Podręcznik Quick Strat Beko Bftf2716ssim

Podręcznik Quick Start Beko BFTF2716SSIM jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą szybko i łatwo korzystać ze swojego nowego urządzenia BFTF2716SSIM. Podręcznik zawiera wszystkie informacje niezbędne do zapoznania się z urządzeniem, a także krok po kroku instrukcje dotyczące ustawień i konfiguracji. Zawiera również informacje na temat działania funkcji i aplikacji, które można zainstalować w urządzeniu. Podręcznik Quick Start Beko BFTF2716SSIM jest doskonałym wyborem dla osób, które chcą szybko i łatwo skonfigurować swoje nowe urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik Quick Strat Beko Bftf2716ssim

Z poziomu programu Quick Utility Toolbox możesz uruchomić oprogramowanie lub otworzyć przewodniki z ekranu głównego.

Uwaga

 • Karta Narzędzie do zarządzania (Management Tool) nie jest wyświetlana, jeśli obsługiwane oprogramowanie nie zostało zainstalowane.
 1. W obszarze powiadomień na pulpicie kliknij ikonę (Quick Utility Toolbox).

  Pojawi się Ekran główny.

 2. Ekran główny (MB series / iB series / GX series)
 3. Ekran główny (PRO series / TX series / TM series / TA series / TZ series / GP series / TC series)
 4. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień na pulpicie, wykonaj poniższą procedurę, aby rozpocząć.

  Windows 11:

  Po wybraniu (przycisk Start) na pasku zadań kliknij kolejno Wszystkie aplikacje (All apps) > Canon Utilities > Quick Utility Toolbox.

  Windows 10:

  W menu Start kliknij (Wszystkie aplikacje (All apps) >) Canon Utilities > Quick Utility Toolbox.

  Windows 8. 1:

  Na ekranie Start kliknij Quick Utility Toolbox.

  Jeśli opcja Quick Utility Toolbox nie jest wyświetlana na ekranie Start, wybierz panel Wyszukaj (Search), a następnie wpisz wyrażenie „Quick Utility Toolbox”.

  Windows 7:

  W menu Start kliknij kolejno opcje Wszystkie programy (All Programs) > Canon Utilities > Quick Utility Toolbox > Quick Utility Toolbox.

  W obszarze powiadomień paska zadań na pulpicie pojawi się odpowiednia ikona. Zostanie również wyświetlony Ekran główny.

  Wybierz drukarkę, której chcesz użyć, w oknie Lista drukarek (Printer List). 5/PL/QUT/screens/qtb003. gif" alt="rysunek: Karta Podstawowe narzędzie"/>

  Elementy odpowiadające wybranej drukarce wyświetlą się z obszarze Funkcja (Function).

 5. Jeśli wybrana drukarka nie jest wyświetlana w oknie Lista drukarek (Printer List), kliknij pozycję Odśwież (Refresh) lub Zarządzanie listą drukarek... (Printer List Management... ) i dodaj drukarkę w wyświetlonym oknie dialogowym Zarządzanie drukarką.
 6. Kliknij element, który chcesz użyć. 5/PL/QUT/screens/qtb004. gif" alt="rysunek: Karta Podstawowe narzędzie"/>

  Oprogramowanie uruchomi się lub podręcznik zostanie otwarty.

 7. Elementy wyświetlone w oknie Funkcja (Function) i dostępne funkcje różnią się w zależności od drukarki wybranej w oknie Lista drukarek (Printer List).

Możesz uruchamiać oprogramowanie lub otwierać podręczniki.

 • Karta Podstawowe narzędzie (Basic Tool)
 • Karta Narzędzie do zarządzania (Management Tool)

Uwaga

 • Jeśli obsługiwane oprogramowanie nie zostało zainstalowane, karta Narzędzie do zarządzania (Management Tool) nie pojawia się, a na ekranie głównym jest wyświetlana zawartość karty Podstawowe narzędzie (Basic Tool).
 • Karta Podstawowe narzędzie (Basic Tool)

  Uruchom oprogramowanie lub otwórz podręczniki dotyczące wybranej drukarki.

  Lista drukarek (Printer List)

  Umożliwia wyświetlenie listy drukarek obsługujących program Quick Utility Toolbox wybranych spośród drukarek zainstalowanych na komputerze. Pojawią się także drukarki dodane przy użyciu opcji Dodaj drukarkę... (Add Printer... ) w oknie dialogowym Zarządzanie drukarką (Printer Management). 5/PL/QUT/common/i_important_trans. gif" alt=""/>Ważne

 • Niektóre funkcje są niedostępne, jeśli drukarka podłączona do jednego komputera jest udostępniana w środowisku sieciowym i używana przez wiele komputerów.
 • Zarządzanie listą drukarek... (Printer List Management... )

  Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Zarządzanie drukarką umożliwiające zarządzanie (dodawanie, ustawianie itd. ) drukarek wyświetlanych w oknie Lista drukarek (Printer List).

