Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Fujitsu Ab G24lvla

Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Fujitsu Ab G24lvla jest świetnym narzędziem do pomocy w instalacji i utrzymaniu komputera Fujitsu Ab G24lvla. Zawiera on szczegółowe informacje o konfiguracji i rozwiązywaniu problemów związanych z komputerem. Zawiera on również podstawowe informacje dotyczące oprogramowania, sprzętu, konfiguracji systemu i rozwiązywania problemów. Jest to bardzo przydatne narzędzie dla użytkowników, którzy chcą skonfigurować i utrzymać komputer Fujitsu Ab G24lvla.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Fujitsu Ab G24lvla

 • Pomoc ScanSnap
 • Rozwiązywanie problemów

W tej części opisano sposób rozwiązywania problemów, jakie mogą wystąpić podczas używania skanera ScanSnap.

Problemy dotyczące zasilania skanera ScanSnap

 • Skaner ScanSnap nie włącza się

Problemy dotyczące instalacji

 • Instalacja została zatrzymana / Instalacja nie jest w toku
 • Komunikat "Nie można zainstalować programu ScanSnap Home. " Wyświetli się komunikat (Windows)
 • Wyświetla się komunikat "Oprogramowanie Windows Update jest uruchomione. " (Windows)
 • Komunikat "Nie można zainstalować programu Microsoft. NET Framework X. X. com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/pl/help/webhelp/topic/tb_install_visual_c. html">Wyświetla się komunikat (Windows) "Nie można zainstalować programu Microsoft Visual C++ 20XX Redistributable"
 • Wyświetla się komunikat informujący, że ten produkt jest już zainstalowany na Twoim komputerze
 • Wyświetla się komunikat informujący o niepowodzeniu dezinstalacji (Windows)
 • "Nie masz uprawnień do zapisu w folderze przechowywania danych. " Wyświetli się komunikat
 • Kiedy wyświetli się komunikat "Nie można zainstalować programu ScanSnap Home. Czy chcesz usunąć pobrane dane? " Wyświetli się komunikat (Windows)
 • Komunikat "Podany folder docelowy został ustawiony z ukrytym atrybutem. " Wyświetli się komunikat (Windows)

Problemy dotyczące połączeń i komunikacji

 • Skanera ScanSnap nie można połączyć z komputerem za pomocą kabla USB
 • Niepowodzenie komunikacji z serwerem
 • Niepowodzenie komunikacji ze skanerem ScanSnap
 • Akumulator komputera szybko się wyczerpuje

Problemy związane z uwierzytelnianiem licencji i kontem ScanSnap

 • Nie odebrano powiadomienia e-mail z kodem potwierdzającym
 • Niepowodzenie rejestracji konta ScanSnap
 • Wyświetla się komunikat informujący, że nie można aktywować licencji podczas konfiguracji skanera ScanSnap
 • Wyświetla się komunikat informujący, że osiągnięto maksymalną liczbę dopuszczalnych urządzeń
 • Wyświetli się komunikat informujący, że nie można zalogować się za pomocą aktualnie używanego skanera ScanSnap
 • Nie można zalogować się za pomocą konta ScanSnap
 • Wyświetla się komunikat informujący, że nie można aktywować licencji podczas logowania się w oknie preferencji
 • Wyświetli się komunikat informujący, że aktywacja licencji nie powiodła się podczas logowania się w oknie preferencji
 • Nie odebrano powiadomienia e-mail do zresetowania hasła
 • Nie ma pewności, którego kodu potwierdzającego użyć, ponieważ odebrano wiele powiadomień e-mail z kodami potwierdzającymi
 • Nie znasz klucza numeru seryjnego / numeru dodatkowej licencji ScanSnap
 • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie działa na koncie ScanSnap

Problemy dotyczące działań aplikacji ScanSnap Home

 • Aplikacja ScanSnap Home nie uruchamia się lub nie można jej używać
 • Wyświetla się komunikat informujący, że nie masz uprawnień dostępu do folderu lub pliku, lub komunikat ponaglający do sprawdzenia, czy skonfigurowano uprawnienia dostępu do pliku lub folderu (Mac OS)
 • Wyświetla się komunikat informujący, że nie można odnaleźć punktu wejścia procedury (Windows)

Problemy dotyczące skanowania

 • Dokumenty nie są skanowane
 • Wyświetla się komunikat informujący, że podczas przetwarzania obrazów wystąpił błąd
 • Dokument nie jest podawany bezproblemowo / Występują zakleszczenia papieru
 • Usuwanie zakleszczonego dokumentu
 • Prędkość skanowania jest bardzo niska
 • Dokumenty ulegają zabrudzeniu
 • Dokument jest uszkodzony
 • Skaner ScanSnap wydaje nienormalne odgłosy
 • Nie otrzymano powiadomienia (Mac OS)
 • "Błąd w układzie optycznym. com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/pl/help/webhelp/topic/tb_scan_image_error. html">"Określone miejsce docelowe (folder zapisu obrazu) jest nieprawidłowe. " Wyświetli się komunikat

Problemy dotyczące arkusza nośnego

 • Arkusz nośny nie jest podawany bezproblemowo / występują zakleszczenia papieru
 • Wygląda na to, że brakuje części obrazu (Arkusz nośny)

Problemy dotyczące skanowanych rezultatów

 • Na obrazie pojawiają się pionowe smugi
 • Obraz jest wyświetlany z boku lub do góry nogami
 • Nie można utworzyć pliku PDF z możliwością wyszukiwania
 • Tytuł nie jest wyodrębniany / Tytuł różni się od tytułu dokumentu
 • Zeskanowane obrazy nie są automatycznie scalane
 • Zeskanowany obraz jest tworzony w arkuszu dwustronicowym
 • Tekst na obrazie nie jest prawidłowo rozpoznawany
 • Wszystkie strony są rozpoznawane jako puste
 • Zeskanowany obraz jest pusty
 • Niektóre strony są usuwane mimo że nie są puste
 • Kolor zeskanowanego obrazu różni się od koloru oryginalnego dokumentu
 • Linie na obrazie są rozmyte
 • Jasność obrazu monochromatycznego jest zbyt wysoka lub zbyt niska
 • Zeskanowanego obrazu nie da się utworzyć w trybie monochromatycznym
 • Zeskanowanych obrazów nie da się utworzyć w skali szarości
 • Zeskanowanego obrazu nie da się utworzyć w trybie kolorowym
 • Zeskanowanego obrazu nie da się utworzyć w sposób skonfigurowany w ustawieniach skanowania
 • Tekst/wykresy nieobecne w dokumencie pojawiają się na zeskanowanym obrazie
 • Zeskanowany obraz nie jest przycięty / Zeskanowany obraz, który został przycięty, różni się od dokumentu
 • Na obrazie da się zauważyć prążkowany wzór (mora)
 • Zeskanowany obraz jest niedopasowany lub zniekształcony
 • Obraz jest przekrzywiony
 • Brakuje części obrazu / na obrazie pojawiają się przekrzywione linie
 • Obraz jest szerszy niż skanowany dokument
 • Tekst na obrazie nie nadaje się do odczytu
 • Tekst na wizytówce nie jest prawidłowo rozpoznawany

Problemy dotyczące powiązania z aplikacją

 • Niektóre znaki nie są rozpoznawane, kiedy używana jest funkcja Scan to Word/Scan to Excel/Scan to PowerPoint
 • Zeskanowany obraz nie jest konwertowany do pliku Word/Excel/PowerPoint

Problemy dotyczące wyszukiwania

 • Nie można odnaleźć rekordu danych zawartości z określonym znacznikiem

Problemy dotyczące zarządzania rekordem danych zawartości

 • Nie znasz miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów
 • Pliki, nad którymi pracowano w Eksploratorze plików lub aplikacji Finder nie pojawiają się w oknie głównym
 • Nie można otworzyć zeskanowanego obrazu
 • Zeskanowane obrazy nie zostały zapisane w określonym miejscu docelowym zapisu
 • Wprowadzanie korekt w metainformacjach w sposób automatyczny koryguje metainformacje w istniejących rekordach danych zawartości
 • Wyświetla się komunikat informujący, że nie udało się przeprowadzić procesu rozpoznawania w przypadku konwersji obrazów do plików PDF z możliwością wyszukiwania

Jeśli próbujesz użyć drukarki i wystąpiły problemy, poniżej przedstawiono rozwiązania typowych problemów z drukarkami.

Przed rozpoczęciem

Rozpocznij od uruchomienia zautomatyzowanego narzędzia do rozwiązywania problemów w aplikacji Uzyskaj pomoc. Aplikacja Uzyskaj pomoc automatycznie uruchamia diagnostykę i podejmuje odpowiednie działania, aby rozwiązać większość problemów z drukarką.

Otwórz aplikację Uzyskaj pomoc

Jeśli aplikacja Uzyskaj pomoc nie może rozwiązać problemu z drukarką, wypróbuj wymienione możliwe rozwiązania: 

Czasami włączenie i wyłączenie zasilania drukarki rozwiązuje problem. Wyłącz drukarkę i odłącz ją od zasilania. Poczekaj 30 sekund, podłącz i włącz drukarkę.

Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 2.

Sprawdź kable (drukarki przewodowej). Upewnij się, że kabel USB drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera. Jeśli USB nie jest rozpoznane, zobacz Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z portami USB w systemie Windows.

Sprawdź połączenie bezprzewodowe (drukarki bezprzewodowej). Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Upewnij się, że opcja komunikacji bezprzewodowej drukarki jest włączona i dostępna. Wiele drukarek ma przycisk, na którym jest widoczna niebieska ikona połączenia bezprzewodowego, jeśli takie połączenie jest dostępne. Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się ten przycisk drukarki i jak go włączyć, zobacz instrukcje dostarczone z drukarką lub odwiedź witrynę internetową producenta.

 • Uruchom test połączenia bezprzewodowego drukarki. Wiele drukarek ma opcję menu do testowania łączności bezprzewodowej. Przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką lub odwiedź witrynę internetową producenta, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

  Jeśli nadal masz problem, być może komputer nie łączy się z siecią bezprzewodową. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dlaczego nie mogę się połączyć z Internetem? Aby uzyskać bardziej specjalistyczną pomoc, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym w systemie Windows.

  Jeśli występują problemy z nawiązaniem połączenia z drukarką Bluetooth, zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z łącznością Bluetooth w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Jeśli korzystasz z bezprzewodowych punktów dostępowych, wzmacniaczy sygnału lub kilku routerów bezprzewodowych z osobnymi SSID, upewnij się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer.

  Jeśli jest wyświetlany stan drukarki „Błąd drukarki”, może to oznaczać problem z samą drukarką. Jeśli te dwa pierwsze kroki nie rozwiązały problemu, sprawdź, czy w drukarce jest mało papieru lub atramentu, i upewnij się, że pokrywa nie jest otwarta, a papier nie jest zacięty.

  Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 3.

  Spróbuj usunąć i ponownie zainstalować drukarkę.

  Usuwanie drukarki

   Kliknij przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > Bluetooth i urządzenia  > Drukarki i skanery .
   Otwórz ustawienia drukarek i skanerów

   Wybierz drukarkę, którą chcesz odinstalować.

   Wybierz przycisk Usuń. Następnie upewnij się, że chcesz usunąć to urządzenie, wybierając pozycję Tak.

  Ponownie zainstaluj drukarkę.

  Jeśli drukarka jest włączona i połączona z siecią, system Windows powinien ją łatwo znaleźć. Dostępne drukarki mogą obejmować wszystkie drukarki w sieci, takie jak drukarki Bluetooth i drukarki bezprzewodowe lub drukarki podłączone do innego komputera i udostępnione w sieci. Do zainstalowania niektórych drukarek może być konieczne zezwolenie. Aby ponownie zainstalować drukarkę, wykonaj następujące czynności:

  Upewnij się, że drukarka została włączona i podłączona do komputera. Następnie wybierz przycisk Dodaj urządzenie (lub Odśwież).

  Poczekaj chwilę, aż system Windows wyszuka drukarki podłączone do urządzenia (lokalnie lub bezprzewodowo). Następnie w systemie Windows zostanie wyświetlona lista drukarek podłączonych do urządzenia. Jeśli na liście znajduje się drukarka, wybierz przycisk Dodaj urządzenie dla drukarki. Jeśli nie widzisz urządzenia na liście, wybierz pozycję Dodaj ręcznie.

  Jeśli korzystasz z bezprzewodowych punktów dostępowych, wzmacniaczy sygnału lub kilku routerów bezprzewodowych z osobnymi SSID, upewnij się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer, aby można było ją znaleźć i zainstalować.

  Jeśli masz nową drukarkę bezprzewodową, która nie została dodana do sieci domowej, przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką i w witrynie producenta drukarki, aby dowiedzieć się więcej i uzyskać najnowsze oprogramowanie drukarki.

  Porada: Można wydrukować stronę testową, aby upewnić się, że drukarka działa poprawnie. Jeśli po zainstalowaniu drukarka nie działa, sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta nie ma informacji na temat rozwiązywania problemów lub aktualizacji sterowników.

  Jeśli system nie może zainstalować drukarki automatycznie, możesz zainstalować ją ponownie ręcznie. Po wybraniu pozycji Dodaj ręcznie zostanie wyświetlonych pięć opcji Znajdowania drukarki według innych opcji. Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twojej sytuacji, a następnie wykonaj podane kroki. Wszystkie te opcje można zastosować do drukarki podłączonej bezprzewodowo lub za pośrednictwem sieci. Jeśli jednak drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera lokalnie, wybierz pozycję Dodaj drukarkę lokalną lub drukarkę sieciową z ustawieniami ręcznymi , a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Ponowne instalowanie drukarki lokalnej

  Po wybraniu pozycji Dodaj drukarkę lokalną lub drukarkę sieciową z ustawieniami ręcznymi wykonaj następujące czynności:

  Wybierz pozycję Użyj istniejącego portu, a następnie wybierz port, do którego drukarka jest podłączona. Następnie wybierz pozycję Dalej. Jeśli drukarka jest podłączona przez port USB, wybierz ją z listy. Dostępne są również opcje portów równoległych (LPT) i szeregowych (COM).

  Teraz zostaną wyświetlone opcje instalacji sterownika drukarki. Jeśli drukarka została dostarczona z dyskiem zawierającym sterownik, wybierz pozycję Z dysku. W przeciwnym razie wybierz pozycję Windows Update.

  Poczekaj, aż system Windows zaktualizuje listę drukarek. Następnie wybierz producenta drukarki z lewej kolumny i model drukarki z prawej kolumny. Następnie wybierz pozycję Dalej.

  Uwaga: Jeśli dla danego urządzenia istnieje wiele wersji sterownika, może pojawić się monit o wskazanie wersji, której należy użyć. W większości przypadków należy wybrać pozycję Zamień bieżący sterownik. Jeśli jednak masz pewność, że zainstalowany sterownik jest poprawny, wybierz pozycję Użyj obecnie zainstalowanego sterownika.

  Wpisz nazwę drukarki, a następnie wybierz pozycję Dalej. Ta nazwa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego, więc możesz wybrać dowolną nazwę. 

  Wybierz pozycję Nie udostępniaj tej drukarki.  (Jeśli chcesz udostępnić drukarkę innym urządzeniom w sieci, wybierz pozycję Udostępnij tę drukarkę, a następnie wprowadź nazwę i lokalizację). Wybierz pozycję Dalej.

  Wybierz pozycję Drukuj stronę testową, aby potwierdzić, że drukarka działa, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

  Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 4.

  Do prawidłowego działania większości drukarek jest wymagany najnowszy sterownik. com/pl-pl/windows/jak-pobra%C4%87-i-zainstalowa%C4%87-najnowsze-sterowniki-drukarki-4ff66446-a2ab-b77f-46f4-a6d3fe4bf661">Jak pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki drukarek.

  Jeśli po zainstalowaniu odpowiedniego najnowszego sterownika drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 5.

  Jeśli poprzednie kroki nie rozwiązały problemu, może być konieczne wyczyszczenie plików buforu i ponowne uruchomienie usługi buforu. Bufor wydruku to plik zarządzający procesem drukowania. Aby wyczyścić i zresetować bufor wydruku:

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz usługi, a następnie wybierz pozycję Usługi z listy wyników.

  Wybierz kartę Standardy, a następnie kliknij dwukrotnie plik Bufor wydruku na liście usług.

  Wybierz pozycję Zatrzymaj, a następnie wybierz pozycję OK.

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz %WINDIR%\system32\spool\printers, wybierz pozycję %WINDIR%\system32\spool\PRINTERS na liście wyników, a następnie usuń wszystkie pliki w folderze.

  Wybierz pozycjeStart, następnie Automatycznie w polu Typ rozruchu i kliknij OK.

  Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 6.

  Jeśli potrzebujesz pomocy przy instalowaniu drukarki w systemie Windows 10, zobacz Instalowanie drukarki w systemie Windows 10.

  Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows 10 S, niektóre drukarki mogą z nim nie współpracować albo mieć ograniczoną funkcjonalność. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa urządzeń w systemie Windows 10 S.

  Jeśli brakuje portu USB drukarki, zobacz Brak portu USB drukarki po rozłączeniu drukarki gdy system Windows 10 (w wersji 1903 lub nowszej) był zamknięty.

  Jeśli chcesz uzyskać pomoc dotyczącą skanera, zobacz Instalacja i używanie skanera w systemie Windows 10.

  Jeśli występują problemy z nawiązaniem połączenia z drukarką Bluetooth, zobacz Rozwiązywanie problemów z funkcją Bluetooth w systemie Windows 10: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

  Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Urządzenia > Drukarki i skanery .
  Otwórz ustawienia drukarek i skanerów

  W obszarze Drukarki i skanery znajdź drukarkę, wybierz ją, a następnie wybierz pozycję Usuń urządzenie.

