Instrukcja obsługi i stylizacji Beko Chg6400w

Instrukcja obsługi i stylizacji Beko Chg6400w dostarcza kompleksowe wytyczne dotyczące użytkowania i konserwacji suszarki Beko Chg6400w. Instrukcja zawiera informacje o wszystkich funkcjach, właściwościach i opcjach, które oferuje suszarka Beko Chg6400w, w tym instrukcje dotyczące programowania, ustawień i opcji, które suszarka oferuje. Suszarka Beko Chg6400w jest wyposażona w kilka funkcji stylizacji, w tym tryb wyłączenia, tryb bezpieczeństwa i tryb ochrony kolorów, które umożliwiają łatwe i wygodne suszenie ubrań. Instrukcja obsługi i stylizacji Beko Chg6400w pomoże Ci w pełni wykorzystać wszystkie funkcje, jakie oferuje Twoja suszarka.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i stylizacji Beko Chg6400w

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Zobacz poniższy poradnik dla Beko CHG6400W. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Beko CHG6400W, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beko CHG6400W. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beko CHG6400W tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Beko CHG6400W

Strona: 1

Proszę najpierw przeczytać instrukcję obsługi.Szanowni Klienci!Dziękujemy za wybranie produktu firmy Beko. Mamy nadzieję, że wyrób ten,wyprodukowany przy użyciu najnowszych technologii wysokiej jakości, okaże sięw najwyższym stopniu zadowalający. Przed użyciem urządzenia należy uważnieprzeczytać całą instrukcję obsługi oraz towarzyszące jej dokumenty i zachować ją dowglądu na przyszłość. Przekazując wyrób innemu użytkownikowi, proszę oddać murównież niniejszą instrukcję. Proszę przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i informacji wtej instrukcji obsługi.Znaczenie symboliW niniejszej instrukcji stosuje się następujące symbole:C Ważne informacje i przydatnewskazówki dotyczące użytkowania.AOSTRZEŻENIE: Ostrzeżeniadotyczące sytuacji zagrażającychbezpieczeństwu, życiu i mieniu.Materiały te przeznaczone są dokontaktu z żywnością.Urządzenia ani przewodu zasilanianie wolno zanurzać w wodzie lub winnym płynie.Klasa ochrony przed porażeniemelektrycznymUrządzenie zostało wyprodukowane w bezpiecznych dla środowiska, nowoczesnych zakładach.Wyrób zgodny z Dyrektywą WEEE. Nie zawiera bifenyli polichlorowanych (PCB).Kraj pochodzenia: P. R. C.

Strona: 2

45 / 61 PLChopper / Instrukcja obsługiSPIS TREŚCI1Ważne instrukcjezachowania bezpieczeństwai ochrony środowiskanaturalnego 461. 1 Ogólne zasady zachowaniabezpieczeństwa........................... 461. 2 Zgodność z dyrektywą WEEE ipozbywanie się zużytych wyrobów...... 481. 3 Informacje o opakowaniu................. 482Chopper 492. 1 Opis ogólny............................... 492. 2 Dane techniczne.......................... 493Przepis: Salsa 503. 1 Przepis: Salsa............................. 503. 2 Maksymalne ilości i czasy przyrządzania.. 504Obsługa 514. 1 Przygotowanie............................. 514. 2 Siekanie................................... 515Informacja 525. 1 Czyszczenie i konserwacja................. 525. 2 Przechowywanie.......................... 3 Przenoszenie i transport................... 52

