Instrukcja połączenia Frigidaire Fah106s1ta11

Frigidaire Fah106s1ta11 to zaawansowana lodówka z funkcją samodzielnego łączenia. Łączenie jest proste i można je wykonać w kilku prostych krokach. Po podłączeniu lodówki do gniazdka elektrycznego, można ustawić konfigurację sieci Wi-Fi i połączyć urządzenie z domową siecią Wi-Fi, aby mieć dostęp do wszystkich funkcji zdalnego monitorowania i sterowania lodówką. Urządzenie można również połączyć z aplikacją Frigidaire Smart Appliances, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o temperaturze, trybie oszczędzania energii i wielu innych funkcjach. Lodówka Frigidaire Fah106s1ta11 jest wygodnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy szukają wygodnej i bezpiecznej lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja połączenia Frigidaire Fah106s1ta11

Oferta Falowników LG M100:

Kliknij link poniżej, aby przejść do strony kategorii produktów w naszym sklepie i zobaczyć wszystkie dostępne falowniki LG serii M100:

Falowniki LG M100

Porady i instrukcje programowania falowników LG serii M100:

 • Dostępne warianty falowników LG M100
 • Obsługa klawiatury i wyświetlacza w falownika LG M100
 • Praca z nastawami fabrycznymi
 • Zadawanie częstotliwości wyjściowej za pomocą zewnętrznego potencjometru
 • Zadawanie częstotliwości wyjściowej za pomocą wbudowanego potencjometru
 • Wyłączanie filtru EMC
 • Sterowanie Falownikiem LG M100 - Za Pomocą Zadajnika ZAD-ECO-V2
 • Instrukcja połączenia falownika z komputerem za pomocą Drive View
 • Sterowanie impulsowe (trójprzewodowe) za pomocą przycisków monostabilnych

Porady multimedialne programowania falowników LG serii M100:

 • Jak ustawić częstotliwość powyżej 60Hz?
 • Podłączenie przetwornika temperatury Apar AR553 do falownika LG/LS M100
 • Jak podłączyć przekaźnik czasowy MTR17 do falownika LG/LS M100?
 • Dostępne warianty falowników LG M100

  Falowniki LG serii M100 zpoza tym, że dostępne są w zakresie mocy od 0, 1 do 2, 2kW dostępne są również w różnych wariantach jeżeli chodzi o ilość wejść / wyjść zarówno cyfrowych, jak również analogowych oraz możliwość komunikacji w sieciach przemysłowych. W serii LG M100 dostępne są dwa warianty modułów I/O - wariant standardowy (Standard I/O) oraz wariant zaawansowany (Advanced I/O).

  Falowniki w wariancie Standard I/O posiadają trzy programowalne wejścia cyfrowe, jedno wejście analogowe napięciowe 0.. 10V, jedno wyjście analogowe napięciowe 0.. 10V, a także jedno wyjście cyfrowe typu otwarty kolektor i jedno wyjście przekaźnikowe.

  Wersja Advanced I/O posiada pięć programowalnych wejść cyfrowych, dwa wejścia analogowe (1 wejście napięciowe 0.. 10V oraz 1 wejście konfigurowalne napięciowe 0.. 10V lub prądowe 4.. 20mA). Ponadto w tej wersji falowniki LG M100 posiadają jedno wyjście analogowe napieciowe 0.. 10V oraz dwa wyjścia przekaźnikowe. Dodatkow w tej wersji przemienniki serii M100 mogą komunikować się z innymi urządzeniami za pośrednictwem protokołu Modbus. pl/files/lg-m100-advanced-schemat. png" alt="Schemat falownikia LG M100 - wariant Advanced"/>

  W górę.

