Podręcznik instalacji oprogramowania Beko Cs234000s

Podręcznik instalacji oprogramowania Beko Cs234000s zapewnia niezbędne informacje dotyczące instalacji i konfiguracji produktu. Zawiera on instrukcje krok po kroku, aby pomóc użytkownikowi w konfiguracji produktu i prawidłowym działaniu. Podręcznik instalacji zawiera również informacje dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji, aby zapewnić długoterminową wydajność produktu oraz minimalizować ryzyko uszkodzenia. Ponadto, dostarcza on szczegółowych informacji na temat systemu operacyjnego i konfiguracji sieci, których produkt wymaga do prawidłowego działania. Podręcznik instalacji oprogramowania Beko Cs234000s jest niezbędnym narzędziem dla użytkowników, którzy chcą w pełni wykorzystać swoje urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji oprogramowania Beko Cs234000s

Programy specjalne

Oprócz standardowych programów wymienionych powyżej pralki Beko mają szereg dodatkowych programów. Dzięki nim można także dostosować prędkość wirowania i temperaturę.

Antyalergiczny

Program ten pozwala na dłuższe pranie odzieży w wysokich temperaturach i obejmuje dodatkowy cykl płukania w celu usunięcia wszystkich bakterii i alergenów.

Automatyczny

Ten program wykrywa stopień zabrudzenia prania i odpowiednio ustawia czas i temperaturę prania.

Odzież dziecięca

Ten program zapewnia dłuższe pranie w gorącej wodzie i dodatkowe etapy płukania w celu usunięcia bakterii i alergenów.

Bawełniane Eko

Ten program służy do prania średnio zabrudzonej bawełny z użyciem mniejszej ilości wody i energii.

Ciemne delikatne

Ten program stosuje niższe temperatury i zmniejszoną prędkość obrotów, aby zapobiec blaknięciu ciemniejszych ubrań.

Kołdra i bielizna

Ten program służy specjalnie do prania ciężkich kołder.

Ekologiczne czyszczenie

Ten program umożliwia pranie do 3, 5 kg lekko zabrudzonej bawełny z wykorzystaniem minimalnej ilości wody i energii.

Odświeżanie

Program ten, choć nie jest w rzeczywistości programem prania, sprawia, że odzież jest świeża i pozbawia ją plam. Jest to program 30-minutowy, który wykorzystuje parę i jony do usuwania niepożądanych zapachów z lekko znoszonych ubrań.

GentleCare™

Program, który chroni strukturę i kolor delikatnych tkanin, takich jak tkane i czesane tkaniny bawełniane, dzięki łagodnemu algorytmowi prania i wirowania.

Pranie ręczne / Delikatne

Program ten jest idealny do prania rzeczy wełnianych i delikatnych lub ubrań z metkami „nie nadaje się do prania w pralce”. Niska temperatura i delikatny ruch bębna oznaczają, że tkaniny nie zostaną uszkodzone.

Higiena+

Program, który łączy w sobie regulację temperatury z dodatkowymi cyklami płukania i wirowania, aby skutecznie usunąć mikroorganizmy z tkanin. Cykl 60°C, w zakresie od 20°C do 90°C, został zatwierdzony przez organizację Allergy UK jako eliminujący 99, 9% alergenów.

Intensywny

Ten program wykorzystuje wydłużony czas prania i dodatkowe etapy płukania do prania bardzo zabrudzonych tkanin.

Tkaniny mieszane

Ten program umożliwia jednoczesne pranie tkanin bawełnianych i syntetycznych.

Sport / Odzież wierzchnia

Ten program chroni wodoodporną powłokę odzieży wierzchniej.

Szybkie pranie

Ten program umożliwia pranie odzieży w całkowicie załadowanym bębnie w zaledwie 28 minut.

Koszule

Ten program jest przeznaczony do prania koszul.

Sport

Program ten służy do prania odzieży sportowej, która często zawiera mieszankę bawełny i tkanin syntetycznych.

StainExpert™

Ten program został przetestowany pod kątem 24 różnych rodzajów plam i lepiej usuwa uporczywe plamy niż standardowy program do prania tkanin bawełnianych.