  Konieczne będzie wykonanie różnych czynności w przypadku ponownego instalowania lub dodawania drukarki bezprzewodowej albo lokalnej. Oto odpowiednie procedury.

  Ponowne instalowanie drukarki bezprzewodowej

  Wybierz pozycję Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na zakończenie wyszukiwania pobliskich drukarek, wybierz tę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

  Jeśli drukarka jest włączona i połączona z siecią, system Windows powinien ją łatwo znaleźć. Do zainstalowania niektórych drukarek może być konieczne zezwolenie.

  Jeśli chcesz ponownie zainstalować lub dodać drukarkę lokalną, podłącz kabel USB drukarki do dostępnego portu USB na komputerze, a następnie włącz drukarkę.

  Znajdź swoją drukarkę w obszarze Drukarki i skanery.

  Jeśli widzisz drukarkę na liście, oznacza to, że jest zainstalowana.

  Jeśli nie widzisz drukarki na liście, wybierz pozycję Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na zakończenie wyszukiwania dostępnych drukarek, wybierz tę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

  Porada: Aby sprawdzić, czy drukarka działa, można wydrukować stronę testową.

  Podłączanie drukarki

  Po podłączeniu drukarki do komputera lub dodaniu nowej drukarki do sieci domowej możesz zazwyczaj od razu rozpocząć drukowanie. System Windows obsługuje większość drukarek i zwykle nie trzeba instalować specjalnego oprogramowania drukarki. W systemach Windows 8. 1 i Windows RT 8. 1 dodatkowe funkcje obsługi i sterowniki drukarek są dostępne w witrynie Windows Update.

  Aby zainstalować drukarkę

  W większości przypadków zainstalowanie drukarki wymaga jedynie podłączenia jej do komputera. Po prostu podłącz kabel USB drukarki do dostępnego portu USB w komputerze i włącz drukarkę.

  W przypadku drukarek bezprzewodowych z systemem Windows 8. 1:

  Uwaga: Jeśli masz nową drukarkę bezprzewodową, która nie została jeszcze dodana do sieci domowej, przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką, aby uzyskać informacje na temat jej dodawania. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać najnowsze oprogramowanie drukarki, odwiedź witrynę internetową jej producenta.

  Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera).

  Naciśnij lub kliknij pozycję Komputer i urządzenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Urządzenia. Jeśli drukarka jest zainstalowana, powinna zostać wyświetlona w obszarze Drukarki.

  Jeśli nie widzisz swojej drukarki, naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj urządzenie, a następnie wybierz drukarkę do zainstalowania.

  Aby zainstalować (dodać) drukarkę lokalną

  Kliknij przycisk Start , a następnie w menu Start kliknij pozycję Urządzenia i drukarki.

  Kliknij pozycję Dodaj drukarkę.

  W kreatorze dodawania drukarki kliknij pozycję Dodaj drukarkę lokalną.

  Na stronie Wybierz port drukarki upewnij się, że są wybrane przycisk Użyj istniejącego portu i zalecany port drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Na stronie Zainstaluj sterownik drukarki wybierz producenta i model drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli danej drukarki nie ma na liście, kliknij pozycję Windows Update, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka dodatkowe sterowniki.

  Jeśli żadne sterowniki nie są dostępne i masz instalacyjny dysk CD, kliknij pozycję Z dysku, a następnie przejdź do folderu, w którym znajduje się sterownik drukarki. (Aby uzyskać dodatkową pomoc, zajrzyj do podręcznika obsługi drukarki).

  Wykonaj pozostałe kroki w kreatorze, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zainstalować drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth

  Aby dodać drukarkę sieciową w biurze, zwykle trzeba znać nazwę tej drukarki. Jeśli nie możesz jej znaleźć, skontaktuj się z administratorem sieci.

  Kliknij przycisk Start, a następnie w menu Start kliknij pozycję Urządzenia i drukarki.

  W kreatorze dodawania drukarki kliknij pozycję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.

  Na liście dostępnych drukarek zaznacz tę, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej. (Jeśli komputer jest połączony z siecią, na liście są wyświetlone tylko te drukarki, które znajdują się w usłudze Active Directory Twojej domeny).

  Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, zainstaluj sterownik drukarki na komputerze, klikając pozycję Zainstaluj sterownik. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Porada: Dostępne drukarki mogą obejmować wszystkie drukarki w sieci, takie jak drukarki Bluetooth i drukarki bezprzewodowe lub drukarki podłączone do innego komputera i udostępnione w sieci. Aby sprawdzić, czy drukarka działa, można wydrukować stronę testową.

  Uwaga: Po zainstalowaniu drukarki można włączyć automatyczne aktualizacje sterowników systemu Windows 7, aby jej oprogramowanie było zawsze aktualne.

  Rozwiązywanie problemów z drukarką

  Po pierwsze — sprawdzanie sprzętu

  Upewnij się, że kabel zasilania drukarki został podłączony do gniazdka elektrycznego oraz że przełącznik zasilania drukarki jest włączony. Jeśli korzystasz z drukarki udostępnionej lub drukarki w sieci, upewnij się, że wszystkie niezbędne komputery i routery są włączone. Jeśli drukarka lub inne urządzenie jest podłączone do listwy przeciwprzepięciowej lub zapasowego zasilacza, upewnij się, że ten sprzęt także jest podłączony i włączony.

  W przypadku drukarki przewodowej upewnij się, że kabel drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera.

  W przypadku drukarki bezprzewodowej sprawdź połączenie bezprzewodowe. Upewnij się, że opcja komunikacji bezprzewodowej drukarki jest włączona i dostępna. Wiele drukarek jest wyposażonych w przycisk, na którym jest wyświetlana niebieska ikona sieci bezprzewodowej, gdy opcja komunikacji bezprzewodowej jest dostępna.

  Następnie uruchom test połączenia bezprzewodowego drukarki. Jeśli poprzednie kroki nie rozwiązały problemu, sprawdź drukarkę pod kątem niskiej ilości papieru lub pisma odręcznego i upewnij się, że klawiatura nie jest otwarta, a papier nie jest zacięty.

  Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów

  Automatyczne narzędzie do rozwiązywania problemów umożliwia znajdowanie i automatyczne rozwiązywanie niektórych problemów związanych z komputerem. Narzędzie do rozwiązywania problemów z drukowaniem umożliwia rozwiązywanie problemów dotyczących instalowania i podłączania drukarki.

  Aktualizowanie sterowników

  Do prawidłowego działania większości drukarek jest wymagane oprogramowanie sterowników. Jeśli niedawno uaktualniono system Windows do nowej wersji, możliwe, że obecny sterownik drukarki jest przeznaczony dla poprzedniej wersji systemu Windows. Jeśli w ostatnim czasie wystąpiły awarie zasilania, infekcje wirusowe lub inne problemy z komputerem, sterowniki mogły zostać uszkodzone. Pobranie i zainstalowanie najnowszego sterownika dla danej drukarki może rozwiązać problemy tego typu.

  Oto trzy sposoby znalezienia i zainstalowania sterownika:

  Użycie usługi Windows Update. W usłudze Windows Update może być dostępna zaktualizowana wersja sterownika drukarki.

  Zainstalowanie oprogramowania od producenta drukarki. Jeśli drukarka została dostarczona z dyskiem, może on zawierać oprogramowanie instalujące sterownik drukarki.

  Samodzielne pobranie i zainstalowanie sterownika. Sterownik można wyszukać w witrynie internetowej producenta. To rozwiązanie warto wypróbować, jeśli usługa Windows Update nie może znaleźć odpowiedniego sterownika, a drukarka nie została dostarczona z oprogramowaniem instalującym sterownik.

  Wsparcie techniczne systemu Windows 7 skończyło się 14 stycznia 2020 r. Pomoc techniczna i aktualizacje oprogramowania z witryny Windows Update, które pomagają chronić komputer, nie są już dostępne dla systemu Windows 7. Firma Microsoft zdecydowanie zaleca przejście do systemu Windows 11.

  Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, co to oznacza dla Ciebie.

  Powiązane tematy

  Dowiedz się, jak zainstalować drukarkę w systemie Windows.

  Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki drukarek.

  Dowiedz się, jak ustawić drukarkę domyślną w systemie Windows. com/windows/view-the-print-queue-71505b3a-ba6b-14b2-b7f9-fd6204675ab5" target="_blank">wyświetlić kolejkę drukarki w systemie Windows.

  Jeśli występuje problem ze zmianą stanu drukarki w trybie offline, przejdź do tematu Rozwiązywanie problemów z drukarkami w trybie offline.

