Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg Santo Santo Series

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg Santo Santo Series są niezwykle ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Ważne jest, aby nie nadużywać urządzenia i wykonywać wszystkie czynności obsługowe zgodnie z instrukcją obsługi. Należy również pamiętać, aby regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub zużycia, a w razie potrzeby należy je wymienić lub naprawić. Ponadto należy zawsze używać zalecanych elementów zamiennych i akcesoriów, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg Santo Santo Series

Przydatne rady i wskazówki

76

Kontrola wilgotności

Szklana półka posiada mechanizm ze

szczelinami (regulowanymi dźwigienką),

dzięki któremu można regulować tempera‐

turę w szufladzie na warzywa.

Gdy szczeliny wentylacyjne są zamknięte:

artykuły w szufladzie na warzywa i owoce

dłużej zachowują naturalną wilgotność.

Gdy szczeliny wentylacyjne są otwarte:

większa cyrkulacja powietrza powoduje

obniżenie wilgotności powietrza w komo‐

rze na warzywa i owoce.

Przydatne rady i wskazówki

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

• Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłu‐

żej niż jest to absolutnie konieczne.

• Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, pokrętło regulacji temperatury jest

ustawione w najwyższej pozycji, urządzenie jest w pełni załadowane sprę‐

żarka będzie pracowała bezustannie, powodując zbieranie się szronu lub

lodu na parowniku. W takim przypadku należy obrócić pokrętło regulacji

temperatury w kierunku niższego ustawienia, aby umożliwić automatyczne

usuwanie szronu i jednocześnie zmniejszyć zużycie energii.

Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej żywności

Aby uzyskać najlepsze wyniki:

• Nie przechowywać w chłodziarce przechowywać ciepłej żywności ani paru‐

jących płynów.

• Artykuły spożywcze należy przykryć lub owinąć, szczególnie te, które mają

silny zapach.

• Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół artykułów spożywczych.

Wskazówki dotyczące przechowywania żywności

Przydatne wskazówki:

Mięso (każdy rodzaj): zapakować do polietylenowych worków i umieścić na

szklanej półce nad szufladą na warzywa.

Ze względów bezpieczeństwa można je przechowywać w ten sposób najwyżej

przez jeden lub dwa dni.

Żywność gotowana, potrawy na zimno itp. : należy je przykryć i umieścić na

dowolnej półce.

Owoce i warzywa: należy je dokładnie oczyścić i umieścić w przeznaczonych

dla nich szufladach.

#09. Bezpieczny Hotel – przykładowe procedury bezpieczeństwa

[Opublikowano: 30 czerwca 2020]

W obecnych czasach priorytetem w hotelu jest zadbanie o bezpieczeństwo gości. Najważniejsze jest wprowadzenie i ścisłe przestrzeganie procedur sanitarnych. Jednak nie mniej ważne jest oznakowanie obiektu, pokazujące gościom, że dbasz o ich zdrowie.

Pamiętaj, że nie wystarczą najbardziej restrykcyjne procedury, jeżeli gość nie będzie wiedział, że je wdrożyłeś. Nie jest on w stanie tego sprawdzić i zazwyczaj nawet tego nie widzi. POSTARAJ SIĘ O OZNAKOWANIE HOTELU, które utwierdzi twoich gości w przekonaniu, że zrobiłeś wszystko, aby zapewnić im bezpieczny pobyt.


Jak oznakować hotel w dobie pandemii?

Przygotowaliśmy pakiet materiałów informacyjnych, które możesz zastosować, aby Twoi goście czuli się dobrze i bez obaw przebywali w hotelu. Poradnik zawiera przykłady eleganckich i spójnych naklejek informacyjnych, instrukcji sanitarnych i wskazówek dla gości. Projekty możemy dopasować kolorystycznie do barw Twojego hotelu. Materiały są dwujęzyczne (po polsku i angielsku).