Strona: 3

46 / 61 PL Chopper / Instrukcja obsługi1 Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwai ochrony środowiska naturalnegoRozdział ten zawiera instrukcjedotyczące bezpieczeństwa, którepomogą chronić się przed groźbąobrażeń ciała i szkód dla mienia.Nieprzestrzeganie tych instrukcjipowodujeunieważnienieudzielonejgwarancji.1. 1 Ogólne zasadyzachowaniabezpieczeństwa• Urządzenie jest zgodne zmiędzynarodowymi normamibezpieczeństwa.• Urządzeniemożebyćużywaneprzezosoby niepełnosprawne fizycznie,psychicznie lub umysłowo, a takżeosobybezdoświadczenialubwiedzyw zakresie obsługi urządzenia, o ileznajdują się one pod nadzorem lubzostałyszczegółowopoinstruowaneo bezpiecznym korzystaniuz urządzenia i potencjalnychzagrożeniach.• Urządzenie nie powinno byćobsługiwaneprzezdzieci.• Nie należy używać uszkodzonegourządzenia lub urządzenia zuszkodzonym przewodemzasilającym. Należy skontaktowaćsię z autoryzowanym punktemserwisowym.• Przed czyszczeniem, zmianąakcesoriów lub przed odłożeniemurządzenia należy odłączyćzasilanie.• Należy stosować wyłącznieoryginalne lub zalecane przezproducenta części zamienne.• Nie należy próbować rozkładaćtego urządzenia na części.• Zasilanie z domowej siecielektrycznej powinno być zgodnez informacjami podanymi natabliczce znamionowej tegourządzenia.• Nie należy używać przedłużaczyrazem z tym urządzeniem.• Nie należy wyjmować wtyczkiz gniazdka, ciągnąc za przewódzasilający.akcesoriówlubprzeddemontażemurządzenia należy odczekać, ażruchome elementy przestaną sięobracać, a następnie odłączyć• Nie wolno dotykać wtyczkiurządzenia mokrymi lubwilgotnymi dłońmi.• Nie wolno używać urządzenia dogorących potraw.

Strona: 4

47 / 61 PL• Urządzenia należy używaćwyłącznie z elementamidołączonymi do zestawu: gumowąpodstawąiszklanympojemnikiem.• Urządzenia nie należy używać bezskładnikówwmiscesiekania.• Z owoców należy wyjmowaćtwarde części i pestki, aby nieuszkodzićostrzyluburządzenia.• W urządzeniu nie można kruszyćlodu ani używać do suchych itwardychproduktówspożywczych,ponieważ spowoduje to szybkiestępienieostrzy.• Aby uniknąć przegrzania, nienależy nieprzerwanie używaćurządzenia dłużej niż przez10 sekund. Pozostawiaj je, abyostygło, na1minutępokażdych10sekundachpracy.• Aby uniknąć obrażeńspowodowanych nieprawidłowymużytkowaniem, należypostępowaćzgodniezinstrukcjami.• Podczas opróżniania zbiornika,czyszczenia lub chwytania ostrzynależy zachować ostrożność,aby uniknąć obrażeń. Elementz ostrzem należy chwytać zaplastikowączęść.• Po czyszczeniu, a przedpodłączeniem tego urządzenia dozasilania i założeniem akcesoriów,należy osuszyć wszystkieelementy.• Urządzenia, przewoduzasilającegoaniwtyczkiniewolnozanurzać w wodzie ani w innympłynie.• Nienależyużywaćtegourządzeniaani umieszczać żadnej jego częścina gorących powierzchniach, aniw ich pobliżu.• Opakowanie urządzenia należyprzechowywać poza zasięgiemdzieci.• Urządzenie należy chronić przeddostępem dzieci.

Strona: 5

48 / 61 PL Chopper / Instrukcja obsługi1. 2 Zgodność z dyrektywąWEEE i pozbywanie sięzużytych wyrobówWyrób ten nie zawiera materiałówszkodliwych ani zabronionychokreślonych w „Rozporządzeniu dot.nadzorowania odpadów urządzeńelektrycznych i elektronicznych”wydanym przez Ministerstwo Środowiska iUrbanistyki. Wyrób zgodny z RozporządzeniemWEEE. Urządzenie wykonano z części i materiałówwysokiej jakości, które mogą być odzyskane iużyte jako surowce wtórne. W związku z tym pozakończeniuużytkowanianienależypozbywaćsięgo razem z innymi odpadami domowymi. Należyprzekazać wyrób do punktu zbiórki urządzeńelektrycznych i elektronicznych na surowcewtórne. Informacje o lokalizacji takich punktówzbiórki można uzyskać od władz miejscowych.Odzyskując surowce z używanych wyrobów,pomagamy chronić środowisko naturalne.1. 3 Informacje o opakowaniuOpakowanie urządzenia wykonano zmateriałównadającychsiędorecyklinguzgodnie z przepisami krajowymi. Niewyrzucaj materiałów opakowaniowychdo śmieci wraz z innymi odpadkami domowymi.Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władzelokalne punktów zbiórki materiałówopakowaniowych.