  • Contents
  • Table of Contents Bookmarks

  ®

  ThinkPad

  seria T40

  Podręcznik obsługi i rozwiązywania

  problemów

  Related Manuals for Lenovo ThinkPad T40

  Summary of Contents for Lenovo ThinkPad T40

  • Page 1® ThinkPad seria T40 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów...
  • Page 3Page 4“Informacje o komunikacji bezprzewodowej”, na stronie 49, Dodatek B, “Informacje dotyczące gwarancji”, na stronie 53 oraz Dodatek D, “Uwagi”, na stronie 83. Wydanie pierwsze (Maj 2005 r. ) © Copyright Lenovo 2005. Fragmenty © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Page 5: Table Of Contents

   .. 84 Problemy z akumulatorem.. 29 Uwagi dotyczące emisji promieniowania Problemy z dyskiem twardym.. 30 elektromagnetycznego.. 84 Problem z uruchamianiem.. 30 © Copyright Lenovo 2005. © Fragmenty Copyright IBM Corp. 2005. html? page=6#manual">Page 6Federal Communications Commission (FCC) Environmental notices for Japan. 86 Declaration of Conformity.. 84 Oferta na oprogramowanie IBM Lotus. 87 Industry Canada Class B emission compliance Znaki towarowe.. 89 statement.. 85 Oświadczenie Unii Europejskiej o zgodności z Indeks. html? page=7#manual">Page 7: Ważne Informacje Dotyczące BezpieczeństwaThinkPad. Należy zachować wszelkie informacje dołączone do komputera i stosować się do nich. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie wpływają ani na warunki zawarte w umowie nabycia, ani na Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Bezpieczeństwo Klienta jest bardzo ważne. Nasze produkty są projektowane tak, aby były skuteczne i bezpieczne w użytkowaniu. html? page=8#manual">Page 8: Ogólne Wytyczne Dotyczące Bezpieczeństwamaszyny. Czasem również można usłyszeć odgłosy trzasków, pękania lub syczenia. Może to oznaczać, że wewnętrzny komponent elektroniczny zepsuł się w sposób kontrolowany i bezpieczny. Może to jednak również wskazywać na ewentualne zagrożenie bezpieczeństwa. W żadnym z tych przypadków nie należy podejmować ryzyka ani prób samodzielnej diagnozy sytuacji. html? page=9#manual">Page 9: Kable Zasilające I ZasilaczeUwaga: Klient może we własnym zakresie dokonywać aktualizacji lub wymiany niektórych części. Części te oznaczone są jako Części Wymieniane przez Klienta (CRU). Lenovo wyraźnie oznacza takie części i dostarcza dokumentację z instrukcjami, kiedy klient może je wymienić samodzielnie. Podczas takiej wymiany należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji. Przed wymianą... html? page=10#manual">Page 10: Przedłużacze I Urządzenia PowiązaneNależy ostrożnie podłączać urządzenie do gniazda zasilającego i od niego odłączać. Baterie i akumulatory We wszystkich komputerach osobistych produkowanych przez Lenovo znajduje się bateria wielkości monety, która zapewnia zasilanie zegarowi systemowemu. Ponadto wiele komputerów przenośnych, jak na przykład komputery ThinkPad, odłączonych od stałego źródła zasilania, zasilanych jest akumulatorem. html? page=11#manual">Page 11: Ciepło I Wentylacja ProduktuLenovo przeznaczone dla tego produktu zostały przetestowane w zakresie kompatybilności i mogą być zastąpione jedynie przez części zatwierdzone do wymiany. Nigdy nie należy próbować otwierać lub naprawiać baterii lub akumulatora. Nie można zgniatać, przebijać ani palić baterii i akumulatorów ani zwierać ich styków metalowych. html? page=12#manual">Page 12: Bezpieczeństwo Napędów Cd I DvdDla własnego bezpieczeństwa i w celu zachowania optymalnych warunków pracy komputera należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych środków ostrożności: v Zawsze zamykaj pokrywę, nawet jeśli komputer jest odłączony od sieci. v Regularnie sprawdzaj, czy na zewnątrz komputera nie zgromadził się kurz. v Usuwaj kurz z otworów wentylacyjnych i otworów obejmy. html? page=13#manual">Page 13Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... html? page=14#manual">Page 14Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń: v Do wymiany należy używać tylko akumulatorów typu zalecanego przez firmę Lenovo. v Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie ognia. v Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie wody lub deszczu. html? page=15#manual">Page 15NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowo wymieniony akumulator zapasowy może wybuchnąć. Akumulator litowy zawiera lit i może wybuchnąć, jeśli jest obsługiwany lub utylizowany w nieprawidłowy sposób. Do wymiany należy używać tylko akumulatora tego samego typu. Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń lub śmierci, nie należy: (1) wrzucać akumulatora do wody ani go w niej zanurzać, (2) rozgrzewać... html? page=16#manual">Page 16: Oświadczenie O Zgodności Z Normami Dla Produktów LaserowychNIEBEZPIECZEŃSTWO Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub odniesienia obrażeń podczas korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, takich jak: v nigdy nie należy instalować kabli telefonicznych podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi; v nigdy nie należy instalować gniazda telefonicznego w miejscu, w którym występuje wilgoć, jeśli gniazdo nie jest przeznaczone do instalacji w takich miejscach;... html? page=17#manual">Page 17NIEBEZPIECZEŃSTWO Napędu optycznego nie należy otwierać; wewnątrz nie ma żadnych części wymagających obsługi ze strony użytkownika. Używanie elementów sterujących, zmiana ustawień lub wykonywanie czynności innych niż tu określone może spowodować narażenie się na niebezpieczne promieniowanie. Produktów laserowych klasy 1 nie uważa się za niebezpieczne. Dzięki odpowiedniej konstrukcji układu lasera oraz optycznych napędów pamięci masowej w trakcie normalnego używania, wykonywania czynności konserwacyjnych przez użytkownika lub operacji serwisowych nie występuje niebezpieczeństwo narażenia się... html? page=18#manual">Page 18