  Obsługa klawiatury i wyświetlacza w falownika LG M100

  Klawiaturę wraz z wyświetlaczem w falownikach LG M100 przedstawia poniższa grafika:

  Elementy wyświetlacza oznaczone na panelu:

  1. Wyświetlacz 7-segmentowy wyświetlający informacje dotyczące stanu pracy oraz parametrów falownika,
  2. Wskaźnik ustawiania SET - mruga podcza konfiguracji parametrów, a także wówczas gdy klawisz ESC działa jako klawisz wielofunkcyjny,
  3. Wskaźnik RUN - świeci podczas pracy / mruga podczas przyśpieszania i hamowania,
  4. Wskaźnik FWD - świeci podczas ruchu do przodu,
  5. Wskaźnik REV - świeci podczas ruchu do tyłu,

  Klawisze obsługi falownika:

 • Klawisz RUN - Przycisk pracy - pozwala na wystartowanie falownika - komenda start,
 • Klawisz STOP / RESET - pozwala na zatrzymawanie falownika (STOP) oraz na reset błędu falownika (RESET),
 • Strzałki GÓRA / DÓŁ - przełączanie pomiędzy kodami i parametrami oraz zwiększanie i zmniejszanie wartości,
 • Przycisk MODE / SHIFT - przełączenie pomiędzy grupami parametrów, przesówanie kursowar podczas ustawiania oraz modyfikowanie parametrów,
 • Klawisz ENTER - wybieranie, potwierdzanie oraz wprowadzanie do pamięci parametrów,
 • Pokrętło VOLUME - zadawanie częstotliwości,
 • Praca z nastawami fabrycznymi

  Falowniki LG serii M100 zostały ustawione przez producenta w taki sposób, aby zaraz po wyjęciu z pudełka i odpowiednim podłączeniu mogły z powodzeniem pracować w większości typowych aplikacji. Podłączając falownik zgodnie ze schematem zemiszczonym w sekcji "Dostępne warianty falowników LG M100" będziemy mogli w podstawowy sposób sterować pracą falownika bez konieczności programowania.

  Uruchamianie oraz zatrzymywanie falownika domyślnie odbywa się za pomocą zacisków "P1" - praca do przodu oraz "P2" - praca do tyłu. 

  Częstotliwość zadawana jest za pomocą przycisków dostępnych na klawiaturze.

  Zadawanie częstotliwości wyjściowej za pomocą zewnętrznego potencjometru

  Zewnętrzny potencjometr należy podłączyć zgodnie ze schematem umieszczonym w sekcji "Dostępne warianty falowników LG M100" pod zasciski:

 • VR - źródło napięcia +10V dla potencjometru,
 • V1 - wejście analogowe napięciowe 0.. 10V,
 • CM - zacisk wspólny - masa,
 • Następnie parametr "Frq" odpowiedzialny za wybór źródła częstotliwości zadanej należy ustawić na wartość "2" - to jest zadawanie częsotliwości sygnałem analogowym podawanym na zacisk V1, do którego podłączyliśmy potencjometr.

  Zadawanie częstotliwości wyjściowej za pomocą wbudowanego potencjometru

  W celu wyboru potencjometru wbudowanego w panel operatorski falownika LG serii M100 należy ustawić wartość parmetru "Frq" na "3".

  Wyłączanie filtru EMC

  W niektórych przypadkach jak na przykład podczas wykorzystywania przez falownik źródła zasilania o asymetrycznym podłączeniu uziemienia nie należy stosować filtrów EMC. W takmi przypadku po sprawdzeniu instalacji uziemiającej i upewnieniu się, że źródło zasilania posiada asymetryczne połączenie uziemiające filtr należy wyłączyć.

  Sposób wyłączenia filtra EMC prezentuje poniższy rysunek:

  W celu wyłączenia filtru EMC należy zlokalizować zacisk właczania / wyłaczania filtru EMC i zastąpić metalową śrubę, śrubą z podkładką z tworzywa sztucznego.