SteamTherapy™

Jest to 15-minutowy program, który, dzięki dużej ilości pary, odwirowuje do 1 kg odzieży na sucho w celu ograniczenia ilości zagnieceń do 58% (testowany przez wewnętrzne laboratoria).

Codzienne szybkie

Jest to program, który pierze ubranie w całkowicie załadowanym bębnie w ciągu 28 minut.

Xpress Super Short – 14 min

Ten program umożliwia szybkie pranie kilku lekko zabrudzonych tkanin bawełnianych. Pranie 2 kg trwa 14 minut.

Clean & Wear®

Program, który w ciągu 2 godzin pierze 1 kg prania i usuwa z niego wilgoć. Idealny do prania jednego pełnego zestawu odzieży i przygotowania go do założenia, gdy czas jest ograniczony.

CoolClean™

Program, który zapewnia efekty prania w temperaturze 40°C przy temperaturze zaledwie 20°C, oszczędzając 75% energii.

Program Woolmark® Apparel Care

Specjalny program, który reguluje ruchy bębna, aby zapobiec zniszczeniu lub skurczeniu się rzeczy wełnianych nadających się do prania w pralce.

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi pobierania podręczników instalacji dostępnej na tej stronie należy zgodzić się na poniższe "Warunki korzystania". ”

Prawa autorskie podręczników instalacji znajdujących się na tej stronie należą do Clarion Co., Ltd. Ich redystrybucja w całości lub w części bez zezwolenia jest prawnie zabroniona. Jednakże, dopuszcza się możliwość wydrukowania jednej kopii do użytku własnego, niekomercyjnego.

Erraty i podobne materiały czasami są dołączane do produktów jako suplementy do podręcznik instalacji, jednakże nie wszystkie materiały tego typu pojawiają się na tej stronie.

Z zasady, podręczniki instalacji na tej stronie to wersje dołączone do pierwszych sprzedawanych produktów. Treść podręczników instalacji podlega zmianie bez uprzedzenia w przypadku zmian danych technicznych produktów lub zmian przepisów i może różnić się od produktu lub podręcznika instalacji posiadanych przez Państwa. Jeśli istnieją różnice w danych technicznych pomiędzy produktem posiadanym przez Państwa a podręcznikiem instalacji z tej strony, lub jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące zawartości tej strony, proszę skontaktować się z Obsługą Klienta.

Co więcej, jeśli dojdzie do uaktualnienia podręcznika instalacji dołączanego do produktu, zaktualizowana wersja może zostać opublikowana na tej stronie bez uprzedzenia. Jednakże, podręczniki instalacji z tej strony nie są aktualizowane przy każdej aktualizacji podręczników instalacji dołączanych do produktów.

Modele, do których odnoszą się podręczniki instalacji z tej strony mogą nie być dostępne w sprzedaży z powodu zaprzestania ich produkcji lub innych powodów.

Ta strona nie zawiera podręczników instalacji dla wszystkich produktów sprzedawanych przez Clarion. Jeśli nie możesz odnaleźć podręcznika instalacji, jakiego szukasz, skontaktuj się z Obsługą Klienta w celu jego zakupu. W niektórych przypadkach zakup odpowiedniego podręcznika instalacji może być niemożliwy z powodu zaprzestania produkcji danego produktu lub innych powodów.

Te podręczniki instalacji mają służyć jako źródło informacji dla klientów, którzy zakupili produkty Clarion i są napisane przy założeniu, że produkt został zakupiony. W niektórych przypadkach Clarion może nie być w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące tych podręczników instalacji osobom, które nie zakupiły tych produktów.

Clarion nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z usług znajdujących się na tej stronie (w tym szkody wynikające z uszkodzenia danych, przerwania działania usług, utrata danych sprzedaży, itp. ) nawet jeśli wcześniej podano, iż może dochodzić do takich szkód lub roszczeń stron trzecich.