   Page 19: Ważna Uwaga Dla Użytkowników

   Ważna uwaga dla użytkowników Ważna uwaga o przepisach Komputer ThinkPad T40 jest zgodny z normami częstotliwości radiowej i bezpieczeństwa każdego kraju i regionu, gdzie jego funkcje komunikacji bezprzewodowej zostały dopuszczone do użytku. Użytkownik ma obowiązek zainstalowania komputera ThinkPad i posługiwania się nim zgodnie z lokalnymi przepisami o radiokomunikacji. html? page=20#manual">Page 20xviii ® ThinkPad seria T40 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=21#manual">Page 21: Wyszukiwanie Informacji Za Pomocą Systemu Pomocy Access IbmAccess IBM. Na następnej stronie można zobaczyć stronę powitalną systemu Access IBM, na której jest wytłumaczone, co zawierają poszczególne części systemu Access IBM i w czym mogą one pomóc. © Copyright Lenovo 2005. html? page=22#manual">Page 22Niektórym spośród tematów w systemie pomocy towarzyszą krótkie filmy obrazujące wykonywanie pewnych zadań, np. wymianę akumulatora, wkładanie karty PC lub modernizację pamięci. Do odtwarzania, zatrzymywania i przewijania filmów służą elementy sterujące przedstawione poniżej. Uwaga: Jeśli do komputera jest podłączone urządzenie startowe o priorytecie wyższym niż... html? page=23#manual">Page 23: Rozdział 1. Informacje Ogólne O Komputerze ThinkpadRozdział 1. Informacje ogólne o komputerze ThinkPad Komputer ThinkPad na pierwszy rzut oka. Parametry techniczne. Elementy. Zasady postępowania z komputerem ThinkPad © Copyright Lenovo 2005. html? page=24#manual">Page 24: Komputer Thinkpad Na Pierwszy Rzut OkaKomputer ThinkPad na pierwszy rzut oka Komputer ThinkPad na pierwszy rzut oka Widok z przodu Widok z tyłu ® ThinkPad seria T40 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=25#manual">Page 25: ElementyElementy Elementy Procesor ® ® v Intel Pentium Pamięć v synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim (DRAM) DDR (Double Data Rate) Obsługa szybkości pamięci: Komputer może nie obsługiwać wszystkich częstotliwości (MHz). System przystosowany do obsługi pamięci o niższej szybkości może obsługiwać szybszą pamięć, ale nie będzie wykorzystywać jej pełnej szybkości. Jeśli komputer może pracować... html? page=26#manual">Page 26Elementy v 2 złącza USB (Universal Serial Bus) v port na podczerwień v złącze telefoniczne RJ11 v złącze sieci Ethernet RJ45 ™ v wnęka Ultrabay Slim v złącze dokowania v wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa (w niektórych modelach) v wbudowana obsługa protokołu Bluetooth (w niektórych modelach) ®... html? page=27#manual">Page 27: Parametry TechniczneParametry techniczne Parametry techniczne Wymiary Model z wyświetlaczem 14-calowym v Szerokość: 311 mm (12, 2 cala) v Głębokość: 255 mm (10, 0 cali) v Wysokość: 26, 6-31, 4 mm (1, 0-1, 2 cala) Model z wyświetlaczem 15-calowym v Szerokość: 330 mm (13, 0 cali) v Głębokość: 266, 7 mm (10, 5 cala) v Wysokość: 27, 7-32, 5 mm (1, 09-1, 28 cala) Dopuszczalne warunki zewnętrzne v Maksymalna wysokość... html? page=28#manual">Page 28: Zasady Postępowania Z Komputerem ThinkpadZasady postępowania z komputerem ThinkPad Zasady postępowania z komputerem ThinkPad Chociaż konstrukcja komputera gwarantuje niezawodność jego funkcjonowania w normalnych warunkach roboczych, należy zachować zdrowy rozsądek przy posługiwaniu się nim. Przestrzeganie podanych wskazówek zapewni wygodną pracę oraz długotrwałą przydatność komputera. Ważne wskazówki: Należy zwracać... html? page=29#manual">Page 29Przy ustawianiu haseł wskazana jest ostrożność v Trzeba pamiętać własne hasła. Jeśli użytkownik zapomni hasło administratora lub dysku twardego, autoryzowany dostawca usług Lenovo nie będzie w stanie ich zresetować, a to będzie zapewne oznaczało konieczność wymiany dysku twardego lub płyty systemowej. html? page=30#manual">Page 30Zasady postępowania z komputerem ThinkPad w odzyskaniu utraconego sprzętu. Zarejestrowanie komputera pozwoli również firmie Lenovo na wysyłanie ewentualnych informacji technicznych i powiadomień o możliwościach modernizacji. v Tylko personel techniczny uprawniony do napraw komputera ThinkPad może demontować i naprawiać komputer. v Nie wolno przerabiać ani zaklejać taśmą zatrzasków, aby zablokować ekran w otwartej lub zamkniętej pozycji. html? page=31#manual">Page 31Zasady postępowania z komputerem ThinkPad 7. Wytrzyj obudowę czystą gąbką. 8. Wytrzyj obudowę jeszcze raz suchą, niezostawiającą włókien ściereczką. 9. Jeśli po wyschnięciu powierzchni zostaną na niej włókna, usuń je z obudowy. Czyszczenie klawiatury komputera 1. Nasącz miękką, czystą ściereczkę niewielką ilością izopropanolu do polerowania. 2. html? page=32#manual">Page 32Zasady postępowania z komputerem ThinkPad v powierzchnia czytnika jest wilgotna; v czytnik często nie rejestruje lub nie uwierzytelnia odcisku. ® ThinkPad seria T40 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=33#manual">Page 33: Rozdział 2. Rozwiązywanie Problemów Z KomputeremProblemy z ekranem komputera. 27 Modernizacja dysku twardego.. 40 Problemy z akumulatorem.. 29 Wymiana akumulatora.. 43 Problemy z dyskiem twardym.. html? page=34#manual">Page 34: Diagnozowanie ProblemówRozwiązywanie problemów z komputerem Diagnozowanie problemów Jeśli w komputerze występują problemy, można go przetestować, używając programu ® PC-Doctor for Windows. Aby uruchomić program PC-Doctor for Windows, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Start. Wskaż kursorem polecenie Wszystkie programy (w systemach Windows innych niż... html? page=35#manual">Page 35Rozwiązywanie problemów z komputerem Komunikat Rozwiązanie 0176: System Security - The Komunikat jest wyświetlany po usunięciu układu ochrony i zainstalowaniu go System has been tampered ponownie lub zainstalowaniu nowego układu. Aby usunąć błąd, należy uruchomić with (Ochrona systemu - program BIOS Setup Utility. Jeśli problem występuje nadal, należy oddać komputer dokonano zmian w do serwisu. html? page=36#manual">Page 36Rozwiązywanie problemów z komputerem Komunikat Rozwiązanie 0192: System Security - Układ ochrony został wymieniony. Należy oddać komputer do serwisu. Embedded Security hardware tamper detected (Ochrona systemu - wykryto zmiany w sprzęcie IBM Embedded Security) 0199: System Security - Komunikat ten jest wyświetlany po wprowadzeniu nieprawidłowego hasła Security password retry administratora więcej niż... html? page=37#manual">Page 37Rozwiązywanie problemów z komputerem Komunikat Rozwiązanie 021x: Keyboard error (Błąd Upewnij się, że na klawiaturze komputera lub klawiaturze zewnętrznej (jeśli jest ona klawiatury) podłączona) nie leży żaden przedmiot. Wyłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia. Włącz najpierw komputer, a następnie podłączone urządzenia. Jeśli nadal pojawia się... html? page=38#manual">Page 38Rozwiązywanie problemów z komputerem Komunikat Rozwiązanie 0280: Previous boot Komputer nie zdołał poprzednio zakończyć procesu uruchamiania. incomplete (Poprzedni start Wyłącz komputer, a następnie włącz go, aby uruchomić program BIOS Setup Utility. nie został zakończony) Sprawdź konfigurację, a następnie zrestartuj komputer, wybierając opcję Exit Saving Changes (Wyjście z zapisaniem zmian) z menu Restart lub naciskając klawisz F10. html? page=39#manual">Page 39Jeśli w podstawowej wnęce napędu jest zainstalowany dysk twardy firmy innej niż internal hard disk drive IBM lub Lenovo lub dysk twardy IBM starszej generacji, który nie jest obsługiwany (HDD) may not function przez ten system, można, pamiętając o pewnym ryzyku, nacisnąć klawisz ESC i nadal correctly on this system. html? page=40#manual">Page 40Rozwiązywanie problemów z komputerem Komunikat Rozwiązanie Pytanie o hasło włączenia Ustawione zostało hasło włączenia zasilania lub hasło administratora. Wprowadź hasło zasilania i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić komputer. Jeśli hasło włączenia zasilania zostanie odrzucone, być może zostało ustawione hasło administratora. Wprowadź hasło administratora i naciśnij klawisz Enter. html? page=41#manual">Page 41: Błędy Bez KomunikatówRozwiązywanie problemów z komputerem Błędy bez komunikatów Problem: Po włączeniu komputera ekran pozostaje pusty i komputer nie wydaje w trakcie tego procesu żadnych sygnałów dźwiękowych. Uwaga: Jeśli nie masz pewności, czy nie słychać żadnych dźwięków, wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie, uważnie się przysłuchując. Jeśli używasz monitora zewnętrznego, patrz: “Problemy z ekranem komputera”... html? page=42#manual">Page 42: Problemy Z HasłemLenovo ds. marketingu, aby anulować hasło. Jeśli zapomnisz hasła dysku twardego, autoryzowany serwis Lenovo nie jest w stanie zresetować tego hasła ani odzyskać danych z dysku twardego. Musisz zanieść komputer do autoryzowanego serwisu Lenovo lub przedstawiciela Lenovo ds. html? page=43#manual">Page 43: Problemy Z Wyłącznikiem ZasilaniaRozwiązywanie problemów z komputerem Problemy z wyłącznikiem zasilania Problem: System przestaje reagować i nie można wyłączyć komputera. Rozwiązanie: Wyłącz komputer, wciskając i przytrzymując wyłącznik zasilania przez co najmniej 4 sekundy. Jeśli komputer nie resetuje się, należy odłączyć zasilacz i wyjąć akumulator. html? page=44#manual">Page 44: Problemy Z Urządzeniem UltranavRozwiązywanie problemów z komputerem Rozwiązanie: Jeśli używasz stacji dokowania ThinkPad Dock II lub ThinkPad Mini Dock albo replikatora portów ThinkPad Port Replicator II, upewnij się, że kabel klawiatury jest poprawnie podłączony do złącza klawiatury. Jeśli połączenie to jest poprawne, odłącz kabel i sprawdź, czy wbudowana klawiatura działa prawidłowo. html? page=45#manual">Page 45: Problemy Z Trybem Gotowości Lub HibernacjiRozwiązywanie problemów z komputerem Zmień sterownik myszy na Standard PS/2 Port Mouse, a następnie reinstaluj PS/2 TrackPoint. Sterowniki znajdują się w katalogu C:\IBMTOOLS\DRIVERS na dysku twardym. Jeśli okaże się, że na dysku twardym nie ma sterowników, pobierz je z serwisu WWW ThinkPad. Aby połączyć się z tym serwisem, należy nacisnąć przycisk Access IBM i otworzyć... html? page=46#manual">Page 46Rozwiązywanie problemów z komputerem Sprawdź, czy w czasie, gdy komputer był w trybie gotowości, nie został odłączony monitor zewnętrzny. Gdy komputer jest w trybie gotowości lub hibernacji, nie należy odłączać monitora zewnętrznego. Jeśli w momencie wznowienia działania do komputera nie będzie podłączony żaden monitor zewnętrzny, ekran komputera pozostanie wygaszony i nie ukaże się... html? page=47#manual">Page 47Rozwiązywanie problemów z komputerem 1. Wskaż kursorem polecenie Ustawienia, a następnie Panel sterowania. 3. Kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę System. 4. Wybierz zakładkę Menedżer urządzeń. 5. Kliknij znak + przy pozycji CD-ROM. 6. html? page=48#manual">Page 48Rozwiązywanie problemów z komputerem 4. Naciskając klawisz kursora, wybierz opcję Config, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone podmenu Power. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję Timer Wake with Battery Operation. Naciskając klawisz F5 lub F6, wybierz opcję Enabled, a następnie naciśnij klawisz Enter. html? page=49#manual">Page 49: Problemy Z Ekranem KomputeraRozwiązywanie problemów z komputerem W Windows XP lub Windows 2000: 1. Uruchom program ThinkPad Configuration. Kliknij Power Management. Kliknij zakładkę Hibernate. Zaznacz pole wyboru obsługi trybu hibernacji. Kliknij OK. Uwaga: Komputer można przestawić w tryb hibernacji klawiszami Fn+F12 tylko wówczas, gdy jest zainstalowany sterownik PM dla systemu Windows XP lub Windows 2000. html? page=50#manual">Page 50Rozwiązywanie problemów z komputerem v Typ monitora jest prawidłowy. Aby sprawdzić te ustawienia, wykonaj następujące czynności: W Windows XP i Windows 2000: Otwórz okno Właściwości: Ekran. 1. Wybierz zakładkę Ustawienia. Sprawdź, czy ustawienia liczby kolorów i rozdzielczości są poprawne. html? page=51#manual">Page 51: Problemy Z AkumulatoremRozwiązywanie problemów z komputerem v Jeśli korzystasz jednocześnie z ekranu komputera i zewnętrznego monitora w trybie kolorów 32-bitowych, zmień gamę kolorów na tryb 16-bitowy. v Jeśli pulpit ma rozmiar 1280×1024 lub większy, zmniejsz rozmiar pulpitu i gamę kolorów. Problemy z akumulatorem Problem: Akumulatora nie można naładować... html? page=52#manual">Page 52: Problemy Z Dyskiem TwardymRozwiązywanie problemów z komputerem Rozwiązanie: Akumulatora nie można naładować, gdy jest zbyt gorący. Jeśli akumulator jest gorący, wyjmij go z komputera i pozostaw do ostygnięcia w temperaturze pokojowej. Po ostygnięciu zainstaluj akumulator ponownie i naładuj go. Jeśli nadal nie można naładować akumulatora, należy oddać go do serwisu. Problemy z dyskiem twardym Problem: Dysk twardy co pewien czas wydaje trzaski. html? page=53#manual">Page 53Rozwiązywanie problemów z komputerem wyświetlone takie okno: Uwaga: W niektórych modelach to okno może wyglądać inaczej. Po otwarciu obszaru roboczego Rescue and Recovery dostępne są następujące opcje: v Rescue and Restore - ratowanie i odtwarzanie plików, folderów i kopii zapasowych;... html? page=54#manual">Page 54: Problemy Z Uwierzytelnianiem OdciskuRozwiązywanie problemów z komputerem v Create diagnostic disks pomaga tworzyć specjalne dyskietki używane podczas testów diagnostycznych. Na panelu w górnej części obszaru roboczego Rescue and Recovery dostępne są następujące opcje umożliwiające otwarcie innych stron lub zamknięcie programu: v Events Log umożliwia wyświetlanie dziennika zawierającego informacje na temat zdarzeń... html? page=55#manual">Page 55: Inne ProblemyRozwiązywanie problemów z komputerem v użyto palca, który nie został zarejestrowany. W celu polepszenia sytuacji należy spróbować wykonać następujące czynności: v umyć lub wytrzeć ręce, aby usunąć nadmiar brudu lub wilgoci z palców; v zarejestrować inny palec i używać go do uwierzytelniania; v jeśli ręce są... html? page=56#manual">Page 56Rozwiązywanie problemów z komputerem Problem: System Windows NT nie uruchamia się, a komunikat informujący o ładowaniu systemu Windows NT nie znika z ekranu. Rozwiązanie: Prawdopodobnie zmieniono ustawienie USB na Enabled (włączone). Może to być przyczyną konfliktu przydziału zasobów pamięci podczas uruchamiania. Wyłącz to ustawienie w programie BIOS Setup Utility. html? page=57#manual">Page 57Rozwiązywanie problemów z komputerem Rozwiązanie: Dysk musi spełniać standardy obowiązujące w danym kraju. Dyski spełniające lokalne standardy są zazwyczaj oznaczone logo CD na etykiecie. Gdy dysk nie spełnia tych standardów, nikt nie jest w stanie zagwarantować, że można go będzie odtwarzać, a jeśli nawet, to że jakość... html? page=58#manual">Page 5824 stycznia 2005 r. ): najnowsza wersja jest dostępna pod adresem http://www. lenovo. com/think/support/ v Drive Fitness Test (wersja 3. 99 lub starsza): najnowsza wersja jest dostępna pod adresem http://www. hitachigst. com/hdd/support/download. htm Uwagi: 1. Lenovo nie gwarantuje, że aplikacja Drive Fitness Test będzie działać poprawnie. html? page=59#manual">Page 59: Uruchamianie Programu Bios Setup UtilityRozwiązywanie problemów z komputerem 2. Aby korzystać z dodatkowego napędu dysku twardego, zaktualizuj oprogramowanie wbudowane do najnowszej wersji. Jeśli aplikacja nadal nie działa poprawnie, należy skontaktować się z miejscem zakupu lub poprosić o pomoc inżyniera serwisu. Uruchamianie programu BIOS Setup Utility Na komputerze jest zainstalowany program o nazwie BIOS Setup Utility, który umożliwia ustawianie rozmaitych parametrów konfiguracji. html? page=60#manual">Page 60: Odtwarzanie Fabrycznie Zainstalowanego OprogramowaniaUruchamianie programu BIOS Setup Utility 8. Naciśnij klawisz F3 lub Esc, aby zamknąć podmenu. Jeśli jesteś w podmenu zagnieżdżonym, naciskaj klawisz Esc, dopóki nie wrócisz do menu programu BIOS Setup Utility. Uwaga: W razie konieczności przywrócenia oryginalnych parametrów ustawionych w momencie zakupu należy nacisnąć klawisz F9. Spowoduje to załadowanie ustawień... html? page=61#manual">Page 61: Dotyczy Innych Komputerów Thinkpad Seria T40Odtwarzanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania Uwaga: W trakcie odtwarzania zostaną usunięte wszystkie pliki z głównej partycji dysku twardego (zazwyczaj dysku C). O ile to możliwe, należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowych wszystkich własnych plików zapisanych na dysku C przed rozpoczęciem odtwarzania. html? page=62#manual">Page 62: Modernizacja Dysku TwardegoModernizacja dysku twardego Pojemność pamięci masowej komputera można zwiększyć, wymieniając dysk twardy na inny, o większej pojemności. Nowy dysk twardy można kupić u reselera lub przedstawiciela Lenovo ds. marketingu. Uwagi: 1. Dysk twardy należy wymieniać tylko w ramach modernizacji lub po naprawie. html? page=63#manual">Page 63: Modernizacja Dysku TwardegoModernizacja dysku twardego Uwaga Zasady postępowania z dyskiem twardym: v Dysku nie wolno upuszczać ani nim wstrząsać. Powinien on leżeć na miękkim materiale, który jest w stanie zamortyzować ewentualne uderzenie. v Nie wolno naciskać pokrywy urządzenia. v Nie wolno dotykać złącza. Dysk twardy jest bardzo wrażliwym urządzeniem. html? page=64#manual">Page 64Modernizacja dysku twardego 6. Odłącz pokrywę dysku twardego. 7. Przymocuj pokrywę do nowego dysku. Włóż dysk wraz z pokrywą do wnęki i zainstaluj je. Zamknij ekran komputera i połóż komputer spodem do góry. Przykręć z powrotem wkręt. 10. Włóż akumulator na miejsce. ®... html? page=65#manual">Page 65: Wymiana AkumulatoraModernizacja dysku twardego 11. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz do komputera zasilacz i kable. Wymiana akumulatora 1. Wyłącz komputer lub przełącz go w tryb hibernacji. Następnie odłącz od komputera zasilacz i wszystkie kable. Uwaga: Przełączenie komputera w tryb hibernacji może być niemożliwe, jeśli używa się... html? page=66#manual">Page 66: Wymiana AkumulatoraWymiana akumulatora 6. html? page=67#manual">Page 67: Copyright Lenovo 2005. © Fragmenty Copyright Ibm CorpPomoc i obsługa serwisowa.. 46 Telefonowanie do Centrum Wsparcia Klienta. 46 Uzyskiwanie pomocy w sieci WWW.. 46 Uzyskiwanie pomocy na całym świecie.. 48 © Copyright Lenovo 2005. html? page=68#manual">Page 68: Pomoc I Obsługa SerwisowaKlienta pod numerami telefonów podanymi w podrozdziale “Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 76. Usługa może być odpłatna. Uzyskiwanie pomocy w sieci WWW W serwisie Lenovo w sieci WWW można znaleźć aktualne informacje o komputerach ThinkPad i wsparciu do nich. Adres strony głównej Personal Computing to: www. com/think Informacje dotyczące wsparcia do komputera ThinkPad można znaleźć... html? page=69#manual">Page 69Szczegółowe objaśnienie zasad gwarancji Lenovo znajduje się w Warunkach Gwarancji na sprzęt Lenovo. Należy upewnić się, że wraz z dowodem zakupu dostarczono gwarancję. W trakcie rozmowy telefonicznej należy w miarę możliwości przebywać w pobliżu komputera na wypadek, gdyby przedstawiciel asysty technicznej mógł... html? page=70#manual">Page 70: Uzyskiwanie Pomocy Na Całym ŚwiecieW celu ustalenia, czy posiadanie danego komputera uprawnia do korzystania z Międzynarodowego Serwisu Gwarancyjnego i zapoznania się z listą krajów, gdzie serwis jest dostępny, należy otworzyć stronę www. com/think/support, kliknąć opcję Warranty i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. html? page=71#manual">Page 71: Dodatek A. Informacje O Komunikacji BezprzewodowejAudio Gateway (brama dźwięku), v Headset (zestaw słuchawkowy), v Printer (drukarka), v Human Interface Devices (interfejsy do komunikacji z człowiekiem - klawiatura/mysz), v Basic Image (podstawowy obraz), v Handsfree (zestaw głośno mówiący). html? page=72#manual">Page 72: Zasady Używania Komunikacji Bezprzewodowej Oraz Jej Wpływ Na Organizm LudzkiPonieważ częstotliwość radiowa, w jakiej działa karta Mini-PCI do bezprzewodowej łączności z siecią LAN oraz karta dodatkowa Bluetooth, nie wykracza poza limity i zalecenia wyznaczone przez normy bezpieczeństwa, Lenovo uważa, że używanie wbudowanych kart komunikacji bezprzewodowej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. html? page=73#manual">Page 73: Włączanie Trybu Kanału Rozszerzonegopaństwie lub rejonie jest dozwolone, należy zasięgnąć informacji u administratora sieci albo przeczytać instrukcję lub etykietę z zatwierdzeniami tego punktu dostępowego. “Tryb kanału rozszerzonego” powinien być wybierany tylko wtedy, gdy urządzenie jest wykorzystywane poza granicami Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pozwala to uniknąć ryzyka nieautoryzowanego użytkowania. html? page=74#manual">Page 74