Podaj adres e-maila aby otrzymać BEZPŁATNY poradnik

„Jak oznakować hotel w dobie pandemii? ”

Wytyczne sanitarne

W związku z otwarciem hoteli i pensjonatów Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne zalecane do wdrożenia w tego typu obiektach.

Celem zastosowania tych procedur jest:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników (obsługi) gości hoteli i pensjonatów.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
 • Ograniczenie liczby kontaktów na terenie hoteli i pensjonatów w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.
 • Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego

Zgodnie z przedstawionymi zaleceniami, powinieneś m. in. :

 • zadbać o zwiększenie odległości między pracownikami do co najmniej 1, 5 m,
 • ograniczyć liczbę pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych,
 • zapewnić pracownikom w razie potrzeby środki ochrony osobistej
 • przygotować pomieszczenie do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19,
 • przestrzegać zasad wietrzenia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń.

Szczegółowe instrukcje dla hoteli i pensjonatów można znaleźć na stronie rządowej: https://www. pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe
Osobne wytyczne dotyczą lokali gastronomicznych: https://www. pl/web/rozwoj/gastronomia

Procedury bezpieczeństwa

Zebraliśmy przykładowe procedury bezpieczeństwa jakie wprowadziły hotele, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim gościom. Są to przykłady z różnych obiektów. Możesz przejrzeć je ku inspiracji – możliwe, że znajdziesz dodatkowe rzeczy, które możesz wdrożyć też w swoim hotelu lub pensjonacie.

1. Recepcja Główna oraz przestrzenie wspólne

 • Przed zameldowaniem każdy Gość zostaje poddany procedurze mierzenia temperatury bezdotykowym aparatem. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych nasza obsługa nie będzie mogła przyjąć Gościa do hotelu. Procedura w razie potrzeby może być powtórzona – decyduje pracownik hotelu.
 • Nasza obsługa stosuje wszelkie niezbędne środki zabezpieczające – maseczki bądź przyłbice ochronne oraz rękawiczki.
 • Newralgiczne powierzchnie są systematycznie dezynfekowane – drzwi, klamki, balustrady, poręcze, lada recepcyjna, wózek hotelowy, terminal płatniczy, karty pokojowe, a także zestaw wypoczynkowy w lobby hotelowym.
 • Płyn do dezynfekcji znajduje się przy wszystkich ogólnodostępnych toaletach oraz lobby hotelowym.
 • W ewentualnej kolejce do Recepcji hotelowej przestrzegamy bezpiecznych odległości między Gośćmi.
 • Zakaz bezwzględny przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych.
 • Szczegółowa dezynfekcja raz na dobę pomieszczeń wspólnych oraz sal konferencyjnych.
 • Regularna dezynfekcja toalet w hotelu.
 • Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z kącika zabaw.
 • Regularna dezynfekcja wszystkich zabawek oraz udostępnienie dozowników ze środkiem dezynfekującym dla opiekunów dzieci oraz animatorów. Zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa – brak dostępu do środków dezynfekujących przez dzieci.
 • Regularna dezynfekcja wind hotelowych.
 • Goście są oddzieleni od pracownika recepcji przezroczystą płytą plexi, a zameldowanie odbywa się w sposób bezdotykowy.
 • Goście w trakcie meldowania wypełniają tzw. kartę lokalizacyjną ze wskazaniem swojego pobytu w przeciągu ostatnich 14 dni.
 • Wykwalifikowany personel posiadający wymagane pozwolenia PZH dokonuje regularnego serwisu klimatyzacji hotelowej, polegającego na wymianie wszystkich filtrów, czyszczeniu instalacji i jej fumigacji.
 • Regularnie monitorowane są parametry jakości wody (badanie fotometrem wszystkich podstawowych parametrów fizyko-chemicznych – CL, Ph, Redox).
 • Do wypełniania kart rejestracyjnych Goście używają swoich długopisów lub długopisów hotelowych, które po użyciu są dezynfekowane i wracają do użytku po 7 dniach.
 • Sprzęt konferencyjny tj. rzutnik, laptop dezynfekujemy na bieżąco, przed i po zakończeniu każdego spotkania w hotelu zostały umieszczone kosze na śmieci otwierane bezdotykowo sprzęt wodny oraz rowery szosowe są dezynfekowane każdorazowo po użyciu przez Gościa wszystkie informacje o dostępnych atrakcjach oraz ofertach wyświetlane są na telewizorach znajdujących się w częściach wspólnych. Na życzenie Gościa możliwość otrzymania oferty w formie elektronicznej na maila.
 • Instrukcje – w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone zostały instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje odnośnie prawidłowej dezynfekcji.

