b8299ced8543_1537233411871_0
m5c22b8299ced8543_1524813290968_0

Ćwiczenie 1

RCSR2HPg9XjZc1
zadanie interaktywne

Ułóż w odpowiedniej kolejności etapy przygotowania biznesplanu.

 • zidentyfikowanie podmiotów z branży i określenie możliwości współpracy
 • zidentyfikowanie własnych predyspozycji odpowiednich do typu prowadzonej działalnościzbadanie konkurencjiwybór strategii rynkowejzidentyfikowanie niszy rynkowejpomysłanaliza kosztów działalnościokreślenie wysokości nakładów początkowychdecyzja o założeniu firmyrozpoznanie rynku i potrzeb klientów w zakresie

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

RCqvOfvuY4gYs1
zadanie interaktywne

Przeciagnij pasujące elementy z dolnej sekcji do górnej.

blaty, krzesła, szafki, zapłata za wykonanie sterylizacji narzędzi, samochód do przewożenia kontenerów z jałowymi pakietami, amortyzacja zgrzewarki, komputer do prac biurowych, przelew za usługę, podatek, zapłata za materiały np. : rękawy do pakietowania

Aktywa 
KosztyPrzychody

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

R2yHx6grcnz1A1
zadanie interaktywne

Zaznacz, które twierdzenia są prawdziwe, a które nie.

PrawdaFałszUsługi sterylizacji medycznej mogą być świadczone wyłącznie przez osoby posiadające pełne kwalifikacje zawodowe w zakresie sterylizacji.□ Technik sterylizacji medycznej wykonując swoje zadania zawodowe nie musi z nikim współpracować.Pomieszczenie, w którym może być zorganizowany punkt sterylizacji medycznej musi mieć minimalnie 8m2 powierzchni.Pracownicy centralnych sterylizatorni nie muszą znać przepisów prawa pracy i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, bo tym zajmuje się kadra kierownicza.Technik sterylizacji medycznej zatrudniony w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej musi znać podstawowe akty prawne dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.Lokal przeznaczony na punkt sterylizacji nie musi mieć wyodrębnionej poczekalni.Promocja małych firm nie jest konieczna dla ich rozwoju.Prowadząc punkt sterylizacji medycznej jesteśmy zwolnieni z oprowadzania podatków.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

RClaAbPsPR8Hu1
zadanie interaktywne

Uporządkuj przykładową analizę SWOT.

słaba reklama, duża ilość funduszy z Unii Europejskiej, Niewielki zainteresowanie pomysłem utworzenia punktu sterylizacji przez gabinety kosmetyczne., kwalifikacje i doświadczeniemocne stronysłabe stronyszansezagrożenia

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 5

R9CHMXCkF87B51
zadanie interaktywne

Uzupełnij luki wyrażeniami znajdującymi się poniżej.

amortyzacji, środka trwałego, podatek, kosztów stałych, przychodów, koszty, optymalizacjaKorzystając ze sprzętu będącego na wyposażeniu punktu sterylizacji medycznej dokonuje się.................................. sprzętu.
Kupując profesjonalny sterylizator, której koszt wynosi 24000 złotych, dokonujemy zakupu.................................., który będzie użyteczny co najmniej 14 miesięcy. Zużywając energię elektryczną, wodę oraz tusze do drukarki, generujesz.................................., które wlicza się do.................................. prowadzenia firmy. Technik sterylizacji medycznej prowadząc działalność musi co miesiąc płacić.................................., którego wysokość zależna jest od min. od................................... Punkt sterylizacji medycznej przynosi zyski, ale również generuje koszty. Prowadząc działalność gospodarczą bardzo ważną rzeczą jest kwestia.................................. kosztów.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 6

RamzDCN3wHQrg1
zadanie interaktywne

Ułóż prawidłową kolejność założenia firmy zajmującej się sterylizacją narzędzi z gabinetów kosmetycznych.

Złożę stosowne dokumenty do określonych instytucji.Pomysł.Uzyskam zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dezynfekcji i/lub sterylizacji.Przyjmę pierwsze zlecenie z pobliskiego salonu kosmetycznego.Zdobędę wiedzę na temat prawnych uwarunkowań założenia mojej firmy oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych.Opracuję biznesplan.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 7

Rf9J5il5UPNsJ1
zadanie interaktywne

Korzystając z banku słów, uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.

podatek akcyzowy, wynagrodzenia pieniężne, zdrowotne, zużytych surowców, środków trwałych, reprezentacji, świadczeń, transportowych1. Amortyzacja – koszt związany ze zużyciem.................................................. oraz wartości niematerialnych i prawnych.
2. Zużycie materiałów i energii – wartość.................................................. paliw, zużycie energii elektrycznej, wody, energii cieplnej.
3. Usługi obce – koszty usług wykonanych przez obce jednostki: usług remontowych i.................................................., najmu, łączności, ochrony mienia, doradztwa.
4. Podatki i opłaty – podatki o tzw. kosztowym charakterze, czyli.................................................., podatek od nieruchomości, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, opłaty: skarbowa, sądowa i notarialna.
5................................................... – wypłacane pracownikom za prace oraz na podstawie umów zlecenie, umów o dzieło oraz innych podobnych umów.
6. Wynagrodzenia niepieniężne – wynagrodzenia w postaci.................................................. w naturze, np. wyżywienie.
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – składki na ubezpieczenia społeczne i.................................................., Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, koszty szkoleń pracowników, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
8. Pozostałe koszty – np. koszty.................................................. i reklamy, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty podróży służbowych.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 8

R86sjEXpmu7Rd1
zadanie interaktywne

Zaznacz, czy podane zdania to prawda, czy fałsz.