  Sterowanie Falownikiem LG M100 - Za Pomocą Zadajnika ZAD-ECO-V2

  Poniższa grafika przedstawia schemat podłączenia zadajnika ZAD-ECO-V2 do falownika LG / LS M100:

  Zaciski zadajnika ZAD-ECO-V2 łaczymy z zaciskami falownika LS M100 w następujący sposób:

 • Zacisk "1 (-)" zadajnika -> zacisk "CM (zacisk wspólny 0V)" falownika,
 • Zacisk "2 (+)" zadajnika -> zacisk "P24 (źródło zasilania +24V" falownika, 
 • Zacisk "3 (źródło sygnału analogowego 0.. 10V)" zadajnika -> zacisk "V1 (wejście analogowe napięciowe) falownika,
 • Zacisk "4 (start prawo)" zadajnika -> zacisk "P1 (wej. cyfrowe 1 - praca do przodu)" falownika,
 • Zacisk "5 (start lewo)" zadajnika -> zacisk "P2 (wej. cyfrowe 2 - praca do tyłu)" falownika,
 • Zacisk "6 (start / stop)" zadajnika pozostaje niepodłączony,
 • Falownik pracując z ustawieniami fabrycznymi skonfigurowany jest w taki sposób, aby sygnały startu i zatrzymania zadawane były poprz zaciski sterujące. W związku z tym jeżeli przemiennik pracuje z konfigruacją fabryczną nie ma potrzeby zmiany wartości parametru "Drv" odpowiedzialnego za sposób wydawania polecenia startu i zatrzymania. W przeciwnym wypadku wartość wspomnianego parametru należy ustawić na "2 - Sterowanie poprzez zaciski".

  Fabrycznie ustawionym źródłem częstotliwości zadanej jest klawiatura wbudowana w falownik, w związku z tym aby móc zmieniać częstotliwość jego pracy za pomocą zadajnika należy ustawić wartość parametru "Frq" na "3 - Wejście napięciowe V1".

  Instrukcja połączenia falownika LG/LS M100 z komputerem - Drive View krok po kroku

  Program Drive View do połączenia falowników LG/LS z komputerem:

  Kliknij link poniżej, aby pobrać program Drive View, pozwalający na kontrolowanie i zarządzanie falownikiem z poziomu komputera. 

  Drive View 9. 0 POBIERZ

  Instrukcja krok po kroku połączenia falownika z komputerem:

 • Podłączenie linii komunikacyjnej RS485 - USB
 • 1. Nowy Projekt
 • 2. Wybieramy model falownika
 • 3. Ustawienia falownika
 • 4. Typ komunikacji MODBUS-RTU
 • 5. Konfiguracja falownika
 • 6. Błąd "NG" komunikacji - rozwiązywanie problemów
 • 7. Połączenie falownika z komputerem
 • 8. Wczytanie parametrów falownika
 • 9. Zmiana parametrów falownika
 • 10. Ponowne połączenie z falownikiem
 • Podłączenie linii komunikacyjnej RS485 - USB

  Do podłączenia falownika z komputerem używamy przewodu sieciowego (skrętki), oraz konwertera RS485 - USB. Jedną stronę podłączamy do wejścia RJ45 w falowniku, zaś druga strona została zmodyfikowana.

  Zgodnie z instrukcją obsługi do komunikacji wykorzystujemy dwa piny S+ i S-. W przypadku falowników M100 są to odpowiednio piny numer 1 oraz 8. WAŻNE! Należy upewnić się, że falownik jest wyłączony. W następnej kolejności podłączyć linię komunikacyjną RS-485 do zacisków S+/S-.

  Kolejny krokiem jest podpięcie odpowiednich pinów do konwertera RS485 – USB. Pamiętajmy że wykorzystujemy pierwszy oraz ostatni pin. Podłączone zostały zgodnie z polaryzacją do konwertera.

  Po prawidłowym podłączeniu linii komunikacyjnej, instalujemy program Drive View (kliknij tutaj aby pobrać) na komputerze. Następnie przystępujemy do konfiguracji aplikacji Drive View. Do komunikacji między falownikiem a komputerem, niezbędne jest podłączenie napędy do zasilania.

  W górę.

  1. Wybieramy "Nowy Projekt ang. New"

   

  2. Wybieramy model falownika

  Wybieramy model falownika z którym się komunikujemy. Możemy również nadać nazwę projektu i zmienić jego lokalizacje na komputerze. Gdy już wszystko ustawione, zatwierdzamy klikając „OK”.