2. Pokoje hotelowe

 • W każdym pokoju przed zakwaterowaniem nowych Gości dezynfekujemy włączniki światła, meble, klamki, armaturę, poręcze, piloty tv oraz klimatyzacji, telefon, czajniki, mini bar i inne urządzenia będące na wyposażeniu pokoju. Następnie cały pokój jest wietrzony.
 • Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.
 • Prosimy Gości o przestrzeganie zasad i obecnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia odnośnie ich stosowania.
 • Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych. 
 • Każdy pokój posiada oddzielną wentylację przypisaną do każdej łazienki oraz pokoju, która nie łączy się z innymi pomieszczeniami.
 • Wentylacja z każdego pokoju i łazienki jest bezpośrednio wyprowadzona na dach budynku oddzielnym pionem wentylacyjnym przypisanym do danego pokoju i łazienki.
 • Każdy pokój posiada możliwość otworzenia okna i drzwi balkonowych.
 • Posiadamy rygorystyczne procedury sprzątania i odkażania pokoi hotelowych specjalnymi środkami do dezynfekcji.
 • Każda łazienka pokojowa wyposażona jest w mydło antybakteryjne.
 • Pościel hotelową pierzemy z barierą higieniczną (wg. standardów szpitalnych) – efekt bakteriobójczy, wirusobójczy i prątkobójczy.
 • Pościel i ręczniki prane są w temperaturze 60o C z dodatkiem odpowiednich detergentów.
 • Na życzenie zapewniamy naszym gościom maseczki ochronne i rękawiczki.
 • W związku z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu pracownika z Gościem, sprzątanie dzienne odbywa się wyłącznie na życzenie klienta (chęć sprzątania należy zgłosić telefonicznie w recepcji Hotelu do godziny 10:00).
 • Serwis pokoju odbywa się pod nieobecność Gości w pokoju.

3. Gastronomia

 • Restauracje funkcjonują w opcji à la carte i bufetu szwedzkiego (w restauracjach udostępniamy bogaty bufet dań, które są serwowane przez Szefa Kuchni na oczach Gościa. Gość nie ma bezpośredniego kontaktu z bufetem, a jedynie wskazuje obsłudze wybrane dania).
 • W Restauracji zastosowaliśmy bezpieczne odległości między stolikami.
 • Codziennie wietrzymy pomieszczenia restauracyjne.
 • Na wejściu do Restauracji dostępne są środki do dezynfekcji.
 • Po każdym Gościu stolik zostaje poddany procedurze dezynfekcji.
 • Przed podaniem sztućców są one każdorazowo wyparzane.
 • Pracownicy Restauracji stosują środki bezpieczeństwa takie, jak rękawiczki oraz maseczki/przyłbice.
 • Przy opcji bufetu z potrawami „na wynos” wszystko podajemy w jednorazowych pojemnikach.
 • Napoje podajemy do stolików.
 • Brudna zastawa ze stołów jest zbierana podczas nieobecności gościa przy stoliku.
 • Przy jednym stoliku może przebywać tylko rodzina lub osoby pozostające w jednym gospodarstwie domowym, w innym przypadku przy stoliku mogą siedzieć tylko pojedyncze osoby.