Wniosek do CEIDG stanowi wpis Sp. o. do KRS.Poprzez wpis do CEIDG możesz zawiesić i odwiesić działalność gospodarczą.Podstawowym atrybutem samozatrudnionego jest działanie w ramach własnego rachunku gospodarczego.Wniosek do CEIDG jest deklaracją o formie rozliczania i formie zapłaty podatku dochodowego.We wniosku CEIDG-1 deklarujesz kwotę podatku PIT, jaką będziesz odprowadzał miesięcznie do Urzędu Skarbowego.Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć osobiście lub elektronicznie.We wniosku o wpis do CEIDG należy podać przewidywaną liczbę osób zatrudnionych.Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 9

R1ajN1h1vmdkE1
zadanie interaktywne

Uporządkuj we właściwej kolejności części wniosku CEIDG-1.

główne miejsce wykonywania działalności gospodarczejnazwa firmydane pełnomocnikadata powstania obowiązku opłacania składek ZUSadres miejsca zamieszkania wnioskodawcydane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcydane wnioskodawcyrodzaj wniosku

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 10

R1DdOpQc54p221
zadanie interaktywne

Przyporządkuj poszczególne instytucje pełniące funkcje kontrolne do przypisanych im zadań.

zapewnienie przez zakład prawidłowych warunków pracy, przeprowadza kontrole w zakładach pracy, w przypadku stwierdzenia łamania praw pracowniczych prowadzi postępowanie mandatowe, kieruje wnioski o ukaranie do sądów grodzkich oraz zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, rozpatruje pisemne skargi, ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości I uciążliwości środowiska, udziela bezpłatnych porad pracownikom w zakresie prawa pracy, kontrolna pełniona w przedsiębiorstwie przez pracowników, zapobieganie powstawaniu chorób (w tym zakaźnych i zawodowych), kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnychPaństwowa Inspekcja PracyPaństwowa Inspekcja Sanitarna (SANEPID)Społeczna Inspekcja Pracy

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 11

R1r7LHBwQr84t1
zadanie interaktywne

Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Strategia marketingowa obejmuje zbiór działań, które mają zapewnić realizację zamierzeń przedsiębiorstwa wobec rynku.Strategia dywersyfikacji to zintensyfikowanie sprzedaży dotychczasowego produktu.Analiza SWOT stanowi element planu marketingowego i jest techniką analityczną.Analiza SWOT pozwala na określenie mocnych i słabych stron przedsięwzięcia tylko w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa.Marketing to strategia dostosowania się przedsiębiorstw do potrzeb nabywców i aktywne wywieranie wpływu na nabywców, czego skutkiem ma być osiągnięcie celów przedsiębiorstwa.Promocja to wszystkie czynności związane z przemieszczaniem produktu od producenta do ostatecznego odbiorcy.Produkt charakteryzuje jego jakość, cechy, marka, opakowanie.Konsumenci, nabywcy, hurtownicy, detaliści, liderzy opinii to odbiorcy przekazu, których określamy w planie marketingowym.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

m5c22b8299ced8543_1524813293660_0
amortyzacja

amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 3500 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan

biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologiczne przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza

działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa

elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja

konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt

koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna

osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy

podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy

podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód

przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe

rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych. Ryczałt w zalezności od wykonywanej działalności może wynosić 20%, 17%, 8, 5%, 5, 5% oraz 3%.

spółdzielnia

spółdzielnia

Rodzaj podmiotu gospodarczego, regulowanego przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze, który posiada osobowość prawną i powstaje w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, których ilość nie jest ograniczona i może być zmienna. Dzięki funduszowi udziałowemu spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w interesie swoich członków.

spółka cywilna

spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m5c22b8299ced8543_1530337993408_0
RaHL7fe3fhjaq1
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.

D-Link DWR-116 to nowoczesny, bezprzewodowy router N300 z funkcją Multi-WAN, który umożliwia współdzielenie superszybkiego połączenia 4G LTE/3G w domu, przez wiele urządzeń jednocześnie - smartfon, tablet, komputer lub telewizor.

Ściągnij obszerną i pomocną instrukcję obsługi do routeru D-Link DWR-116.Przewodnik użytkowania został dodany 20. 02. 2014.Dostępne języki instrukcji obsługi do tego modelu: angielski.Dowiedz się za darmo, jak poradzić sobie z obsługą D-Link DWR-116 i poznać jego ukryte funkcje.Całkowity rozmiar pliku PDF instrukcji obsługi wynosi 8. 1 MB.Do tej pory instrukcja została pobrane przez 0 osób.

 • instrukcja obsługi do routera D-Link DWR-116
  Pobierz instrukcję PDF w języku: EN
  Ilość pobrań: 0

Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta.Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszejgrupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.


Oceń D-Link DWR-116

 • Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.

Pytania i odpowiedzi

 • Nie ma jeszcze żadnych pytań.

Podręcznik opisu sprzętu D Link Dss 5e

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik opisu sprzętu D Link Dss 5e

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik opisu sprzętu D Link Dss 5e