  3. Ustawienia falownika LG/LS M100

  Następnym krokiem jest komunikacja odpowiedniego portu falownika z aplikacją Drive View. Klikamy „Ustawienia ang. Settings”. pl/files/podlaczenie-falownika-do-komputera-3. jpg" alt="Połączenia falownika LG/LS M100 z komputerem Drive View - ustawienia falownika" width="800" height="576"/>

  4. Wybieramy typ komunikacji MODBUS-RTU

  Upewniamy się że wybrany jest prawidłowy typ komunikacji: „Modbus-RTU”. Następnie klikamy w „Ustawienia ang. pl/files/podlaczenie-falownika-do-komputera-4. jpg" alt="Połączenia falownika LG/LS M100 z komputerem Drive View - ustawienia falownika" width="600" height="432"/>

  5. Konfiguracja falownika

  Zostawiamy parametry domyślne. Wybieramy „Autoskanowanie portu ang. Auto scanning port”. pl/files/podlaczenie-falownika-do-komputera-5. jpg" alt="Połączenia falownika LG/LS M100 z komputerem Drive View - auto skanowanie " width="443" height="519"/>

  Program wyświetli komunikat, informując: „Jeżeli napęd został podłączony, zostanie usunięty. Nadal chcesz kontynuować”. Zgadzamy się wybierając „TAK”.

  W nowym oknie, klikamy „Skanuj ang. Scan”

  Po chwili skanowania, otrzymamy komunikat. Jeżeli połączenie jest prawidłowe, przy nazwie portu wyświetli się „OK”. pl/files/podlaczenie-falownika-do-komputera-8. jpg" alt="Połączenia falownika LG/LS M100 z komputerem Drive View - prawidłowe połączenie" width="369" height="507"/>

  Jeśli wszystko jest w porządku to klikamy na znaleziony port i zatwierdzamy przyciskiem „OK”. pl/files/podlaczenie-falownika-do-komputera-13. jpg" alt="Połączenia falownika LG/LS M100 z komputerem Drive View - prawidłowe połączenie - zatwierdzamy" width="743" height="466"/>

  6. Błąd "NG" skanowania portu komunikacji - rozwiązywanie problemów

  Z kolei jeżeli ukazał się komunikat „NG” to znaczy że coś poszło nie tak. pl/files/podlaczenie-falownika-do-komputera-9. jpg" alt="Połączenia falownika LG/LS M100 z komputerem Drive View - błąd komunikacji" width="360" height="496"/>

  W przypadku wystąpienia „NG” nie uzyskamy komunikacji z falownikiem. Musimy sprawdzić: prawidłowość podłączenia przewodu komunikacji, podłączenie zasilania falownika, oraz parametr „Baudrate” w „Menedżerze urządzeń”. pl/files/podlaczenie-falownika-do-komputera-10. jpg" alt="Połączenia falownika LG/LS M100 z komputerem Drive View - menedżer zadań" width="600" height="557"/>

  Rozszerzamy drzewo kategorii „Porty (COM i LPT)”. Prawym przyciskiem myszy na „USB Serial Port (COM4)” → „Właściwości”. pl/files/podlaczenie-falownika-do-komputera-11. jpg" alt="Połączenia falownika LG/LS M100 z komputerem Drive View - menedżer zadań właściwości" width="800" height="588"/>

  Przechodzimy do zakładki „Ustawienia portu”, sprawdzamy czy parametr „Liczba bitów na sekundę” jest ustawiony na wartość 9600. pl/files/podlaczenie-falownika-do-komputera-12. jpg" alt="Połączenia falownika LG/LS M100 z komputerem Drive View - menedżer zadań ustawienie liczby bitów na sekunde" width="800" height="508"/>

  Po zmianie parametru liczby bitów na sekundę, proszę ponownie przejść kroki skanowania w programie Drive View.