4. SPA&Wellness

 • Codziennie monitorujemy stan zdrowia naszych pracowników.
 • Wprowadziliśmy ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z pomieszczeń SPA & Wellness oraz przestrzegamy zasad zachowania bezpiecznych odległości w Lobby i Recepcji SPA.
 • Wszystkie blaty, klamki, meble, uchwyty w Recepcji SPA oraz w Lobby SPA są regularnie dezynfekowane.
 • Przed każdą wizytą konieczne jest wypełnienie ankiety oraz poddanie się badaniu temperatury ciała.
 • Po każdej wizycie dokonujemy także regularnej dezynfekcji pomieszczeń, stanowisk pracy, sprzętów oraz kosmetyków.
 • Nasz personel stosuje niezbędne środku ochronne jak maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki.

Osoby korzystające z zabiegów w Strefie SPA prosimy o:

 • wcześniejszą rezerwacje zabiegów telefonicznie lub mailowo,
 • przybycie na zabiegi w osłonie ust i nosa oraz w rękawiczkach lub dokonać dezynfekcji rąk przed i po zabiegu,
 • nieużywanie i niewyjmowanie telefonów komórkowych w SPA,
 • przestrzeganie bezpiecznych odległości,
 • przychodzenie na zabiegi bez osób towarzyszących oraz na umówioną godzinę,
 • gości hotelowych prosimy o przybycie na zabiegi w szlafroku hotelowym oraz jednorazowym obuwiu,
 • gości spoza hotelu prosimy o przybycie 5 min przed planowanym zabiegiem oraz przebranie się w szatni w hotelowy szlafrok i jednorazowe obuwie zmienne,
 • zachęcamy do płatności bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej.
 • Wywiad przed zabiegiem – przeprowadzamy wywiad telefoniczny którego celem jest ustalenie ewentualnych przeciwwskazań przed wykonaniem danego zabiegu.

5. Wesela, przyjęcia okolicznościowe

 • Maksymalna liczba uczestników imprezy nie może przekraczać 150 osób.
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk – przez uczestników uroczystości przy każdorazowym wejściu do obiektu.
 • Zapewniamy – Pracownikom, Gościom oraz innym osobom z zewnątrz środki do dezynfekcji.
 • Umieszczona w różnych częściach obiektu – informacja o zachowaniu bezpiecznej odległości od rozmówcy (minimum 2 metry).
 • Zalecane – częste mycie rąk.
 • Szatnia – odzież wierzchnia poszczególnych gości wieszana jest co drugi wieszak.
 • Odległość między blatami stolików – wynosi min. 2 m.
 • Ustawienie stołów – przy jednym stole może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi stosujemy zasadę, że przy jednym stole zmniejszamy ustawienie o 20% względem standardowego usadzenia; zalecane jest usadzanie gości po obu stronach, tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie..
 • Obsługa – 1 kelner na nie więcej niż 15 osób. Dany stół obsługiwany jest cały czas przez tego samego kelnera. Obsługa nosi maseczki i rękawiczki.
 • Goście – nie muszą nosić maseczek.
 • Dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, stoły wiejskie, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking – możliwe do organizacji przy wyznaczeniu Osoby do obsługi danego stanowiska.
 • Wietrzenie i dezynfekcja – cykliczna, wykonywana przez Obsługę co godzinę.
 • Organizacja kilku imprez w jednym czasie w tym samym obiekcie jest możliwa, ale grupy nie stykają się ze sobą.
 • Wymagane – przekazanie dla koordynatora ze strony hotelu pełnej listy Gości imprezy wraz z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3 i 5 czerwca niektóre obostrzenia zostały poluzowane, natomiast wiele hoteli nadal w szczególny sposób pragnie zadbać o bezpieczeństwo swoich gości i nada je stosuje.