Działanie tej usługi może być wstrzymane a warunki korzystania z niej zmienione bez uprzedzenia.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO CM 58200. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO CM 58200 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO CM 58200


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO CM 58200

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Instrukcja obsugiProsimy o uwane przeczyt ytanie instrukcji przed podàczeniem urzàdzenia!Kuchenka wolnostojàcaCM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010Informacje podstawoweDrogi uytkowniku!Ten produkt zosta wytworzony w fabrykach stosujàcych technologie produkcji przyjazne dla Êrodowiska. Starà kuchenk´ naley zomowaç zgodnie z przepisami ochrony Êrodowiska. To urzàdzenie jest oznaczone symbolem przekreÊlonego kontenera na odpady zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/WE oraz polskà ustawà o zuytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym. Takie oznakowanie informuje, e sprz´t ten po okresie jego uytkowania nie moe byç umieszczany razem z innymi odpadami pochodzàcymi z gospodarstwa domowego. [... ] Sprawdê, czy piekarnik jest podàczony do instalacji elektrycznej. Na wyÊwietlaczu wyÊwietli si´,, 0. 00" oraz zaÊwieci si´ lampka A. Nast´pnie naciÊnij i przytrzymaj równoczeÊnie przyciski i. Trzymajàc równoczeÊnie przyciski i naciÊnij odpowiednio przycisk,, +" lub,, -", by ustawiç poàdanà godzin´. Po ustawieniu zegara, puÊç przyciski równoczeÊnie. ZaÊwieci si´ take lampka, informujàce o tym, i piekarnik jest ustawiony na funkcji r´cznej. Trzymajàc przycisk naciÊnij odpowiednio przycisk,, +" lub,, -", by ustawiç wybrany czas minutnika. Nast´pnie puÊç przyciski równoczeÊnie. Lampka b´dzie si´ Êwieciç, a zadzwoni alarm minutnika. Alarm ten b´dzie powtarza si´ kilka razy, a zostanie wyàczony. Jak anulowaç ustawienie minutnika zanim zakoczy si´ wybrany czas 1. Aby wyàczyç dêwi´k alarmu naciÊnij przycisk minutnika. Kiedy minutnik jest wàczony, pozostay do koca czas mona sprawdziç naciskajàc przycisk.18A0. 00STOP12. 000. 20Obsuga zegara ­ programatora piekarnikaProgramy Automatycznego PieczeniaTwoja kuchenka posiada dwa sposoby Automatycznego Pieczenia: · automatyczne, wàczenie i wyàczenie pieczenia · automatyczne, wyàczenie pieczenia Automatyczne, wàczenie i wyàczenie pieczenia Podczas programowania konieczne jest ustawienie czasu trwania pieczenia oraz czasu, kiedy pieczenie ma si´ zakoczyç. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ 0. 00 oraz zaÊwieci si´ lampka. Trzymajàc nadal przycisk, za pomocà przycisków,, +" i,, -" wybierz poàdany czas pieczenia. Na wyÊwietlaczu ponownie wyÊwietli si´ godzina, zaÊwiecà si´ lampki A i 5. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ najkrótszy czas pieczenia, jaki zosta wczeÊniej ustawiony. Trzymajàc nadal przycisk uyj przycisków,, +" i,, -" aby ustawiç àdanà godzin´ zakoczenia pieczenia. PuÊç wszystkie przyciski, a na wyÊwietlaczu ponownie pojawi si´ godzina oraz zaÊwieci si´ lampka A. Kiedy piekarnik wàczy si´ automatycznie lampka zapali si´ ponownie. Ustaw pokr´to temperatury na wybranà temperatur´ i wybierz program pieczenia. ] Aby zaoyç drzwi naley wykonaç powysze czynnoÊci w odwrotnej kolejnoÊci. Uwaga: Po zaoeniu drzwi sprawdziç, czy zawiasy sà prawidowo zamocowane i nie blokujà zatrzasków.zatrzaskIXmocowanie zawiasu zatrzask zawias zatyczki ochronne31XPrzestawienie kuchenki na zasilanie innym gazemzabezpieczenieKuchenka moe byç zasilania gazem ziemnym i pynnym. Mona jà przystosowaç do spalania innego gazu wymieniajàc dysze palników. Zmiany musza byç wykonane przez serwis, autoryzowany przez producenta kuchenki. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO CM 58200

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO CM 58200.

Podręcznik instalacji oprogramowania Beko Cs234000s

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji oprogramowania Beko Cs234000s

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji oprogramowania Beko Cs234000s