  7. Połączenie falownika LG/LS M100 z komputerem

  Klikamy w „Połącz ang. Connect”. Po paru sekundach jeżeli wszystko jest w porządku, na dole aplikacji na zielonym pasku dostaniemy komunikat „Gotowy ang. Ready”. Od tej chwili mamy pełną komunikację pomiędzy falownikiem a komputerem. Za pomocą Drive View możemy ustawiać i kontrolować parametry pracy falownika. pl/files/podlaczenie-falownika-do-komputera-14. jpg" alt="Połączenia falownika LG/LS M100 z komputerem Drive View - połącz" width="800" height="549"/>

  8. Wczytanie parametrów falownika

  W celu wczytania dotychczasowych parametrów falownika, klikamy na „Czytaj Parametry ang. Parameter Read”. Spośród drzewka możemy wybrać wybrane kategorię, bądź pobrać parametry całego urządzenia. pl/files/podlaczenie-falownika-do-komputera-15. jpg" alt="Połączenia falownika LG/LS M100 z komputerem Drive View - wczytanie parametrów" width="800" height="451"/>

  9. Zmiana parametrów falownika przez komputer

  Zmianę parametrów możemy dokonywać na dwa sposoby:

  A) Wpisując odpowiednią wartość w tabelce i zatwierdzenie poprzez kliknięcie w „ Zapis Parametry ang. Parameter Write”. pl/files/podlaczenie-falownika-do-komputera-16. jpg" alt="Połączenia falownika LG/LS M100 z komputerem Drive View - zmiana parametrów falownika" width="800" height="450"/>

  B) Dwukrotnie klikając na dany parametr. W oknie „Szczegóły Parametru ang. Parameter Detail” wpisujemy określoną wartość. Zatwierdzamy przyciskiem „Wczytaj ang. Write”. pl/files/podlaczenie-falownika-do-komputera-17. jpg" alt="Połączenia falownika LG/LS M100 z komputerem Drive View - zmiana parametrów falownika" width="600" height="397"/>

  10. Ponowne połączenie z falownikiem

  Przy kolejnej próbie podłączenia wcześniej skonfigurowanego falownika. Po otwarciu Drive View wystarczy kliknąć „Połącz ang. Connect”, po czym zostanie nawiązane połączenie komunikacyjne między falownikiem a programem. pl/files/podlaczenie-falownika-do-komputera-18. jpg" alt="Połączenia falownika LG/LS M100 z komputerem Drive View - ponowne połączenie" width="600" height="379"/>

  Sterowanie impulsowe (trzyprzewodowe) za pomocą przycisków monostabilnych i sterowanie częstotliwością za pomocą potencjometru.

  Zacznijmy od początku, więc trochę teorii, bo czym w ogóle są przyciski monostabilne i co je charakteryzuje. Jak sama nazwa wskazuje, mono to coś pojedynczego i jest to trafna wskazówka. Ponieważ przyciski monostabilne wydają polecenie za pomocą jednego impulsu, który wysyłany jest do podłączonego urządzenia. Jedno wzbudzenie przycisku powoduje wysłanie jednego impulsu, który odpowiedzialny jest za wykonanie przypisanej funkcji.

  Takie właściwości sprawiają że sterowanie impulsowe przyciskami monostabilnymi jest często wykorzystywane jako element sterujący w systemach automatyki.

  Do naszego układu wykorzystamy sterownie tróprzewodowe. Dzięki temu będziemy impulsowo sterować sygnałem start/stop oraz kierunkiem obrotów silnika. Doskonałe rozwiązanie w przypadku konieczności regularną zmianą obrotów motoru, oraz ciągła kontrolą rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Co jest potrzebne do sterowania impulsowego?

  Przyglądnijmy się teraz jakie dokładnie komponenty wykorzystałem do sterowania impulsowego falownika LG/LS M100.