Strona: 6

49 / 61 PL2 ChopperWartości podane w oznaczeniach umieszczonych na tym urządzeniu lub w innych dostarczanych wraz z nim materiałach druko-wanych uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami. Wartości te mogą się różnić w zależnościod użytkowania urządzenia i warunków w jego otoczeniu.1. Przełącznik pracy2. Jednostka robocza3. Wewnętrzna pokrywka4. Ostrze siekania5. Szklana miska6. Stały trzpień7. Gumowa podkładka antypoślizgowaSzpatułka2. 2 Dane techniczneWyrób ten jest zgodny zDyrektywami Europejskimi2004/108/WE, 2006/95/WE,2009/125/WE oraz 2011/65/EU.Zasilanie: 220-240 V~, 50/60 HzMoc: 400 WZastrzegasięprawodowprowadzaniamodyfikacjikonstrukcji i danych technicznych.2. 1 Opis ogólny1234567

Strona: 7

50 / 61 PL Chopper / Instrukcja obsługi3 Przepis: Salsa3. 1 Przepis: SalsaSkładniki:•• 3 pomidory, oczyszczone z nasion• 1 czerwona cebula• 1 ząbek czosnku• 1 czerwona papryka• 1 papryka chili jalapeno, oczyszczona z nasion• 2 łyżki świeżej kolendry• 0, 5 łyżeczki soliPreparation:Obierzcebulęiwłóżjąrazemzczosnkiem, paprykąipaprykąchilidomisysiekaczaisiekajjepulsująco,aż składniki będą grubo posiekane. Dodawajstopniowo pomidory, kolendrę i sól pulsującozałączaj siekacz, aż składniki Beda dokładniewymieszane.3. 2 Maksymalne ilości i czasy przyrządzaniaCzasy przyrządzania i maksymalne ilości podano w tabeli.Artykuły spożywcze Ilość maksymalna Czas obróbkiCebula 250 g 10 sBanan 290 g 9 sMarchew 260 g 9 sMigdały 200 g 7 sGotowane ziemniaki 310 g 7 sWołowina 400 g 15 sLukier (białko jaja + cukier puder) Białko jaja 2 szt.Cukier puder: 420 g10 s

Strona: 8

51 / 61 PL4 ObsługaCSiekacztenprzeznaczonydoobróbkimałychilościżywnościiniewolnogoużywać do innych celów.Nie siekaj bardzo twardychskładników, np. ziaren kawy, kosteklodu, gałki muszkatołowej, zbożaani kości. Zioła obierz z łodyg, wyjmijorzechy ze skorupek, mięso obierz zkości, ścięgien i chrząstek.C Wyłącz siekacz z gniazdka, gdy gonie używasz.4. 1 Przygotowanie1. Zdjąć całe opakowanie oraz naklejki i wyrzucićje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.2. Przed uruchomieniem tego urządzenia, oczyśćczęści mające kontakt z żywnością (patrzrozdział „Czyszczenia i konserwacja”).3. Przed włożeniem produktów do urządzenianależy je pokroić na małe cząstki.4. Szklana miska musi zawsze stać (5) napodkładce przeciwpoślizgowej (7).4. 2 SiekanieOSTRZEŻENIE: Nie dotykajostrza siekającego gołymi dłońmi.1. Nałóż ostrze siekające (4) na stały trzpień (6) wszklanej misie (5).2. Włóż składniki potrawy, którą chceszprzygotować do szklane misy (5).3. Załóż wewnętrzną pokrywkę (3) na szklanąmisę (3). Upewnij się, że pokrywka wewnętrznajest założona (3) prawidłowo, w przeciwnymrazie nie można prawidłowo zamontować(2) podstawy na pokrywkę wewnętrzną (3) isiekacz nie będzie działać.4. Załóż podstawę (2) na wewnętrzną pokrywkę(4) misy (5).5. Wsadź wtyczkę zasilania do gniazdka w ścianie.6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyłącznika (1).‒ Urządzenie zaczyna działać.7. Aby zakończyć pracę (1) zwolnij przycisk. Wyjmijwtyczkę zasilania z gniazdka w ścianie.Nie używaj tego urządzenianieprzerwanie przez ponad 10sekund.Jeśli składniki potrawy przylegają dościanki misy, zeskrob je szpatułką ikontynuuj siekanie.8. Zdejmij jednostkę roboczą (2) i wewnętrznąpokrywkę (3). Ostrza siekające zdejmuj (4)ostrożnie. Wyjmij potrawę z misy szklanej (5).ostrza gołymi dłońmi. Ostrze jestbardzo ostre.