  Funkcja (Function)

  Wyświetla pozycje obsługiwane przez drukarkę wybraną w pozycji Lista drukarek (Printer List) i dostępne funkcje.

  Informacje o drukarce (Printer Information)

  Służy do uruchamiania przeglądarki internetowej, w której można sprawdzać informacje o drukarce lub używać funkcji narzędziowych.

 • Aby możliwe było korzystanie z tej funkcji, drukarka i komputer muszą być połączone ze sobą za pośrednictwem sieci.
 • Po wyświetleniu ekranu uwierzytelniania wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Hasło administratora:.
 • Portal (Cloud)
  Uruchamia przeglądarkę i wyświetla Canon Inkjet Cloud Printing Center. Za pomocą funkcji Portal drukarki możesz poprzez smartfon czy tablet rejestrować aplikacje i nimi zarządzać lub sprawdzać np. stan wydruku i atramentu oraz błędy drukarki.
  Konfiguracja nośnika (Media Configuration)

  Ta opcja umożliwia uruchomienie programu Media Configuration Tool służącego do dodawania i edytowania informacji dotyczących papieru w drukarce.

  Aby skorzystać z tej funkcji, należy zainstalować narzędzie Media Configuration Tool. Pobierz program Media Configuration Tool z naszej witryny.

  Kalibracja kolorów (Color calibration)

  Ta opcja umożliwia uruchomienie programu Calibration Tool służącego do wprowadzania korekt, tak aby wydruki utworzone przy użyciu wybranej drukarki miały prawidłowe odcienie kolorów.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij przycisk Strona główna, aby wrócić do strony głównej dokumentu Podręcznik online dotyczącego danego modelu i wyszukaj ciąg "wykonywanie kalibracji kolorów", a następnie zapoznaj się z treścią Kroku 4 i dalszą częścią dokumentu.

  Ustawienia folderu docelowego (Destination Folder Settings)

  Zostanie uruchomiony program Folder Setting Utility umożliwiający wskazanie folderu sieciowego jako docelowego dla obrazów zeskanowanych za pomocą panelu operacyjnego drukarki oraz dla odebranych faksów.

 • Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła, wprowadź hasło administratora ustawione w drukarce i kliknij przycisk OK. W razie wątpliwości skontaktuj się z administratorem. Informacje na temat hasła można znaleźć w części Hasło administratora.
 • Skanowanie (Scan)
  Uruchamia aplikację, która umożliwia skanowanie zdjęć, dokumentów itp.
 • Elementy wyświetlone w oknie Funkcja (Function) i dostępne funkcje różnią się w zależności od drukarki wybranej w oknie Lista drukarek (Printer List).
 • Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniego oprogramowania zawiera Podręcznik online wyświetlany po kliknięciu pozycji Podręcznik online (Online Manual).
 • Podręcznik (Manual)
  Podręcznik online (Online Manual)
  Umożliwia otwarcie podręcznika drukarki wybranej w pozycji Lista drukarek (Printer List).
  Uruchom program Quick Utility Toolbox po uruchomieniu systemu Windows (Start Quick Utility Toolbox when Windows starts)
  Zaznacz to pole wyboru, aby uruchamiać Quick Utility Toolbox podczas uruchamiania systemu Windows.
  Odśwież (Refresh)
  Kliknij tę opcję, aby odświeżyć wyświetlaną treść.
  Instrukcje (Instructions)
  Otwiera niniejszy podręcznik.

  Karta Narzędzie do zarządzania (Management Tool)

  Umożliwia uruchamianie różnych programów służących do zarządzania wieloma drukarkami i otwieranie odpowiadających im podręczników. 5/PL/QUT/screens/qtb012. gif" alt="rysunek: Karta Narzędzie do zarządzania"/>

  Narzędzia (Tools)
  Accounting Manager
  Ta opcja umożliwia uruchamianie narzędzia Accounting Manager służącego do obliczania kosztów drukowania na wybranej drukarce ponoszonych przez dział lub użytkownika.
  Device Management Console
  Ta opcja umożliwia uruchamianie narzędzia Device Management Console służącego do sprawdzania warunków lub stanu kalibracji wielu drukarek.
  Media Configuration Tool
  Ta opcja umożliwia uruchomienie programu Media Configuration Tool służącego do dodawania i edytowania informacji dotyczących papieru w drukarce.
 • Aby korzystać z tych aplikacji, należy je dodatkowo zainstalować.
 • Szczegółowe informacje o poszczególnych aplikacjach można znaleźć w dokumencie Podręcznik online.
 • Kliknij tę opcję, jeśli oprogramowanie, którego chcesz używać, nie zostało wyświetlone w oknie Narzędzia (Tools).

  Podręcznik Quick Strat Beko Bftf2716ssim

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik Quick Strat Beko Bftf2716ssim

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik Quick Strat Beko Bftf2716ssim