 • monostabilny przycisk włącz-wyłącz ze stykiem NC i NO

 • dwa przyciski do sterowania silnikiem prawo/lewo ze stykiem NO

  potencjometr do zewnętrznego sterowania częstotliwością CM22

  Podłączenie silnika i zasilania do przemiennika częstotliwości

  Pierwszą czynnością jaką powinniśmy wykonać to podłączenie zasilania, uziemienia oraz silnika. Poniżej przedstawiamy schemat prawidłowego podłączenia. pl/files/podlaczenie_silnika_i_zasilania_LS_M100. jpg" alt="Podłączenie zasilania, uziemienia i silniika do falownika LG/LS M100" width="581" height="361"/>

  Połączenie przycisków monostabilnych i zewnętrznego potencjometru

  Czas na podłączenie całego układu. Dwa przyciski ze stykami NO do sterowania kierunkami lewo/prawo, podłączonymi do wielofunkcyjnych wejść falownika P1 i P2. Z zacisku P1 podłączamy przycisk koloru niebieskiego i wciśniecie przycisku wyśle impuls do falownika aby zaczął napędzać silnik w prawą stroną. Z kolei wciśnięcie przycisku zielonego połączonego z wejściem przemiennika P2, sprawi że silnik zacznie się kręcić w lewo.

  Pod wejście P5 zastosowano przyciski STOP ze stykiem NC. W tym momencie mamy już podłączone 3 przyciski i tym samym dysponujemy sterowaniem trójprzewodowym. Rozszerzymy jednak nasz układ o dodatkowe przyciski. Do wejścia P1 podłączmy dodatkowo przycisk START ze stykiem NO, dzięki temu w każdej chwili będziemy mogli wzbudzić silnik do pracy w prawo.

  Ostatnim już interesującym nas udogodnieniem, jest podłączenie zewnętrznego potencjometru. Do tego posłużą wejścia analogowe, podłączone kolejno pod zacisk numer:

  1 potencjometru – CM – wspólna masa

  2 potencjometru – V1 – wejście analogowe V1 napięciowe

  3 potencjometru – VR - zasilanie dla potencjometru

  Schemat podłączenia przycisków monostabilnych do sterowania impulsowego (trójprzewodowego): 

  Konfiguracja parametrów falownika

  Jeżeli dysponujemy falownikiem fabrycznie nowym, musimy zacząć od odblokowania grupy parametrów Operation, które fabrycznie są niedostępne. W tym celu przechodzimy do kodu Ogr i ustawiamy jest wartość na 1. Mamy już pełną kontrolę nam parametrami falownika.

  Kolejnym krokiem jest parametryzacja falownika. Zacznijmy od sterowania impulsowego, tak aby przycisk START/STOP za pomocą pojedynczego impulsu odpowiednio sterował silnikiem. Przechodzimy do grupy In i wybieramy parametr 69 na wartość 17.

  Od teraz możemy sterować uruchamiać i zatrzymywać silnik z przycisku, a także zmieniać jego kierunek obrotu.

  Sterowanie trzy przewodowe, już działa! To teraz zajmijmy się zmianą częstotliwości za pomocą zewnętrznego potencjometru. Regulator częstotliwości sterowany jest za pomocą wejścia napięciowego V1. Wystarczy tylko zmiana parametru Frq na wartość 3, i już to potencjometr steruje zadaną częstotliwością. pl/files/sterowanie_zewnetrznym_potencjometrem. jpg" alt="Sterowanie trójprzewodowe falownika - ustawianie parametrów" width="800" height="239"/>

  W ten sposób skonfigurowaliśmy falownik LG/LS serii M100 i z powodzeniem możemy sterować silnikiem za pomocą przycisków monostabilnych dzięki wykorzystaniu sterowania impulsowego (trójprzewodowego).

  Sterowanie impulsowe - konfiguracja i podłączenie przycisków monostabilnych

  Jak ustawić częstotliwość powyżej 60Hz

  Podłączenie przetwornika temperatury Apar AR553 do falownika LG/LS M100

  Jak podłączyć przekaźnik czasowy MTR17 do falownika LG/LS M100?

  Instrukcje do pobrania:

  Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

  Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

  Rozwiń

  Darmowe pobieranie PDF Instrukcje Instalacyjne dla Frigidaire FRS09PYS1 Ductless split-systemy

  Popularność:

  1095 wyświetleniaPrzelicz strony:25 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:1. 45 Mb

  Instrukcja połączenia Frigidaire Fah106s1ta11

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja połączenia Frigidaire Fah106s1ta11

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja połączenia Frigidaire Fah106s1ta11