Strona: 9

52 / 61 PL Chopper / Instrukcja obsługi5 Informacja5. 1 Czyszczenie i konserwacjaOSTRZEŻENIE: Do czyszczeniaurządzenia nigdy nie wolno używaćbenzyny, rozpuszczalników aniszorstkich proszków do czyszczenia,przedmiotów metalowych anitwardych szczotek.ostrza siekającego gołymidłońmi. Ostrze jest bardzo ostre.Użyj szczoteczki!1. Wyłącz czajnik i wyjmij wtyczkę z gniazdka.2. Pozostawić czajnik do całkowitego ostygnięcia.3. Podstawę czyść z zewnątrz miękką wilgotnąściereczką (2) a potem wytrzyj ją do sucha.4. Szklanąmisę(5), ostrzesiekające(4)ipokrywkęwewnętrzną (3) można myć w zmywarce donaczyń, na górnej półce.5. Przed odstawieniem siekacza na półkę oczyść iwysusz ostrze siekające (4).OSTRZEŻENIE: Nie wkładajpodstawy (2) ani przewoduzasilającego do wody ani żadnegoinnego płynu, a także nie trzymaj ichpod bieżącą wodą.Przed użyciem tak oczyszczonegourządzenia dokładnie wytrzyj dosuchawszystkiejegoczęścimiękkimręcznikiem.5. 2 Przechowywanie• Jeśli jest planowane nieużywanie tegourządzenia przez dłuższy czas, należy starannieje przechować.• Upewnić się, czy urządzenie jest wypięte z siecii zupełnie suche.• Nieowijaćprzewoduzasilaniawokółurządzenia.Owinąć przewód zasilający pod podstawą• Przechowywaćjewchłodnymisuchymmiejscu.• Urządzenie musi sie zawsze znajdować pozazasięgiem dzieci.5. 3 Przenoszenie i transport• Urządzenie należy przenosić i transportować woryginalnym opakowaniu. Zabezpiecza ono• urządzenie przed fizycznymi uszkodzeniami.• Nie wolno umieszczać ciężkich ładunkówna urządzeniu lub opakowaniu. Może tospowodować uszkodzenie żelazka parowego.• Upuszczenie żelazka może spowodować jegoawarię lub trwałe uszkodzenie.

Marka:
Beko
Produkt:
Urządzenia kuchenne
Model/nazwa:
CHG6400W
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Polski, Rumuński, Turecki, Arabski

Powiązane produkty Beko CHG6400W

Wybierz idealne urządzenie

Kuchnia

Stworzenie wymarzonej kuchni zwykle wymaga wysiłku. Ale dzięki Beko możesz z łatwością zaprojektować kuchnię swoich marzeń i spędzić czas z bliskimi, oferując produkty, które wspierają Cię w ochronie zdrowia i środowiska.

Utrzymywanie świeżości żywności w lodówce Beko

Pranie

Masz dość zajmowania się praniem? Beko wspiera ochronę zdrowia i środowiska, zapewniając jednocześnie wydajność potrzebną do zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z praniem dzięki innowacyjnym i praktycznym technologiom.

Ciesz się doskonałymi rezultatami prania za każdym razem

Zabudowa

Produkty do zabudowy Beko czerpią inspirację z natury i łączą harmonijny design z wydajnością, aby pomóc Tobie i naszej planecie żyć zdrowiej

Pełnowymiarowe zmywarki zapewniające łatwe zmywanie

Powietrze i sprzątanie

Szukasz innowacyjnych rozwiązań dla swojego domu? Beko pomaga we wszystkich codziennych pracach dzięki łatwym w użyciu, wydajnym i przyjaznym dla środowiska produktom

Wielofunkcyjne odkurzacze posprzątają każdy zakamarek domu

Instrukcja obsługi i stylizacji Beko Chg6400w

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i stylizacji Beko Chg6400w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i stylizacji Beko Chg6400w