Poniżej przedstawiamy zmiany jakie nastąpiły w przepisach na początku czerwca br. :

 • Brak ograniczeń dotyczących maksymalnej ilości osób mogących przebywać w obiekcie, czy poszczególnych jego częściach.
 • Brak ograniczeń w zakresie korzystania z pomieszczeń wspólnych np. sal telewizyjnych, sal zabaw zabaw dla dzieci, basenów, saun, dyskotek oraz innych, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi
 • Zniesiono zakaz przebywania na terenie obiektu osób w nim niezakwaterowanych.
 • Brak ograniczeń dotyczących maksymalnej ilości osób mogących przebywać w restauracji.
 • Zaleca się, aby przy jednym stoliku siedziała rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. Jeżeli osoby przy stoliku nie są rodziną lub nie pozostają we wspólnym gospodarstwie domowy, to w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia. Zalecane jest również usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie.

Zapisz się na nasz newsletter

Aby już niedługo jako jedna z pierwszych osób otrzymać nasz darmowy e-book 
„Czego oni ode mnie chcą, czyli jak rozmawiać z drukarnią”

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Czytaj więcej Akceptuję

Privacy & Cookies Policy

2. 1- İşe başlamadan önce bildirilmesi gereken sigortalılar

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine tabisigortalı sayılanlar, çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten en geç bir günönce “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” (EK-7) ile işverenleri tarafından Kuruma bildirilecektir.

Bu sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin Kanunun 8 inci maddesinin birincifıkrasında ve SSİY’nin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürelerde Kurumaverilmemesi halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince idari paracezası uygulanacaktır.

2. 2- İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar

İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesininişverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün Kuruma verilmesigerekmektedir.

Belgenin yasal sürede Kuruma verilip verilmediğinin tespitinde, inşaat işyerleri için işyerisicil numarasında (41XX, 42XX, 43XX), balıkçılık işyerleri için (03XX), tarım işyerleri için(01XX), hayvancılık işyerleri için (011X) numaralı iş kolu kodlarına bakılır.

Örnek- 15/1/2009 tarihinde balıkçılık işyerinde işe başlatılacak kişinin sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç 15/1/2009 tarihinde Kuruma verilmesi gerekmektedir.

2. 3- Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında sefer esnasında işe başlatılan sigortalılar

Yabancı ülkelere sefer yapan Türk bayraklı kara, hava ve deniz ulaştırma araçlarına seferesnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisindeişe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından Kuruma verilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesiyasal süresinde Kuruma verilmiş sayılacaktır.

Örnek- İstanbul’dan 23/2/2012 tarihinde İtalya’ya sefere giden gemide sefer esnasında 27/2/2012 tarihinde Yunanistan’da işe alınan sigortalının işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesigereken son tarih 27/3/2012’dir.

2. 4- İlk defa işyeri bildirgesi verecek işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar

Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılantarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işyerinintescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süredeverilmiş sayılacaktır.

Örnek- 27/2/2009 tarihinde ilk defa tescil edilen işyerinden 1 sigortalının çalışmaya başlayacağı bildirilmiştir. Bu durumda, işyerinin tescil tarihi sigortalı çalışmaya başladığı tariholacağından; 2/3/2009 tarihinde 8, 18/3/2009 tarihinde 3 ve 27/3/2009 tarihinde çalışmayabaşlayan 3 sigortalının bildirimi tescil tarihinden itibaren bir aylık süre içinde yapılmış olmasıhalinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süresinde verilmiş olacaktır.

2. 5- Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel

657 sayılı Kanun, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı UzmanErbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu,2547 sayılı Kanun, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 233 ve 399 sayılı kanunhükmünde kararnameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum vekuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsündeçalışanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olanlar ile 657 sayılıKanun gereğince geçici personel statüsünde çalıştırılan personelin bildirimi çalışmayabaşladıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma yapılır.

İşsizlik sigortası primi kesilmeyen sigortalıların hizmetlerinin bildirimi aylık prim vehizmet belgesinin “13” numaralı belge türü ile yapılır.

Örnek- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine tabi olarak 19/3/2010 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmaya başlayacak sigortalının işe giriş bildirgesinin19/4/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi gerekmektedir.