   Page 75: Dodatek B. Informacje Dotyczące Gwarancji

   Specyfikacjach Lenovo (zwanych dalej “Specyfikacjami”), które są dostępne na żądanie. Okres gwarancyjny dla Maszyny liczy się od pierwotnej Daty Zainstalowania i jest określony w Części 3 - Informacje gwarancyjne. O ile Lenovo lub reseler nie powiadomią Klienta inaczej, Datą Zainstalowania będzie data wyszczególniona na fakturze lub na rachunku Klienta. html? page=76#manual">Page 76Lenovo nie ponosi odpowiedzialności; v jakichkolwiek produktów innych niż produkty Lenovo, włącznie z produktami, które zostały nabyte przez Lenovo na życzenie Klienta i dostarczone z Maszyną Lenovo lub z nią zintegrowane. Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku usunięcia lub zmiany naklejek identyfikacyjnych umieszczonych na Maszynie lub jej częściach. html? page=77#manual">Page 77Wymiana Maszyny lub części W przypadku, gdy serwis gwarancyjny wymaga wymiany Maszyny lub jej części, wymieniana przez Dostawcę Usług część staje się własnością Lenovo, zaś część, którą została ona zastąpiona, przechodzi na własność Klienta. Klient gwarantuje, że wszystkie usunięte elementy są oryginalne i niezmienione. Elementy użyte do wymiany mogą nie być... html? page=78#manual">Page 78Klient zobowiązany jest do usunięcia z niej takich informacji. W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Lenovo, a w wyniku których Klient doznał szkody, Klient będzie uprawniony do uzyskania od Lenovo odszkodowania. W każdej takiej sytuacji, bez względu na zaistniałe okoliczności, które dają... html? page=79#manual">Page 79: Część 2 - Warunki Specyficzne Dla Poszczególnych KrajówPRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY ORAZ 4) UTRACONYCH ZYSKÓW, DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REPUTACJI (GOODWILL) ORAZ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY LENOVO, DOSTAWCY LENOVO, RESELERZY I DOSTAWCY USŁUG ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB... html? page=80#manual">Page 80Zgodnie z art. 1328 Peruwiańskiego Kodeksu Cywilnego, ograniczenia i wykluczenia wyszczególnione w tym paragrafie nie będą stosowane w przypadku szkód spowodowanych przez Lenovo z premedytacją (″dolo″) lub w wyniku rażącego niedbalstwa (″cupla inexcusable″). URUGWAJ Jurysdykcja: Następujący tekst zostaje dodany po pierwszym zdaniu: ®... html? page=81#manual">Page 81Ograniczenie odpowiedzialności: Następujący tekst zastępuje punkt 1 tego paragrafu: 1. odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) oraz fizyczne szkody w majątku ruchomym i nieruchomym spowodowane niedbalstwem Lenovo; oraz Obowiązujące ustawodawstwo: Tekst w pierwszym zdaniu "prawo kraju, w którym Maszyna została nabyta"... html? page=82#manual">Page 82niezakłóconego użytkowania oraz braku wad prawnych, lub gdy towary nabyto jedynie do użytku osobistego, domowego lub do użytku w gospodarstwie domowym. Obowiązujące ustawodawstwo: Tekst w pierwszym zdaniu "prawo kraju, w którym Maszyna została nabyta″ zostaje zastąpiony tekstem: prawo Stanu lub Terytorium. KAMBODŻA I LAOS Obowiązujące ustawodawstwo: Tekst w pierwszym zdaniu "prawo kraju, w którym Maszyna została nabyta"... html? page=83#manual">Page 83Lenovo oraz 2. w przypadku wszelkich innych rzeczywiście poniesionych szkód wynikających z jakiejkolwiek sytuacji spowodowanej niewywiązaniem się przez Lenovo ze zobowiązań określonych przedmiotem niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub z nim związanych, kwoty zapłaconej przez Klienta za pojedynczą... html? page=84#manual">Page 84Ustawa Consumer Guarantees Act z 1993 roku nie ma zastosowania w przypadku jakichkolwiek dostarczanych przez Lenovo towarów, jeśli zakup tych towarów został dokonany przez Klienta w celu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy. html? page=85#manual">Page 85Klient może uzyskać serwis gwarancyjny dla tej Maszyny w jednym z tych krajów od Dostawcy Usług pod warunkiem, że w kraju, w którym Klient stara się uzyskać serwis gwarancyjny, ogłoszono dostępność Maszyny i faktycznie została ona udostępniona na rynku przez Lenovo. Dodatek B. Informacje dotyczące gwarancji... html? page=86#manual">Page 86Maszyny będzie świadczyć Dostawca Usług w kraju nabycia pod warunkiem, że ogłoszono dostępność Maszyny i faktycznie została ona udostępniona na rynku przez Lenovo. Serwis gwarancyjny w krajach Afryki jest świadczony w promieniu 50 kilometrów od siedziby Dostawcy Usług. Klient ponosi koszty transportu Maszyny znajdującej się... html? page=87#manual">Page 87Somalii, Tanzanii, Ugandzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy, Jemenie, Zambii i Zimbabwe wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub związane z ich realizacją, włącznie z postępowaniem w trybie doraźnym, będą przekazywane pod wyłączną... html? page=88#manual">Page 88Kodeksu Postępowania Cywilnego (Austrian Code of Civil Procedure), Strony rezygnują ze stosowania artykułu 595(1) punkt 7 tego Kodeksu. Tym niemniej powyższe warunki w żadnym stopniu nie ograniczają prawa Lenovo do wszczęcia postępowania przed dowolnym właściwym sądem w kraju instalacji. W Estonii, na Łotwie i Litwie wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji będą... html? page=89#manual">Page 891. Odpowiedzialność Lenovo za szkody i straty, które mogą być spowodowane wywiązywaniem się ze zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji lub z nimi związanych albo powstałych wskutek innych przyczyn związanych z niniejszymi Warunkami Ograniczonej Gwarancji, jest ograniczona do rekompensaty tylko za dowiedzione szkody i straty rzeczywiste, będące bezpośrednią... html? page=90#manual">Page 90Okres przedawnienia dla konsumentów w razie naruszenia gwarancji nie może być krótszy niż okres ustawowy. W przypadku, gdy Dostawca Usług nie jest w stanie naprawić Maszyny Lenovo, Klient ma prawo zażądać zwrotu kwoty będącej różnicą między ceną zakupu a rzeczywistą wartością nienaprawionej Maszyny lub zażądać... html? page=91#manual">Page 91Do tego paragrafu zostają dodane następujące akapity: Minimalny okres gwarancyjny na Maszyny wynosi dwanaście miesięcy. W przypadku, gdy Dostawca Usług nie jest w stanie naprawić Maszyny Lenovo, Klient ma prawo zażądać zwrotu kwoty będącej różnicą między ceną zakupu a rzeczywistą wartością... html? page=92#manual">Page 92Lenovo lub wynikających z rażącego niedbalstwa Lenovo oraz z wyraźnych gwarancji udzielonych przez Lenovo. Na końcu punktu 2 zostaje dodane następujące zdanie: Odpowiedzialność Lenovo określona w tym punkcie jest ograniczona do odpowiedzialności z tytułu naruszenia istotnych warunków umowy w przypadkach... html? page=93#manual">Page 93Sytuacje, w których Lenovo nie ponosi odpowiedzialności Niezależnie od odpowiedzialności wyszczególnionej w punkcie 1 powyżej, w żadnych okolicznościach ani Lenovo, ani dostawcy, reselerzy Lenovo czy Dostawcy Usług nie będą odpowiedzialni za następujące straty, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości ich wystąpienia: 1. html? page=94#manual">Page 94: Część 3 - Informacje Gwarancyjneżadnym razie przekroczyć 125% łącznej ceny zakupu lub kosztów związanych z Maszyną, na którą Uchybienie miało bezpośredni wpływ. Ograniczenia te odnoszą się również do dostawców i reselerów Lenovo