2. 6- Kamu idarelerince yurtdışı teşkilatlarında çalıştırılmak üzere işe alınanlar Kanunla, kamu idarelerinin yurtdışı teşkilatlarında çalıştırılmak üzere gönderilen veKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan personelin, yurtdışındaçalışmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirimi yapılacaktır.

Örnek- 18/2/2009 tarihinde kamu kurumunun yurtdışı teşkilatında görevlendirilmek üzere işe alınan sigortalının sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç 18/3/2009 tarihine kadar (butarih dahil) Kuruma verilmesi gerekmektedir.

2. 7- Maliye Bakanlığı vizesine bağlı olarak kamu idarelerinde çalışacaklar

Kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı vizesine tabi olup, Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışacak sigortalıların vize işleminin gerçekleştirildiğine ilişkinyazının, ilgili kamu idaresine intikal ettiği günü izleyen ikinci iş günü sonuna kadar Kurumabildirilmesi gerekmektedir.

Örnek- 4/2/2009 tarihinde kamu kurumunda çalışmaya başlayan sigortalının Maliye Bakanlığı vize yazısı, ilgili kamu kurumuna 11/2/2009 tarihinde intikal etmiştir. Bu sigortalınınişe giriş bildirgesinin en geç 13/2/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi

2. 8- Özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personel

4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum vekuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personel nakledildikleri kamuidarelerinde işe başladıkları tarihi takip eden ikinci iş günü sonuna kadar Kuruma bildirilecektir.

Örnek- 17/6/1997 tarihinde özelleştirilen işyerinden 22/11/2008 tarihinde naklen bir kamu kurumuna atanan sigortalı, 25/11/2008 tarihinde işe başlamıştır. Bu sigortalının işe girişbildirgesinin en geç 27/11/2008 tarihine kadar Kuruma verilmesi gerekmektedir.

2. 9- Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler

3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenöğrenciler, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulanöğrencilerin sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma eğitim kurumlarınca staja veya meslekieğitime başladıkları tarihten önce verilmesi gerekmektedir.

2. 10- Tutuklu ve hükümlüler

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılanların bildirimi; bunlarıçalıştıran kamu idareleri, işverenler ya da Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş YurtlarıKurumunca işe başlatılmadan en geç bir gün önce Kuruma yapılacaktır.

2. 11- İŞKUR kursiyerleri

İŞKUR ile Kurumumuz arasında imzalanan protokol gereğince, kursiyerlerin işlemleriaçılan tek bir dosya üzerinden İŞKUR tarafından yapılmaktadır.

İŞKUR tarafından meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılankursiyerler için, işyeri sicil numarası, T. C. kimlik numaraları ve kursa başlangıç tarihleri izleyenayın 10’uncu günü akşamına kadar Kurumumuza bildirilmektedir. Sigortalı işe giriş bildirgesi vegenel sağlık sigortası giriş bildirgesi istenmeden Kurumumuzca, bunların tescilleri T. kimliknumaralarına göre yapılacak, kursa başladıkları tarihten itibaren ise sigortalılıkları başlatılacaktır.

2. 12- 4046 sayılı Kanuna göre iş kaybı tazminatı alanlar

İŞKUR ile Kurumumuz arasında imzalanan protokol (EK-8) gereğince, iş kaybı tazminatıalanların işlemleri açılan tek bir dosya üzerinden İŞKUR tarafından yapılmaktadır. İŞKURtarafından ilk iş kaybı tazminatının fiilen ödendiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar primlerininKurumumuza aktarıldığı tarihten itibaren bunların sigortalı bildirimi ve tescili yapılmışsayılmaktadır. Bu nedenle, bunlar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi ve genel sağlık sigortasıgiriş bildirgesi istenmeyecektir.

2. 13- İŞKUR tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programlarından yararlananlar

İŞKUR tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programlarına katılan sigortalıların bildirimleri bunları çalıştıran işverenler tarafından işin başlama tarihinden öncesigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma yapılacaktır.

2. 14- Naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş işyerinde çalışanlar

İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek tescil işlemiyapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başkaünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yasal süresi dışında Kurumayapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılacaktır.

Sigortalının hizmet akdinin sona erip ermediğinin tespiti Kurumun hizmet kayıtlarındanyapılacak, ayrıldığı işyerinden sonra ara vermeden nakil edildiği işyerinde işe başlaması halinde

bu sigortalının gerek işten ayrılış bildirgesi gerekse işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışındaverilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır.

İşverenlerin bu durumdaki sigortalılar için e-sigorta yoluyla verecekleri işe girişbildirgesinde “İstisna Durum Bildirim Tablosu”nda “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermedenaynı işverenin Kurumun aynı ya da başka sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlikmerkezince (SGİM/SGM) tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı” alanı, işten ayrılışbildirgesinde ise işten ayrılış nedenlerinden “16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynıişverene ait diğer işyerine nakli” alanını seçmeleri gerekmektedir.

Örnek- (A) işyerinden 31/12/2009 tarihinde ayrılan sigortalının bu işverene ait (B) işyerinde 5/1/2010 tarihinde çalışmaya başladığı, işe giriş bildirgesinin 10/1/2010 tarihindeKuruma verildiği tespit edilmiştir. Sigortalı adına (A) işyeri tarafından verilen aylık prim vehizmet belgesinde 2009 yılı Aralık ayında 30 günlük hizmet bulunduğu, ancak işten ayrılış tarihive ayrılış nedeni bildirilmediği gibi sigortalı işten ayrılış bildirgesinin de verilmediğianlaşılmıştır. Bu durumda 5/1/2010 tarihinde (B) işyerinde çalışmaya başlayan sigortalınınhizmet akdinin kesintisiz olarak devam ettiğinden bahsedilmesi mümkün olmadığından, (B)işyerinden yasal süresi dışında verilen işe giriş bildirgesi, (A) işyerinden ise yasal süredeverilmeyen sigortalı işten ayrılış bildirgesi için idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

2. 15- İşverenin alt işverenine ait işyerinde çalışan sigortalılar

Kanunun 12 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince işverenden, işyerinde yürüttüğü malveya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş içingörevlendirdiği sigortalıları çalıştıran alt işverenlerin aldıkları işlerde çalıştırdıkları sigortalılariçin ayrıca işyeri dosyası açılmamaktadır. Bu şekilde alt işveren tarafından çalıştırılansigortalılarla ilgili tüm işlemler asıl işveren adına açılan işyeri dosyasında yürütüldüğünden, altişverenlerin, işverene diğer alt işyerleri ya da asıl işyeri numarası üzerinden çalıştırdığısigortalılardan dolayı müstakil işveren durumunda görülmelerine imkan bulunmamaktadır.

Asıl işyerine ait numara ya da alt işveren numarası üzerinden sigortalı işe giriş bildirgesiverildikten sonra diğer alt işveren ya da asıl işveren yanında hizmet akdi sona ermeden çalışmayadevam eden sigortalılar için sonradan verilen işe giriş bildirgeleri yasal süresinde verilmişsayılmaktadır.

Ancak, alt işverenin kendisine ait müstakil tescil edilmiş işyerinden başka işverendenaldıkları işlerde çalıştırdıkları sigortalıların bulunması halinde bu sigortalıların bildirimlerininkendilerine ait tescilli işyerinden Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Örnek 1- (C) işyeri 2/2/2009 tarihinde Kanun kapsamına alınmış olup, 8 sigortalıyı 20/2/2009 tarihinde işe başlatmıştır. Bu işyerinden 16/2/2009 tarihinde iş alan (C-1) alt işvereniçalıştırdığı sigortalıları en geç 2/3/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) idari para cezasıuygulanmaksızın Kuruma bildirecektir.

Örnek 2- Yukarıdaki örnekteki işverenden 24/3/2009 tarihinde iş alan (C-2) alt işvereni çalıştırdığı 11 sigortalıyı en geç 23/3/2009 tarihinde Kuruma bildirecektir.