oraz Dostawców Usług. Wyznaczają one limit, do którego Lenovo, dostawcy i reselerzy Lenovo oraz Dostawcy Usług ponoszą... html? page=95#manual">Page 95UWAGA: ″Region″ oznacza jeden ze Specjalnych Regionów Administracyjnych Chin: Hongkong lub Makau. Okres gwarancyjny wynoszący 3 rok na części i 1 rok na robociznę oznacza, że Lenovo świadczy bezpłatny serwis gwarancyjny na: a. części i robociznę w pierwszym roku okresu gwarancyjnego; oraz b. html? page=96#manual">Page 96Typy serwisu maszyny Kraj lub region zakupu Okres gwarancyjny gwarancyjnego 2374 wszystkie części i robocizna - 3 lata akumulator - 1 rok 2375 Stany Zjednoczone, Kanada, części i robocizna - 4 Meksyk, Brazylia, Australia, lata akumulator - 1 rok Japonia inne części i robocizna - 4 lata akumulator - 1 rok... html? page=97#manual">Page 97łatwe do zainstalowania, natomiast części CRU warstwy 2. wymagają pewnych umiejętności technicznych i narzędzi. Informacje na temat części CRU oraz instrukcje dotyczące wymiany są wysyłane wraz z Maszyną i dostępne w Lenovo na żądanie w dowolnym czasie. Klient może zażądać od Dostawcy Usług zainstalowania części CRU bez dodatkowych opłat w ramach serwisu... html? page=98#manual">Page 981-800-IBM-SERV (426-7378). Lista telefonów dla pozostałych krajów została podana w poniższej tabeli. Ogólnoświatowa lista telefonów Numery telefonów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualna lista numerów telefonów znajduje się pod adresem http://www. com/think/support (należy kliknąć opcję Support phone list). Kraj lub region Numer telefonu... html? page=99#manual">Page 99Kraj lub region Numer telefonu Kostaryka 284-3911 (hiszpański) Chorwacja 0800-0426 Cypr +357-22-841100 Czechy +420-2-7213-1316 Dania 4520-8200 serwis gwarancyjny i wsparcie: 7010-5150 (duński) Dominikana 566-4755 566-5161 wewn. 8201 Numer bezpłatny z Dominikany: 1-200-1929(hiszpański) Ekwador 1-800-426911 (hiszpański) Salwador 250-5696 (hiszpański) Estonia +386-61-1796-699 Finlandia 09-459-6960 serwis gwarancyjny i wsparcie: +358-800-1-4260 (fiński) Page 100Kraj lub region Numer telefonu Japonia ThinkPad: Połączenie bezpłatne: 0120-887-874 Połączenia międzynarodowe: +81-46-266-4724 Komunikaty zostaną podane w języku japońskim. Aby uzyskać wsparcie telefoniczne w języku angielskim, należy zaczekać do zakończenia zapowiedzi w języku japońskim i zgłoszenia się operatora. Wówczas należy poprosić o obsługę w języku angielskim (″English support please)″... html? page=101#manual">Page 101: Załącznik Dotyczący Gwarancji Dla Meksyku(angielski, wietnamski) Załącznik dotyczący gwarancji dla Meksyku Niniejszy załącznik należy traktować jako część Warunków Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Załącznik ten obowiązuje w sposób wyłączny przy dystrybucji i sprzedaży produktów na terytorium Meksyku. W przypadku sprzeczności, warunki niniejszego załącznika mają znaczenie rozstrzygające. html? page=102#manual">Page 102Col. Club de Golf Atlas El Salto, Jalisco, México C. P. 45680, Tel. 01-800-3676900 Sprzedaż: Lenovo de México, Comercialización y Servicios, S. A. de C. V. Alfonso Nápoles Gándara No 3111 Parque Corporativo de Peña Blanca Delegación Álvaro Obregón México, D. F., México C. html? page=103#manual">Page 103: Dodatek C. Części Wymieniane Przez Klienta (Cru)Trackpoint Części Warstwy 2 wymieniane przez klienta pamięć (standardowa) klawiatura podpórka pod nadgarstki (model 14-calowy) - z wbudowanym urządzeniem touchpad i czytnikiem odcisków palców © Copyright Lenovo 2005. html? page=104#manual">Page 104Elektroniczny podręcznik konserwacji sprzętu oraz filmy online są dostępne w serwisie WWW działu wsparcia http://www. com/think/support/site. wss/document. do? lndocid =part-video v Centrum Wsparcia Klienta. Numer telefonu Centrum Wsparcia dla danego kraju lub regionu zawiera podrozdział “Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 76. html? page=105#manual">Page 105: Dodatek D. UwagiLenovo może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych uprawnień... html? page=106#manual">Page 106: Informacje Dotyczące Podłączenia Do Odbiornika TelewizyjnegoOdtwarzanie kodu źródłowego lub deasemblowanie jest zabronione. Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego Poniższa informacja dotyczy ThinkPad T40, typ 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 2373, 2374, 2375, 2376, 2378, 2379, 2668, 2669, 2678, 2679, 2686 oraz 2687 Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. html? page=107#manual">Page 107: Industry Canada Class B Emission Compliance StatementConsult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user’s authority to operate the equipment. html? page=108#manual">Page 108: Environmental Notices For JapanW wyniku testów stwierdzono, że ten produkt jest zgodny z ograniczeniami dotyczącymi Wyposażenia Informatycznego klasy B (Class B Information Technology Equipment), zawartymi w europejskim standardzie CISPR 22/European Standard EN 55022. Limity dla urządzeń klasy B zostały ustanowione po to, aby zapewnić odpowiednią... html? page=109#manual">Page 109: Oferta Na Oprogramowanie Ibm LotusYour ThinkPad computer has a lithium ion battery pack or a nickel metal hydride battery pack. If you are a company ThinkPad computer user and need to dispose of a battery pack, contact the proper person in ThinkPad sales, service, or marketing, and follow that person’s instructions. html? page=110#manual">Page 110Wsparcie dla klientów: Informacje na temat wsparcia oraz numery telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc w zakresie początkowego instalowania oprogramowania, można znaleźć pod adresem http://www. pc. com/think/support. Aby wykupić wsparcie techniczne wykraczające poza początkowe instalowanie, należy odwiedzić stronę http://www. lotus. com/passport. Międzynarodowa umowa licencyjna: Licencja na oprogramowanie otrzymywana w ramach niniejszej oferty nie obejmuje aktualizacji oprogramowania ani wsparcia technicznego i podlega warunkom międzynarodowej umowy licencyjnej na programy... html? page=111#manual">Page 111: Znaki Towarowe#03-10/14, Technopark at Chai Chee, Singapore 469000 Faks: +65 6448 5830 Pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować na adres: Smartsuiteapac@modusmedia. com Znaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach: Lenovo ThinkPad PS/2 Rapid Restore Rescue and Recovery... html? page=112#manual">Page 112Lotus Word Pro Microsoft, Windows i Windows NT są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Intel, Pentium i Intel SpeedStep są znakami towarowymi Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Kompletna lista znaków towarowych Intel znajduje się... html? page=113#manual">Page 113: Indeks6 hibernacja, problemy 23 Rescue and Recovery 38 komunikaty o błędach 12 rozwiązywanie problemów 12 konfigurowanie BIOS 37 konfiguracja 37 schemat 2 Ś lista kolejności uruchamiania 33 środowisko 6 © Copyright Lenovo 2005. html? page=114#manual">Page 114Page 116PN: 39T2348 Wydrukowano w Chinach (1P) P/N: 39T2348...

  Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Fujitsu Ab G24lvla

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Fujitsu Ab G24lvla

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Fujitsu Ab G24lvla