Örnek 3- (D) işyerinin (D-1) alt işyerinde çalışmaya başlayan sigortalının bu işyerindeki çalışması devam ederken (D-2) alt işyeri üzerinden hizmet bildirildiği anlaşılmış olup, aylık primve hizmet belgesinde sigortalının bu işyerlerinde kesintisiz olarak çalıştığı tespit edildiğinden(D-2) alt işyeri üzerinden sonradan verilen işe giriş bildirgesinden dolayı idari para cezasıuygulanmayacaktır.

2. 16- Devredilen işyerlerinden sigortalı bildirimi

Kanunun 11 inci maddesinde sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverenedevredilmesi veya intikal etmesi halinde yeni işveren, işi veya işyerini devraldığı tarihi takip edenon gün içinde işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlü olup, bu işlerde çalışan sigortalıların,sigorta hak ve yükümlülükleri devam etmektedir. Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeribildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmemekte olup, işlemlerin eski işyerinumarasından devam ettirilebilmesi için devir veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler işyeritescil kütüklerine kaydedilmektedir. Bu durumda işyeri devri halinde devreden ve devralanişverenin sigortalılar için sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi vermesine gerekbulunmamaktadır.

Devir/intikal tarihinden önceki sürelere ilişkin sigortalı işe giriş/işten ayrılışbildirimi/aylık prim ve hizmet belgesi eski e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile devir/intikaltarihinden sonraki sürelere ilişkin işe giriş/işten ayrılış bildirimi/aylık prim ve hizmet belgesi iseyeni e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile Kuruma bildirilecektir.

Örnek- (A) işvereni 25/10/2011 tarihinde 15 sigortalısı olan işyerini, (B) işverenine devretmiştir. İşyerini devir alan (B) işvereni işyeri bildirgesini Kuruma vermiş, 2/11/2011tarihinde 5 sigortalı daha çalıştırmaya başlamıştır. Bu durumda devreden işverence 15 sigortalıiçin işten ayrılış bildirgesi, devralan işverence de işe giriş bildirgesi verilmeyecektir. Ancaksonradan 2/11/2011 tarihinde işe alınan 5 sigortalı için işe giriş bildirgesinin en geç 1/11/2011tarihine kadar yeni e-sigorta kodu ve şifresi ile Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

2. 17- Nakledilen işyerlerinden sigortalıların bildirimi

Kanunun 11 inci maddesi ve SSİY’nin 33 üncü maddesi gereğince işyerinin faaliyettebulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde nakleden işverence; başka birişverene devredilmesi halinde devralan işverence nakil veya devir tarihini takip eden on güniçinde işyeri bildirgesi vermesine gerekmektedir.

Nakledilen sigortalıların sigorta hak ve yükümlülükleri devam ettiğinden nakil edilenişyerlerinden sigortalı işten ayrılış bildirgesi, yeni adresteki işyerinden ise sigortalı işe girişbildirgesi düzenlenecek ancak, bu belgelerin yasal süresi dışında Kuruma verilmesinden dolayıidari para cezası uygulanmayacaktır.

İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde iseişyerinin yeni adresi güncellenmekte ayrıca işyeri sicil numarası verilmemektedir. Bu durumda,nakil edilen işyerlerinde çalışan sigortalılar için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesinin Kurumaverilmesine gerek bulunmamaktadır.

2. 18- Sigortalıların kendilerini bildirmesi

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar,çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalıbildirim belgesi (EK-9) ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirebilirler.

Kurumca, sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği halde sigortalıbildirimi arasında farklılık bulunduğunun tespiti halinde, durum, taahhütlü bir yazıyla sigortalıya,gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık giderilemezse, kontrol vedenetim sonucuna göre işlem yapılır. Sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delilteşkil etmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşe Giriş Bildirgesinin Düzenlenmesi, Kuruma Verilmesi ve Sigortalıların Tescili

1- Sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesi

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg Santo Santo Series

Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg Santo Santo Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg Santo Santo Series